Solution Blueprint pārskata semināri

Solution Blueprint pārskata seminārs ir programmas Success by Design sākuma punkts. Tas ir obligāts seminārs, kurā dalībnieki tiek iepazīstināti ar iesaisti FastTrack programmā un nodrošināti ar pamatu citu Success by Design darbību un semināru plānošanai. Šī semināra galvenais mērķis ir nodrošināt projekta sekmīgas izpildes pamatus, pareizu vispārējo pieeju risinājuma noformējumam un saskaņošanu ar produktu paraugpraksi un darbības virzienu.

Solution Blueprint Review seminārā tiek apspriestas tālāk norādītās tēmas.

  • Programmas stratēģija
  • Lietojumprogrammas stratēģija
  • Datu stratēģija
  • Integrācijas stratēģija
  • Testēšanas stratēģija
  • Uzņēmējdarbības procesu stratēģija
  • Drošības stratēģija
  • Lietojumprogrammu dzīves cikla pārvaldības stratēģija
  • Vides un noslodzes stratēģija
  • Informācijas stratēģija

Šajos semināros jāpiedalās risinājumu arhitektiem, funkcionālajiem interesentiem un tehniskajiem interesentiem. Dalība ir ieteicama svarīgākajām klienta un partnera darba grupu ieinteresētajām pusēm.