„Human Resources“ parametrų konfigūravimas

Taikoma šioms „Dynamics 365“ programoms:
„Human Resources“

Kai kurie žmogiškųjų išteklių parametrai naudojami keliose įmonėse, o kiti – konkrečioje įmonėje. Šioje temoje aiškinama, kaip nustatyti konkrečius įmonės personalo parametrus.

Personalo parametrams nustatyti naudojami du puslapiai. Jei parametrai yra bendrai naudojami keliose įmonėse, galite naudoti puslapį Bendrai naudojami žmogiškųjų išteklių parametrai. Jei parametrai skirti konkrečiai įmonei (kitaip tariant, parametrai taikomi prie vienai įmonei), naudokite puslapį Personalo parametrai.

Eikite į personalo parametrus

Puslapyje Personalo parametrai parametrai suskirstyti į šešis toliau pateiktus skirtukus.

 • Bendri
 • Įdarbinimas (šio skirtuko „Dynamics 365 Human Resources“ nėra)
 • Kompensacija
 • Numeracija
 • FMLA
 • Darbuotojų savitarna
 • Vadovų savitarna
 • Išmokų valdymas
 • Atostogos ir neatvykimai
 • Mokėjimo būdai

Kiekviename skirtuke yra informacijos, susijusios su viena įmone.

Bendri

Skirtuko Bendra parametrai apibrėžia informacijos apie neatvykimą, sužalojimus ir ligas bei naujus darbuotojus, rodymą. Šio skirtuko parametrai taip pat nustato kai kuriuos numatytuosius įrašus, rodomus, kai dirbate. Tiksliau šiame skirtuke galima:

 • pasirinkti spalvą, kurią taikysite atidarytoms neatvykimo operacijoms,
 • nurodyti ataskaitoms naudotiną stilių aprašą,
 • įgalinti integravimą tarp mokymo kursų ir neatvykimų registravimo,
 • pasirinkti neatvykimo kodą, naudojamą šiam integravimui valdyti,
 • nurodyti, ar ilgai laikyti sužalojimo ir ligos atvejų incidentus,
 • nurodyti numatytąjį identifikavimo numerį, rodomą pasamdžius naują darbuotoją.

Skirtukas Bendra

Įdarbinimas

Skirtuko Įdarbinimas parametrai apibrėžia dokumentų tipus, naudojamus pretendentams siunčiamai korespondencijai. Taip pat galima nurodyti įdarbinimo projektą, naudojamą neprašytoms paraiškoms.

Nurodytas skirstymo pagal terminus laikotarpis nustato įdarbinimo projektus, įtrauktus į išklotinę Suskirstyti pagal terminus projektai, esančią darbo srityje Įdarbinimo valdymas. Nurodytas prašymo pateikimo termino įspėjimo laikotarpis yra naudojamas įdarbinimo projektams, kurių prašymo pateikimo terminas artėja, rodyti išklotinėje Prašymo pateikimo terminas artėja, esančioje darbo srityje Įdarbinimas.

Daugiau informacijos apie įdarbinimą žr. skyriuje Kandidatų į darbo vietas įdarbinimas.

Kompensacija

Programoje „Dynamics 365 Finance“ skirtuko Kompensacija nustatymai apibrėžia, ar naudotojai turi patvirtinti, kad nori išsaugoti informaciją fiksuotosios arba kintamosios atlyginimo dalies plane. Jei pasirinksite Įgalinti tikrinimo įrašymą, uždarydami su kompensacija susijusį puslapį vartotojai gaus pranešimą, kuriame klausiama, ar jie nori įrašyti įrašą. Kai kuriuose kompensacijos valdymo puslapiuose naudotojai informacijos naikinti negali. Reikalaudami, kad naudotojai patvirtintų, jog jie nori įrašyti informaciją, galėsite riboti informaciją, kuri įrašoma, bet kurios vėliau negalima panaikinti. Jei išdalysite žymės langelį Aktyvinti įrašymo tvirtinimą, įrašai išsaugomi iš karto, galimai anksčiau nei tai padaro naudotojas. Jei naudojate našumo valdymą, skirtuke Kompensacija taip pat galite pasirinkti vertinimo modelį, kuris bus naudojamas vietoje modelio, vertinant našumą priskirto kompensavimo planams.

Personalo dalyje naudodami skirtuką Kompensacija galite pasirinkti apriboti prieigą prie kompensacijos planų ir nustatyti numatytąją valiutą.

Daugiau informacijos apie kompensaciją žr. skyriuje Kompensacijų planų apžvalga.

Atlyginimo skirtukas

Numeracija

Nustatymai skirtuke Numerių seka apibrėžia sekas, naudojama automatiniam ID priskyrimui personalo prekėms, pvz.:

 • Prašymai
 • Neatvykimo registracijos
 • Kompensavimo proceso rezultatai
 • Atvejų numeriai
 • Kursai
 • Kurso darbotvarkės

Norėdami prižiūrėti numeracijų nuorodas ir kodus, naudokite Numeracijos sąrašo puslapį (pasirinkite Organizacijos administravimas > Numeracijos > Numeracijos).

Daugiau informacijos žr. skyriuje Numeracijos apžvalga.

Pastaba

Išdirbtų valandų skaičius negali viršyti 1 250, o įdarbinimo trukmė negali viršyti 12 mėnesių. Šios didžiausios galimos reikšmės atitinka Jungtinių Amerikos Valstijų federalinę teisę.

Numeracijų skirtukas

FMLA

Skirtuke FMLA nustatote FMLA tinkamumo reikalavimus ir FMLA atostogų valandas. Dėl daugiau informacijos, žr. Konfigūruoti atostogų ir nebuvimo parametrus.

FMLA skirtukas

Darbuotojų savitarna

Skirtuko Darbuotojo savitarna nustatymai veikia tai, kaip darbuotojo savitarnos paslauga rodoma darbuotojams. Šiame skirtuke galima:

 • keisti darbuotojo savitarnos darbo srities pavadinimą,
 • pasirinkti, kurią informaciją vadovas gali įvesti darbuotojams,
 • pridėti naudingų nuorodų darbuotojams,
 • apriboti leidimus darbuotojams pridėti ar redaguoti įmonės kontaktinius duomenis. Daugiau informacijos žr. skyriuje Asmens informacijos redagavimo apribojimas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti darbuotojo savitarną, žr. skyriuje Darbuotojo ir vadovo savitarnos apžvalga.

Darbuotojų savitarnos skirtukas

Vadovų savitarna

Skirtuko Vadovo savitarna nustatymai daro įtaką tam, ką vadovai mato savo vadovo savitarnoje. Šiame skirtuke galima konfigūruoti šias parinktis:

 • Įrašų, kurių galiojimas baigiasi, diapazonas
 • Informaciją, kurią vadovai gali peržiūrėti įrašų su besibaigiančiu galiojimu srityje
 • Ar vadovai gali peržiūrėti atviras pareigas išplėstinėms ataskaitoms
 • Esamų darbuotojų rodiniai
 • Naudingos nuorodos vadovams

Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti vadovo savitarną, žr. skyriuje Darbuotojo ir vadovo savitarnos apžvalga.

Vadovo savitarnos skirtukas

Išmokų valdymas

Išmokų valdymo skirtuke galima konfigūruoti el. pašto parinktis išmokų valdymui. Informacijos apie tai, kaip nustatyti ir naudoti išmokų valdymą, žr. skyriuje Išmokų valdymo apžvalga.

Išmokų valdymo skirtukas

Atostogos ir neatvykimai

Daugiau informacijos apie atostogų ir neatvykimo nustatymą ir naudojimą žr. skyriuje Atostogų ir neatvykimo apžvalga.

Mokėjimo būdai

Skirtuke Mokėjimo būdai galima pasirinkti jūsų įmonės palaikomus mokėjimo būdus. Daugiau informacijos apie kompensacijos konfigūravimą žr. skyriuje Kompensacijų planų apžvalga.

Mokėjimo būdų skirtukas