Prie aptarnavimo sutarties pridėtas projektas

Svarbu

„Dynamics 365 for Finance and Operations“ išplėsta į specialias programas, skirtas padėti valdyti konkrečias verslo funkcijas. Daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus žr. „Dynamics 365“ licencijavimo vadove.

Galite pridėti aptarnavimo sutartis prie bet kokio tipo projektų, išskyrus Laiko projektus.

Aptarnavimo užsakymo operacijas registruokite naudodami projektą, kurį pridedate prie aptarnavimo sutarties. Nurodykite žurnalus, kuriuose šios operacijos yra užregistruotos ir paskelbtos formoje Aptarnavimo valdymo parametrai esančioje nuorodoje Žurnalai.

Pastaba

Ar galite mums pranešti apie dokumentacijos kalbos nuostatas? Atlikite trumpą apklausą. (atkreipkite dėmesį, kad ši apklausa yra anglų kalba)

Apklausą atliksite per maždaug septynias minutes. Asmeniniai duomenys nėra renkami (privatumo nuostatos).