„Power BI“ turinys Grynųjų pinigų apžvalga

Svarbu

„Dynamics 365 for Finance and Operations“ išplėsta į specialias programas, skirtas padėti valdyti konkrečias verslo funkcijas. Daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus žr. „Dynamics 365“ licencijavimo vadove.

Šioje temoje aprašomas „Microsoft Power BI“ turinys Grynųjų pinigų apžvalga. Joje paaiškinama, kaip pasiekti į turinį įtrauktas ataskaitas, ir pateikiama informacija apie duomenų modelį ir objektus, naudotus turiniui kurti.

Peržiūrėti

„Power BI“ turinį Grynųjų pinigų apžvalga sukūrė asmenys, kurie atsakingi už grynuosius pinigus savo organizacijoje. „Power BI“ turinys Grynųjų pinigų apžvalga suteikia galimybę matyti savo pinigų srautą. Taip pat pateikiama prognozė, kuri gali padėti priimti geresnius sprendimus ir pagerinti savo pinigų srauto būseną. Jūs galite analizuoti pinigus pagal juridinį subjektą, valiutą ir banko sąskaita, kad geriau suprastumėte perteklines ir trūkstamas sumas.

Norint peržiūrėti „Power BI“ turinį reikia atlikti sąranką

Reikia atlikti toliau nurodytą sąranką, kad duomenys būtų rodomi Grynųjų pinigų apžvalga ir Banko valdymas „Power BI“ vaizdiniuose elementuose.

 1. Eikite į Sistemos administravimas > Sąranka > Sistemos parametrai ir nustatykite Sistemos valiuta ir Sistemos valiutos kursas.
 2. Norėdami nustatyti parinktis Apskaitos valiuta ir Valiutos kurso tipas eikite į Didžioji knyga > Sąranka >DK.
 3. Nurodykite valiutos kursus tarp operacijos valiutų ir apskaitos valiutos, apskaitos valiutos ir sistemos valiutos, apskaitos valiutos ir banko valiutų. Norėdami tai padaryti, eikite į Didžioji knyga > Valiutos > Valiutų kursai.
 4. Sukonfigūruokite ir vykdykite grynųjų pinigų srautų prognozavimą. Daugiau informacijos, kaip nustatyti grynųjų pinigų srautų prognozavimą, žr. Grynųjų pinigų srautų prognozavimas.
 5. Norėdami atnaujinti agreguotą matavimo vienetą LedgerCovLiquidityMeasurement, eikite į Sistemos administravimas > Sąranka > Objektų saugykla.

Prieiga prie „Power BI“ turinio

„Power BI“ turinio Grynųjų pinigų apžvalga ataskaitos rodomos darbo srityse Grynųjų pinigų apžvalga ir Banko valdymas.

Norėdami peržiūrėti grynųjų pinigų srautų prognozės ataskaitas ir duomenis, pirmiausia, naudodami srityje Grynųjų pinigų ir banko valdymas esančią funkciją Grynųjų pinigų srautų prognozės skaičiavimas, turite paleisti prognozės skaičiavimo procesą. Šį veiksmą reikia atlikti kiekvienai į prognozę įtrauktai įmonei. Tada turite atnaujinti puslapyje Objektų saugykla esančią priemonę LedgerCovLiquidityMeasurement agregatas.

Demonstravimo tikslais, naudodami puslapyje Duomenų generavimas pateiktą demonstracinių duomenų modulį galite įtraukti grynųjų pinigų srautų prognozės demonstracinius duomenis. Scenarijus įterps duomenis į grynųjų pinigų srautų prognozės lentelės, kad ataskaitoms reikalingą informaciją būtų galima greitai įvesti. Šis modulis galimas tik tada, jei aplinkoje įdiegtas demonstracinių duomenų paketo modelis.

Į „Power BI“ turinį įtrauktos ataskaitos

Tolesnėje lentelėje pateikiama informacija apie metrikas, pateikiamas kiekviename „Power BI“ turinio Grynųjų pinigų apžvalga ataskaitų puslapyje.

Ataskaita Turinys
Grynųjų pinigų apžvalga – visos įmonės
 • Įplaukos ir išmokos sistemos valiuta
 • Prognozuojami valiutos likučiai
 • Banko likutis sistemos valiuta
 • Likutis pagal juridinį subjektą
 • Šiandienos faktinis ir prognozuojamas likutis banko sąskaitos valiuta
Grynųjų pinigų apžvalga – dabartinė įmonė
 • Įplaukos ir išmokos apskaitos valiuta
 • Prognozuojami valiutos likučiai
 • Banko likutis apskaitos valiuta
 • Šiandienos faktinis ir prognozuojamas likutis banko sąskaitos valiuta
Grynųjų pinigų srauto prognozė – visos įmonės
 • Įplaukos ir išmokos sistemos valiuta
 • Dienos prognozės suvestinė
 • Prognozės informacija
Grynųjų pinigų srautų prognozė – valiutos įmonė
 • Įplaukos ir išmokos apskaitos valiuta
 • Dienos prognozės suvestinė
 • Prognozės informacija
Valiutos prognozė
 • Prognozuojami valiutos likučiai
 • Dienos valiutos suvestinė
 • Prognozės informacija
Banko likučiai
 • Banko likutis sistemos valiuta
 • Likutis pagal juridinį subjektą
 • Šiandienos faktinis ir prognozuojamas likutis banko sąskaitos valiuta
 • Likutis pagal banko sąskaitą
 • Balansas pagal valiutą

Duomenų modelio ir objektų supratimas

Toliau pateiktoje lentelėje nurodomi objektai, kuriais pagrįstas „Power BI“ turinys Grynųjų pinigų apžvalga.

Objektas Turinys
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company Įmonės, pagal kurias filtruojamos ataskaitos
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date Datos, pagal kurias filtruojamos ataskaitos
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual Faktinis banko likutis palyginti su paskutiniu prognozuotu banko likučiu
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity Prognozuotos operacijos informacija
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany Grynųjų pinigų įplaukų, išmokų ir likučio suvestinė naudojant kiekvienos įmonės apskaitos valiutą
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise Grynųjų pinigų įplaukų, išmokų ir likučio suvestinė naudojant visų įmonių sistemos valiutą
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency Grynosios operacijos sumos ir valiutų likučio suvestinė naudojant operacijos valiutą