Darbo jėgos metrikos „Power BI“ turinys

Svarbu

Dynamics 365 for Finance and Operations has evolved into purpose-built applications to help you manage specific business functions. For more information about these changes, see Dynamics 365 Licensing Guide.

Šioje temoje aprašomas darbo jėgos metrikos „Microsoft Power BI“ turinys. Jame paaiškinta, kaip pasiekti „Power BI“ ataskaitas, ir pateikta informacija apie duomenų modelį ir objektus, naudojamus turinio paketui kurti.

Prieiga prie „Power BI“ turinio

Darbo jėgos metrikos „Power BI“ turinys pasirodo darbo srityje Personalo valdymas, jei naudojate vieną iš šių produktų:

  • „Microsoft Dynamics 365 Finance“
  • „Microsoft Dynamics 365 Human Resources“

Į „Power BI“ turinį įtrauktos metrikos

Šioje lentelėje išvardijamos metrikos, kurios bus rodomos kiekvienoje ataskaitoje.

Ataskaita Metrika
Žmonių metrika Kitų ataskaitų suvestinė
Įmonės, padalinio, vietos darbuotojų skaičiaus analizė Darbuotojų skaičius pagal įmonę, padalinį, vietą ir bendras darbuotojų skaičius
Užduotis atliekančių, veiksmą vykdančių, vadovams priskirtų darbuotojų skaičiaus analizė Darbuotojų skaičius pagal užduotį, veiksmą, vadovą ir bendras darbuotojų skaičius
Darbuotojų skaičiaus tendencijų analizė Darbuotojų skaičius šiais metais palyginus su praėjusiais pagal įmonę ir darbuotojų skaičiaus pokytis per pastaruosius 12 mėnesių
FTE analizė Bendras viso etato atitikmuo (FTE), bendras priskirtas FTE, FTE pagal padalinį, FTE per pastaruosius 12 mėnesių ir FTE pagal užduotį
Darbo jėgos demografiniai rodikliai Darbuotojų skaičius pagal amžių, lytį, etninę kilmę, šeimyninę padėtį, seniai dirbančiųjų skaičius, visu etatu dirbančių studentų skaičius, vidutinis pareigų ėjimo laikas, vidutinis amžius, darbuotojų moterų bei vyrų santykis ir darbuotojų vartojamos kalbos
Pareigų analizė Atviros pareigos pagal padalinį, laisvos / užimtos pareigos, aktyvios / neaktyvios pareigos ir pareigos pagal padalinį
Praradimo analizė Skaičiaus sumažėjimas šiais metais, palyginti su praėjusiais metais, skaičiaus sumažėjimas, išeinantys darbuotojai pagal amžių ir lytį, vidutinis išeinančių darbuotojų tarnybos laikas, šį mėnesį išeinantys darbuotojai, darbuotojų išėjimo priežastis
Žmonės pagal padalinį Darbuotojai pagal padalinio, pareigų darbuotojo numerį ir priskyrimo pradžios bei pabaigos datas
Paaukštinimo analizė Vidutinis tarnybos laikas, vidutiniai tarnybos metai pagal įmonę ir darbo stažo sąrašas
Darbuotojų metinės Metinės šį mėnesį, metinės kitą mėnesį, darbuotojai pagal tarnybos metus, tarnybos metai pagal padalinį
Darbuotojų gimtadieniai Gimtadieniai šį mėnesį, gimtadieniai kitą mėnesį, darbuotojų gimtadieniai ir gimtadieniai pagal mėnesį ir padalinį
Masinės samdos projektai Bendri masinės samdos projektai, masinės samdos projektai pagal būseną, masinės samdos projektai pagal padalinį ir savininką, masinės samdos projektai pagal užduotį ir masinės samdos projektai

Šių ataskaitų diagramas ir plyteles galima filtruoti ir prisegti prie ataskaitų srities. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Power BI“ filtruoti ir prisegti, žr. Ataskaitų srities kūrimas ir konfigūravimas.

Įsitikinkite, kad atsisiunčiate Darbo jėgos metrikos „Power BI“ turinį, kuris taikomas jūsų naudojamai „Microsoft Dynamics 365“ versijai.

Pastaba

„Lifecycle Services“ esantys .pbix failai taikomi tik „Finance and Operations“ programoms.

Duomenų modelio ir objektų supratimas

Toliau pateiktoje lentelėje nurodomi objektai, kuriais pagrįstas turinys.

Objektas Turinys Ryšiai su kitais objektais
Kalendoriaus poslinkis Kalendoriaus poslinkiai ataskaitoms skaidyti Buvusių pareigų priskyrimas, pareigų tendencija, darbuotojo tendencija, atleistas darbuotojas
Įmonė Įmonės, pagal kurias filtruojamos ataskaitos Dabartinis darbuotojas, atleistas darbuotojas, darbuotojo tendencija
Dabartinės pareigos Pareigos dabartinę datą, FTE, laisvos darbo vietos ir laisvos / užimtos darbo vietos Darbas, pareigos
Dabartinis darbuotojas Darbininkų dabartinę dieną, amžius ir darbininkų skaičius Įmonė, geografinė vieta, darbuotojo vardas ir pavardė, atskaitingas (kam), darbuotojo pareigos, demografiniai duomenys, užduotis, darbas, pareigos
Data Dienos, savaitės, mėnesiai ir metai Buvusių pareigų priskyrimas, pareigų tendencija, atleistas darbuotojas, darbuotojo tendencija
Demografiniai duomenys Gimimo data, lytis etninė kilmė ir šeimyninė padėtis Dabartinis darbuotojas, atleistas darbuotojas, darbuotojo tendencija
Užimtumas Pradžios data, pabaigos data ir perėjimo data Dabartinis darbuotojas, atleistas darbuotojas, darbuotojo tendencija
Geografinė vieta Miestas, seniūnija, pašto kodas ir šalis arba regionas Dabartinis darbuotojas, atleistas darbuotojas, darbuotojo tendencija
Darbas Funkcija, tipas ir pareigos Dabartinės pareigos, dabartinis darbuotojas
Ankstesnis pareigų priskyrimas Priskyrimo priežastis, pradžios data, pabaigos data ir užduotis Kalendoriaus poslinkis, data, darbas, pareigos
Pozicija Padalinys, FTE, pareigos, pareigų tipas ir pareigos Dabartinės pareigos, dabartinis darbuotojas
Pareigų tendencija Pareigos per tam tikrą laikotarpį, FTE ir užduotis Kalendoriaus poslinkis, data, darbas, pareigos
Ataskaitos Vardas, pavardė ir vardas bei pavardė Dabartinis darbuotojas, atleistas darbuotojas, darbuotojo tendencija
Atleistas darbuotojas Atleisti darbininkai, atleidimo data, pareigos ir užduotis Įmonė, kompensacija, geografinė vieta, darbuotojo vardas ir pavardė, atskaitingas (kam), kalendoriaus poslinkis, data, darbuotojo pareigos, demografiniai duomenys, darbas, užduotis, pareigos
Darbuotojo vardas ir pavardė Vardas, pavardė ir vardas bei pavardė Dabartinis darbininkas, atleistas darbuotojas, darbuotojo tendencija
Darbuotojo pareigos Pareigos ir paaukštinimo data Dabartinis darbuotojas, atleistas darbuotojas, darbuotojo tendencija
Darbuotojų tendencija Darbininkai per tam tikrą laiką, darbininkų skaičius, įmonė ir pareigos Įmonė, kompensacija, geografinė vieta, darbuotojo vardas ir pavardė, atskaitingas (kam), kalendoriaus poslinkis, data, darbuotojo pareigos, demografiniai duomenys, darbas, užduotis
Masinės samdos projektas Masinės samdos projektų skaičius, projekto savininkas ir projekto būsena Įmonė, masinės samdos eilutė
Masinės samdos eilutė Padalinys, įdarbinimo tipas ir pareigos Data, darbas, masinės samdos projektas