„Dataverse“ lentelės

Taikoma šioms „Dynamics 365“ programoms:
„Human Resources“

„Microsoft Dynamics 365 Human Resources“ naudoja „Dataverse“, kad įgalintų išplečiamumo ir integravimo scenarijus.

Pastaba

„Human Resources“ objektai atitinka „Dataverse“ lenteles. Dėl daugiau informacijos apie „Dataverse“ (anksčiau vadintą „Common Data Service“) ir terminologijos naujinimus, žr. Kas yra „Microsoft Dataverse“?

Tolesnės „Dataverse“ lentelės yra prieinamos pagal „Human Resources“ objektus.

Išmokų lentelės

Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė Lentelė
Išmokos apskaičiavimo dažnumas cdm_benefitcalculationfrequency
Išmokų skaičiavimo dažnumo mokėjimo laikotarpis cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod
Išmokų apskaičiavimo tarifas cdm_benefitcalculationrate
Išmokų apskaičiavimo tarifų informacija cdm_benefitcalculationratedetail
Išmokų parinktis cdm_benefitoption
Išmokų planas cdm_benefitplan (neįgalintas pasirinktinių laukų palaikymo atveju)
Išmokos tipas cdm_benefittype

Verslo proceso užduočių lentelės

Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė Lentelė
Verslo proceso kalendorius cdm_businessprocesscalendar
Verslo proceso grupės priskyrimas cdm_businessprocessgroupassignment
Verslo proceso bibliotekos užduočių grupė cdm_businessprocesslibrarytaskgroup
Verslo proceso etapas cdm_businessprocessstage
Kontrolinio sąrašo šablono antraštė cdm_businessprocesstemplateheader
Kontrolinio sąrašo užduotis cdm_businessprocesstemplatetask

Užmokesčio lentelės

Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė Lentelė
Pastoviosios atlyginimo dalies planas cdm_compensationfixedplan
Kompensavimo tinklelis cdm_compensationgrid
Kompensacijos lygis cdm_compensationlevel
Kompensavimo išmokų dažnumas cdm_compensationpayfrequency
Kompensavimo atskaitos taškų nustatymas cdm_compensationreferencepointsetup
Kompensavimo atskaitos taškų nustatymo eilutė cdm_compensationreferencepointsetupline
Kompensacijos sritis cdm_compensationregion
Kompensavimo struktūra cdm_compensationstructure
Kompensacijų kitimo planas cdm_compensationvariableplan
Kompensacijų kitimo plano lygis cdm_compensationvariableplanlevel
Kompensacijų kitimo plano tipas cdm_compensationvariableplantype
Pastoviosios atlyginimo dalies įvykis cdm_fixedcompensationevent
Kintamosios atlyginimo dalies paskirstymo taisyklė cdm_vestingrule
Darbuotojo pastovioji atlyginimo dalis cdm_workerfixedcompensation

Organizacijos lentelės

Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė Lentelė
Padalinys cdm_department
Įdarbinimas cdm_employment
Įmonė cdm_company
Pareigos cdm_job
Darbo funkcija cdm_jobfunction
Pareigos cdm_jobposition
Pareigų tipas cdm_positiontype
Darbininko paskyrimas į pareigas cdm_positionworkerassignmentmap
Pareigų dimensija cdm_jobpositiondimension
Darbo tipas cdm_jobtype
Kalba cdm_language
Kreipinys cdm_title

Pastaba

Pareigų tipas, Darbuotojo pareigoms priskyrimas ir Įdarbinimas finansinės dimensijos suteikia vienos krypties integraciją su „Dataverse“. Finansinių dimensijų naujinimai dabar negali būti sinchronizuojami iš „Dataverse“ į „Human Resources“.

Atostogų ir nebuvimo lentelės

Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė Lentelė
Atostogų banko operacija cdm_leavebanktransaction
Atostogų registracija cdm_leaveenrollment
Atostogų planas cdm_leaveplan
Atostogų prašymas cdm_leaverequest
Atostogų užklausos informacija cdm_leaverequestdetail
Atostogų tipas cdm_leavetype
Atostogų tipo priežasties kodas cdm_leavetypereasoncode

Algalapio lentelės

Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė Lentelė
Mokėjimo ciklas cdm_paycycle
Mokėjimo laikotarpis cdm_payperiod
Algalapio pajamų kodas cdm_payrollearningcode
Banko sąskaitos išmoka cdm_bankaccountdisbursement
Mokesčių regionas cdm_taxregion

Darbuotojo lentelės

Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė Lentelė
Darbuotojas cdm_worker
Darbininko adresas cdm_workeraddress
Darbininko asmeninė informacija cdm_workerpersonaldetail
Darbininko asmens tapatybės numeris cdm_workerpersonidentificationnumber
Darbininko asmens tapatybės tipas cdm_workerpersonidentificationtype
Darbo kalendorius cdm_workcalendar
Darbo kalendoriaus diena cdm_workcalendarday
Darbo kalendoriaus šventė cdm_workcalendarholiday
Darbo kalendoriaus šventės eilutė cdm_workcalendarholidayline
Darbo kalendoriaus laiko intervalas cdm_workcalendartimeinterval (neįgalintas pasirinktinių laukų palaikymo atveju)
Darbininko banko sąskaita cdm_workerbankaccount

Darbuotojo nustatymo lentelės

Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė Lentelė
Seniai dirbančiojo būsena cdm_veteranstatus
Etninė kilmė cdm_ethnicorigin
Priežasties kodas cdm_reasoncode
Asmens identifikavimo pažymėjimus išduodanti įstaiga cdm_personidentificationissuingagency

Kompetencijos lentelės

Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė Lentelė
Įgūdžių tipas cdm_skilltype

Lentelės ryšių modeliai

Darbuotojas

Darbuotojas

Užduotis ir pareigos

Užduotis ir pareigos

Išmokos

Išmokos

Kompensacija

Kompensacija

Išeiti

Išeiti

Darbo kalendorius

Darbo kalendorius

Taip pat žiūrėkite

Duomenų integravimo technologijos pasirinkimas
„Dataverse“ integravimo konfigūravimas
Konfigūruokite „Dataverse“ virtualias lenteles
„Human Resources“ virtualių lentelių DUK
Kas yra „Microsoft Dataverse“?
Terminologijos naujinimai