Biudžeto planavimo pagrindimo dokumentai

Svarbu

„Dynamics 365 for Finance and Operations“ išplėsta į specialias programas, skirtas padėti valdyti konkrečias verslo funkcijas. Daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus žr. „Dynamics 365“ licencijavimo vadove.

Pagrindimo dokumentai prašantiems biudžeto asmenims suteikia informacijos, padedančios paaiškinti, kodėl konkretus biudžetas yra reikalingas.

Biudžeto plano šabloną sukuria biudžeto vadovas programoje „Microsoft Word“ ir priskiria dabartiniam biudžeto planavimo procesui. Tada biudžeto savininkai gali atidaryti šabloną ir automatiškai įvesti duomenis į „Word“ dokumentą pagal savo biudžeto užklausą. Tada jie gali įtraukti papildomo teksto arba duomenų, prieš įrašydami ir pridėdami savo pritaikytą pagrindimo dokumentą prie savo biudžeto plano.

„Microsoft Microsoft Dynamics“ papildinio, skirto „Microsoft Word“, nustatymas
 1. Atidarykite naują „Microsoft Word“ dokumentą.
 2. Juostelėje spustelėkite Įterpti ir spustelėkite Parduotuvė.
 3. Raskite „Microsoft Dynamics Office“ papildinį ir spustelėkite Įtraukti.
 4. Programos „Word“ kairiojoje srityje spustelėkite Įtraukti serverio informaciją.
 5. Įveskite arba įklijuokite serverio URL ir spustelėkite Gerai.
Pagrindimo šablono nurodymas programoje „Microsoft Word“
 1. Kai prisijungsite, „Microsoft Dynamics Office“ papildinyje spustelėkite Dizainas.
 2. Norėdami tvarkyti antraštės informaciją, naudokite mygtuką Įtraukti laukų.
 3. Pasirinkite BudgetPlanJustification objekto duomenų šaltinį ir spustelėkite Toliau. Pastaba: šis objektas reikalingas visiems pagrindimo dokumentams. Galima naudoti kitus objektus, bet jei šis objektas nėra įtrauktas, nusiuntimas į „Microsoft Dynamics 365 Finance“ nepavyks.
 4. Į „Word“ dokumentą įtraukite BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter ir DocumentNumber žymas ir reikšmes. Pastaba: jei reikia, galite naudoti savo pasirinktines žymas, o ne standartines žymas.
 5. Norėdami baigti tvarkyti antraštės dalį, spustelėkite Atlikta.
 6. Norėdami tvarkyti biudžeto plano eilutės lygio informaciją, spustelėkite Įtraukti lentelę.
 7. Vėl pasirinkite BudgetPlanJustification objekto duomenų šaltinį ir spustelėkite Toliau.
 8. Įtraukite laukus EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue ir AccountingCurrencyExpenseAmount. Pastaba: jei komentarus galima įtraukti į atskiras biudžeto plano eilutes, juos galima įtraukti į lentelę čia.
 9. Įtraukite bet kokias papildomas instrukcijas galutiniam vartotojui ir atlikite visus reikalingus dokumento formatavimo arba stiliaus keitimo veiksmus.
 10. Prieš tęsdami įrašykite dokumentą į vietinį kompiuterį ir uždarykite failą.
Biudžeto planavimo proceso nustatymas naudoti pagrindimo šabloną
 1. Atidarykite Biudžeto sudarymas > Sąranka > Biudžeto planavimas > Pagrindimo dokumento šablonai.
 2. Spustelėkite Naujas ir naršydami atidarykite naujai sukurtą „Microsoft Word“ dokumentą.
 3. Įveskite šablono rodomą pavadinimą ir aprašą. Spustelėkite Gerai.
 4. Atidarykite Biudžeto sudarymas > Sąranka > Biudžeto planavimas > Biudžeto planavimo procesas.
 5. Pasirinkite procesą, kuriame bus naudojamas pagrindimo šablonas, ir spustelėkite Redaguoti.
 6. Lauke Pagrindimo dokumento šablonas pasirinkite reikiamą šabloną ir įrašykite.
Pritaikytų pagrindimo dokumentų redagavimas ir įrašymas
 1. Sukurkite naują biudžeto planą arba atidarykite esamą biudžeto planą.
 2. Išplečiamajame meniu Pagrindimas pasirinkite Kurti naują pagrindimą.
 3. Įvedę informaciją pasirinkite įkelti pritaikytą dokumentą iš išplečiamojo meniu Pagrindimas.