Produktų katalogo konfigūracijos valdymas

 

Paskelbė: 2017 m. vasaris

Taikoma: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Pastaba

Čia pateikta informacija skirta „Dynamics 365“ versijoms, ankstesnėms nei „Dynamics 365“ (internetinė versija) 9.0 versija. Naujausią dokumentaciją žr. Produktų katalogo konfigūracijos valdymas.

„Microsoft Dynamics 365“ siūlo raiškų, lengvai konfigūruojamą produktų katalogą, kuris gali padėti jūsų įmonei efektyviau parduoti produktus ir paslaugas. Pardavimo operacijų vadovas galės kurti produktų katalogą, kad jame būtų mažiau SKU, grupuoti produktus ir paslaugas kaip patrauklų ir rentabilų pasiūlymą ir apibrėžti papildomą bei kryžminį produktų pardavimą. Be to, produktų katalogo konfigūracijos duomenis galima perkelti į kitas „Dynamics 365“ sistemas. Pavyzdžiui, bandymų serveryje visiškai išbandę produktų katalogo konfigūraciją, galėsite perkelti konfigūracijos duomenis į gamybos aplinką nekurdami iš naujo. Norėdami atlikti perkėlimą, turėsite naudoti „Configuration Migration Tool“: Konfigūracijos duomenų tvarkymas. Jeigu esate administratorius, būsite atsakingas už produktų katalogo konfigūracijos duomenų konfigūravimą ir perkėlimą.

Produktų katalogo konfigūravimas

Norėdami konfigūruoti produktų katalogą:

 1. Eikite į Parametrai > Administravimas.

 2. Pasirinkite Sistemos parametrai, tada pasirinkite skirtuką Pardavimas.

Skirtuke Pardavimas nustatykite atitinkamas reikšmes šioms nuostatoms ir išsaugokite pakeitimus:

Parametras

Aprašas

Kurti aktyvios būsenos produktus

Pažymėkite, kokios būsenos bus kuriami produktų įrašai be pirminio produkto šeimos įrašo: active ar draft.

Dabartiniame „Dynamics 365“ leidime, pagal numatytuosius parametrus, visi produkto įrašai (produkto šeima, produktas ir paketas) sukuriami draft būsenos. Ši nuostata užtikrina, kad būtų suderinamos jūsų programos, veikiančios naudojant ankstesnę „Dynamics 365“ versiją, kurioje produkto įrašai būdavo kuriami active būsenos.

Pagal numatytuosius parametrus, naujuose „Dynamics 365“ diegimuose jo reikšmė nustatyta Ne, o naujinamoms sistemoms nustatyta Taip.

Leisti numatytąjį galimybės kainoraštį taikyti naudojant įtaisytąją taisyklę

Pažymėkite, ar numatytasis galimybės kainoraštis bus taikomas automatiškai pagal kainoraščio ir dabartinio galimybę sukūrusio vartotojo teritorijos ryšį.

Pagal numatytuosius parametrus nustatyta Taip.

Maksimalus produktų skaičius pakete

Nurodykite didžiausią leistiną į paketą įtraukti produktų skaičių.

Naudoti sistemos kainų apskaičiavimą

Pažymėkite, ar apskaičiuojant galimybių, eilių, užsakymų ir sąskaitų faktūrų kainas naudoti „Dynamics 365“ sistemos kainodaros variklį, ar naudoti pasirinktinę kainodarą.

„Microsoft Dynamics 365“ norėdami apskaičiuoti kainas, kai įtraukiate galimybių, eilių, užsakymų ir sąskaitų faktūrų produktus, galite pasirinkti, kad bus naudojama pasirinktinė kainodaros logika. Norėdami naudoti pasirinktinę kainodarą, šiai parinkčiai pažymėkite Ne. Be to, CalculatePrice pranešime, kurį pateikia „Dynamics 365“ žiniatinklio tarnybos ir kuriame nurodytas jūsų pasirinktinis kainodaros kodas, turite užregistruoti priedą. Kiekvieną kartą, kai sukuriate arba keičiate galimybėje, eilėje, užsakyme arba sąskaitoje faktūroje pateikiamą produkto informaciją, apskaičiuojant kainas vietoje „Dynamics 365“ sistemos kainodaros variklio naudojamas pasirinktinis kodas. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. MSDN: produktų pasirinktinės kainodaros naudojimas.

Nuolaidos skaičiavimo metodas

Pažymėkite, kaip norite apskaičiuoti nuolaidas kiekvienam galimybės, eilės, užsakymo arba sąskaitos faktūros eilutės elementui: eilutės – elemento lygiu ar lygiu kiekvienam elementui.

Pagal numatytuosius parametrus nustatyta Eilutės elementas.

Didžiausias leistinas produkto arba paketo ypatybių skaičius

Nurodykite didžiausią leistiną su produktu arba paketu susieti ypatybių skaičių.

Produkto ypatybės įtraukiamos į produktų šeimos įrašą, o visi produktų šeimos antriniai produktai ir paketai paveldi į pirminę produktų šeimą įtrauktas ypatybes. Nuostatoje nurodytas skaičius įsigalioja tik tada, kai išleidžiate produktą arba paketą su susietomis ypatybėmis, o ne tada, kai įtraukiate ypatybes į produktų šeimos įrašo juodraštį.

Produktų katalogo konfigūracijos duomenų perkėlimas

Norėdami perkelti produktų katalogo konfigūracijos duomenis, naudokite „Configuration Migration Tool“. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudotis šiuo įrankiu, žr. Konfigūracijos duomenų tvarkymas.

Turite pažymėti šiuos objektus, naudojamus produktų katalogo konfigūracijos duomenims perkelti:

 • Produktas

 • Produkto sąsaja (reikalinga paketams)

 • Produkto ryšys (nebūtinas objektas, reikalingas tik ryšiams)

 • Ypatybė

 • Ypatybės sąsaja

 • Ypatybės parinkčių rinkinio elementas

 • Pastabos (reikalingos tuo atveju, jeigu yra su projektu susijusių pastabų)

 • Valiuta

 • Kainoraštis

 • Kainų sąrašo elementas

 • Vienetas

 • Vienetų grupė

 • Teritorija (reikalinga tuo atveju, jeigu yra numatytoji kainoraščio konfigūracija)

 • Ryšys (reikalingas tuo atveju, jeigu yra numatytoji kainoraščio konfigūracija)

 • Konkurentas (reikalingas tuo atveju, jeigu yra produkto konkurentų)

 • Pardavimo literatūra ir pardavimo literatūros elementas (reikalingas tuo atveju, jeigu produktas turi savo pardavimo literatūrą)

 • Nuolaida (nebūtinas objektas, reikalingas tik nuolaidoms, kai įtraukiama į kainoraštį)

 • Nuolaidų sąrašas (nebūtinas objektas, reikalingas tik nuolaidoms)

Pastaba

Vykstant produktų katalogo konfigūracijos duomenų perdavimui, galite matyti schemos tikrinimo įspėjimą, kuriuo nurodoma, kad duomenų perdavimas gali būti nenuoseklus. Taip yra todėl, kad jūs netraukėte į perdavimą teisių suteikimo objekto ir teisių suteikimo šablono objekto. Tačiau šie objektai nebūtini, tad galite nepaisyti įspėjimo. Produktų katalogo konfigūracijos duomenys bus perkelti tinkamai.

Atliekant perkėlimą taikomos tam tikros sąlygos ir apribojimai:

 • Importuoti arba eksportuoti galima tik aktyviuosius ir nurašytus produktus.

 • Jei importuoti produkto įrašo nepavyksta dėl to, kad nenurodyta priklausomybė, susiję ypatybės įrašai nėra importuojami. Atliekant produkto hierarchijos importavimą, jei sukurti įrašo nepavyksta dėl to, kad nenurodyta priklausomybė, įrašo antrinė hierarchija nebus importuojama.

 • Jei eksportuodami pažymėjote produkto objektą, bet nepažymėjote kitų ekportavimui reikalingų objektų, produkto įrašai yra eksportuojami be susietų ypatybių.

 • Jei eksportuodami pažymėjote tik ypatybės objektus (ypatybę, ypatybės asociacijas ir ypatybės parinkčių rinkinius), bet nepažymėjote produkto objekto, neeksportuojami jokie duomenys.

 • Kiekviena nauja produkto įrašo šaltinio sistemoje sukurta ypatybė po importo bus sukuriama ir paskirties sistemoje.
  Produkto įrašo šaltinio duomenys po importo perrašys bet kokius ir paskirties duomenyse egzistuojančios ypatybės pakeitimus.
  Jei produkto įrašo ypatybė yra abiejose sistemose, tiek šaltinio, tiek paskirties, po importo, kai ypatybė pašalinama iš šaltinio sistemos, ji nepašalinama iš paskirties sistemos.

Taip pat žr.

„Dynamics 365“ administravimas
Konfigūracijos duomenų tvarkymas
Vaizdo įrašas: produkto taksonomijos administravimas „Microsoft Dynamic CRM” 2015 m.
Vaizdo įrašas: pardavėjų patirtis su produkto taksonomija „Microsoft Dynamics CRM” 2015
MSDN: produktų katalogo objektai

© „Microsoft“, 2017. Visos teisės ginamos. Autorių teisės