Tiekėjo mokėjimų darbo sritis

Tiekėjų mokėjimo darbo srityje rodoma informacija, susijusi su tiekėjų mokėjimo apdorojimu. Šioje darbo srityje yra rodinys Mano darbas ir puslapis Analizė. Mano darbo rodinyje rodomos suvestinės plytelės, tiekėjų operacijų tinkleliai ir susijusi tiekėjų informacija. Puslapyje Analizė naudojantis „Microsoft Power BI“ galimybėmis parodomi su tiekėjų mokėjimais susiję vaizdiniai elementai.

Norint peržiūrėti „Power BI“ turinį reikia atlikti sąranką

Norint, kad duomenys būtų rodomi „Power BI“ srities Tiekėjo mokėjimai vaizdiniuose elementuose, reikia atlikti tolesnę sąranką.

 1. Eikite į Sistemos administravimas > Sąranka > Sistemos parametrai ir nustatykite Sistemos valiuta ir Sistemos valiutos kursas.
 2. Norėdami nustatyti parinktis Apskaitos valiuta ir Valiutos kurso tipas eikite į Didžioji knyga > sąranka >DK.
 3. Nurodykite valiutos kursus tarp operacijos valiutų ir apskaitos valiutos, apskaitos valiutos ir sistemos valiutos. Norėdami tai padaryti, eikite į Didžioji knyga > Valiutos > Valiutų kursai.
 4. Norėdami atnaujinti agreguotą matavimo vienetą VendPaymentBIMeasure eikite į Sistemos administravimas > Sąranka > Objektų saugykla.

Mano darbo rodinys

Suvestinės išklotinės

Plytelės skyriuje Suvestinė suteikia mokėjimo informacijos būsenos apžvalgą. Galite matyti dar neužregistruotus mokėjimo žurnalus, vėluojančias SF, visus tiekėjus ir sulaikytus tiekėjus. Skyriuje Suvestinė galite sukurti naują mokėjimų apdorojimą.

Skyriuje Suvestinė pateikiama įmonės, prie kurios esate prisijungę, informacija.

Tiekėjų operacijų tinkleliai

Skyriuje Tiekėjų operacijos yra tinkleliai, kuriose rodomos vėluojančios SF ir neatlikti mokėjimai. Tinklelyje Vėluojančios SF galite peržiūrėti pasirinktos SF sudengimo retrospektyvą. Tinklelyje Mokėjimai nesudengti galite peržiūrėti pasirinktos SF sudengimo retrospektyvą ir sudengti SF.

Centralizuotų mokėjimų tarnautojai gali naudoti filtrą, kuris pasirodo kiekvieno tinklelio viršuje, kad būtų galima pasirinkti įmonę. Tada tinklelis atfiltruojamas taip, kad būtų rodomos tik įmonės, kurios apibrėžtos centralizuotų mokėjimų organizacijos hierarchijoje, kurią centralizuotų mokėjimų tarnautojas turi teisę peržiūrėti.

Skyriaus Tiekėjų operacijos skirtuke Rasti operacijas galite ieškoti tiekėjo operacijos.

Galite peržiūrėti Tiekėjų skirstymo pagal terminus ataskaitą ir Mokėjimų suvestinės pagal datą ataskaitą naudodami darbo srities skyriaus Susijusi informacija saitus.

Analizės puslapis

Puslapyje Analizė pateikiamos svarbios metrikos, pvz., vėluojančios tiekėjo SF ir tiekėjo SF, kurios vėluos ateityje. Šiame puslapyje yra devyni ataskaitos puslapiai. Viename puslapyje pateikiama apžvalga, o kituose aštuoniuose puslapiuose pateikiama informacija apie mokėtinų sumų mokėjimo metriką.

Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyti kiekviename ataskaitos puslapyje pateikiami vaizdai.

Ataskaitų puslapis Vizualizacija
Tiekėjo mokėjimų peržiūra
 • SF, kurių terminas praėjęs
 • Šiandien apmokėtinos SF
 • Pritaikytos nuolaidos ir prarastos nuolaidos
 • Ateities SF pagal mokėjimo nuolaidos datą
 • Ateities SF pagal terminą
 • Pavėluotai apmokėtos SF ir laiku apmokėtos SF
 • Mokėjimo darbo srauto priskyrimas
 • Tiekėjo ir kliento balansas
 • Atidaryti SF su sulaikytu mokėjimu
SF, kurių terminas praėjęs
 • SF, kurių terminas praėjęs
 • Vėluojančių SF informacija
 • Visos atviros SF
 • Vėluojančios SF pagal tiekėjų grupę
 • Vėluojančios SF pagal įmonę
Šiandien apmokėtinos SF
 • Šiandien apmokėtinos SF
 • Šiandien apmokėtinų SF informacija
 • Šiandien apmokėtinos SF pagal įmonę
 • Šiandien apmokėtinos SF pagal tiekėjų grupę
Pritaikytos nuolaidos ir prarastos nuolaidos
 • Pritaikytos nuolaidos ir prarastos nuolaidos
 • Pritaikytų nuolaidų ir prarastų nuolaidų informacija
 • Pritaikytos nuolaidos ir prarastos nuolaidos pagal įmonę
 • Pritaikytos nuolaidos ir prarastos nuolaidos pagal tiekėjų grupę
Ateityje apmokėtinos SF
 • Ateityje apmokėtinos SF
 • Ateityje apmokėtinų SF informacija
 • Ateityje apmokėtinos SF pagal įmonę
 • Ateityje apmokėtinos SF pagal tiekėjų grupę
 • Ateities SF pagal mokėjimo nuolaidos datą
 • Ateities SF pagal terminą
Vėlai apmokėtos SF
 • SF, apmokėtos praėjus terminui
 • SF, apmokėtų praėjus terminui, informacija
 • SF, apmokėtos praėjus terminui pagal įmonę
 • SF, apmokėtos praėjus terminui pagal tiekėjų grupę
 • Pavėluotai apmokėtos SF ir laiku apmokėtos SF
Mokėjimo darbo eiga
 • Tiekėjo mokėjimo darbo eigos egzemplioriai
 • Tiekėjo mokėjimo darbo eigos egzemplioriai pagal tvirtintoją
 • Tiekėjo mokėjimo darbo eigos egzemplioriai pagal įmonę
 • Vidutinis darbo eigos dienų skaičius pagal tvirtintoją
Tiekėjo ir kliento balansas
 • Tiekėjo ir kliento balansas
 • Tiekėjo ir kliento balansas pagal įmonę
 • Tiekėjo ir kliento balanso informacija
SF su sulaikytu mokėjimu
 • SF su sulaikytu mokėjimu
 • SF su sulaikytu mokėjimu informacija
 • SF su sulaikytu mokėjimu pagal įmonę
 • SF su sulaikytu mokėjimu pagal tiekėjų grupę