Darbuotojų priskyrimas atostogų planui

Taikoma šioms „Dynamics 365“ programoms:
„Human Resources“

Sukūrę atostogų ir neatvykimų planą „Dynamics 365 Human Resources“, priskirkite jį darbuotojams.

Plano priskyrimas darbuotojų grupei

 1. Puslapyje Atostogos ir neatvykimai pasirinkite planą, kurį norite priskirti.

 2. Pasirinkite Priskirti darbuotojams.

 3. Atitinkamai koreguokite šiuos parametrus:

  • Įdarbinimo registracijos pradžios data
  • Registracijos data
  • Pabaigos data
  • Pakopų pagrindas
 4. Dalyje Darbuotojai, kuriuos norite užregistruoti pasirinkite visus darbus, kuriuos reikia priskirti planui.

 5. Puslapio apačioje pasirinkite Priskirti planą.

Priskirkite planą darbuotojui

 1. Darbuotojo įraše pasirinkite Atostogos.

 2. Pasirinkite Atostogos ir neatvykimai.

 3. Pasirinkite Naujas.

 4. Įveskite registracijos datą ir pasirinkite atostogų planą.

Taip pat žiūrėkite