INT64VALUE ER funkcija

INT64VALUE funkcija atgriež Int64 vērtību, kas apzīmē norādīto virkni.

Sintakse 1

INT64VALUE (text)

Sintakse 2

INT64VALUE (number)

Argumenti

text: Virkne

Teksta vērtība, kas ir jāpārvērš par Int64 skaitli.

number: Reāls vai Vesels skaitlis

Skaitliska Reālā vai Veselā skaitļa vērtība , kas ir jāpārvērš par Int64 skaitli.

Atgrieztās vērtības

Int64

Iegūtā skaitliskā vērtība.

Lietošanas piezīmes

Tiek aprautas visas decimāldaļas.

1. piemērs

INT64VALUE ("22565422744") atgriež Int64 vērtību 22565422744.

2. piemērs

INT64VALUE ( VALUE("22565422744.77")) atgriež Int64 vērtību 22565422744.

Papildu resursi

Tipa pārveidošanas funkcijas