Personalo valdymo apžvalga

Personalo valdymo modulis racionalizuoja daugelį kasdienių registravimo užduočių ir automatizuoja daugelį procesų, susijusių su jūsų organizacijos personalu. Jis taip pat padeda už personalo valdymą atsakingiems darbuotojams valdyti prižiūrimas sritis. Šios sritys apima įdarbinimą ir darbuotojų išlaikymą, išmokų administravimą, mokymą, našumo apžvalgas ir keitimų valdymą.

Personalo modulį galite naudoti tolesnėms užduotims vykdyti.

  • Organizacijos struktūrų administravimas.
  • Išsamios darbuotojų informacijos nuo įdarbinimo iki atleidimo tvarkymas.
  • Išmokų planų apibrėžimas ir administravimas, darbuotojų registravimas, priklausomųjų draudimo priskyrimas bei draudimo gavėjų nurodymas.
  • Neatvykimo į darbą strategijų nustatymas ir stebėjimas.
  • Laiko valdymo pagal profilius įgyvendinimas ir sekimas bei darbo užmokesčio informacijos, kuri bus eksportuojama į algalapio sistemą, kūrimas.
  • Darbuotojų kompetencijų valdymas.
  • Našumo ir darbuotojų tikslų įgyvendinimo apžvalga.
  • Mokymo kursų, kurie apima darbotvarkes, sesijas ir specializacijas, nustatymas, atlikimas ir analizė.
  • Darbuotojų samdymas ir pretendentų stebėjimas.

Personalo strategijos kūrimas

Dirbdami modulyje Personalas spręsite, kokia bus jūsų organizacijos struktūra – naudosite tokius elementus kaip padaliniai, darbo vietos ir pareigos. Tai yra vieni iš pagrindinių elementų, kuriuos konfigūruosite modulyje Personalas. Atskiri darbuotojai priskiriami pareigoms, kurios yra susietos su darbo vietomis.

Darbuotojų įdarbinimas, samdymas ir motyvavimas

Įdarbinimo projektuose valdomas turinys, naudojamas laisvų pareigų reklamose, ir jie gali padėti tvarkyti paraiškas dėl laisvų darbo vietų. Juos galite naudoti, norėdami stebėti atsakymus į konkretaus įdarbinimo projekto darbo skelbimus arba konkrečius pareiškėjus ir naujinti laisvų pareigų būseną. Taip pat galite samdyti vieną pretendentą arba valdyti „masinio įdarbinimo projektus“, kuriais galima palengvinti didelio darbuotojų skaičiaus samdymo procesą, pvz., sezoniniams verslo poreikiams patenkinti.

Pasamdę darbuotojus, galite parengti planus, skirtus veiksmingai ir teisingai valdyti kompensaciją, taip pat valdyti prekes, pvz., kompiuterius arba telefonus, kuriuos jūsų organizacija skolina savo darbuotojams. Galite kurti fiksuotosios ir kintamosios atlyginimo dalies planus, taip pat nustatyti taisykles, kurios taikomos kompensavimo planui, kad būtų atitikti to plano kriterijai.

Darbuotojų tobulinimas ir mokymas

Norėdami darbuotojams padėti pasiekti savo karjeros tikslų įgyvendinat svarbius verslo poreikius, galite nustatyti tikslus, kurti našumo apžvalgas ir sekti atsiliepimus. Kad darbuotojai galėtų lengviau įgyti reikiamų įgūdžių, taip pat galite nustatyti instruktorius, kursų tipus, kursus, kursų aprašus, darbotvarkes, specializacijas ir seansus, o tada kursui priskirti instruktorių arba kursuose registruoti asmenis. Instruktoriai jau turi egzistuoti kaip darbuotojai, pretendentai arba kontaktai.

Išmokų kūrimas ir tvarkymas

Be kompensacijų darbuotojams mokant darbo užmokestį, atlyginimus ir premijas, gali išplėtoti išmokų programas, pvz., sveikatos draudimo ir pensijų planus. Taip pat galite tvarkyti išmokas, pavyzdžiui, paskolų programas, kai jūsų įmonė savo darbuotojams skolina prekes, pvz., kompiuterius arba telefonus.

Darbo vietos saugos ir atitikties užtikrinimas

Naudodami „Microsoft Dynamics AX“ galite išlaikyti saugią darbo aplinką, kuri atitinka galiojančius įstatymus, įskaitant Amerikiečių su negalia aktą, imigracijos bei natūralizacijos įstatymus ir kt. Pvz., galite valdyti fizinius tam tikrų užduočių reikalavimus, taip pat sekti užklausas dėl apgyvendinimo, o tai jūsų organizacijai gali suteikti galimybę optimizuoti darbo jėgos įgūdžius.

Informacijos rinkimas naudojant klausimynus

Galite sudaryti ir administruoti klausimynus informacijai įvairiems tikslams rinkti. Klausimyno funkcija suteikia galimybę sudaryti ir kurti klausimynus. Kai klausimynas parengtas, galite jį platinti plačiai auditorijai arba tam tikriems respondentams. Respondentams pateikus atsakymus, galite peržiūrėti ir analizuoti rezultatus.