Budžeta plānošanas veidnes programmai Excel

Svarīgi

Risinājums Dynamics 365 for Finance and Operations ir pievērsies noteiktam mērķim izstrādātām lietojumprogrammām, kas palīdz pārvaldīt konkrētas biznesa funkcijas. Plašāku informāciju par šīm izmaiņām skatiet Dynamics 365 licencēšanas rokasgrāmatā.

Šajā tēmā ir aprakstīts, ka izveidot Microsoft Excel veidnes, ko var izmantot kopā ar budžeta plāniem.

Šajā tēmā ir parādīts, ka izveidot Excel veidnes, kuras tiks izmantotas ar budžeta plāniem, izmantojot standarta demonstrācijas datu kopu un piesakoties lietotājam ar administratora tiesībām. Papildinformāciju par darbu ar budžeta plānošanu skatiet sadaļā Budžeta plānošanas apskats. Lai apgūtu moduļa konfigurēšanas un lietošanas pamatprincipus, varat izpildīt arī apmācību Budžeta plānošana.

Ģenerēt darblapu, izmantojot budžeta plāna dokumenta izkārtojumu

Budžeta plāna dokumentus var skatīt un rediģēt, izmantojot vienu vai vairākus izkārtojumus. Ar katru izkārtojumu var būt saistīta budžeta plāna dokumenta veidne, lai šos budžeta plāna datus skatītu un rediģētu Excel darblapā. Šajā tēmā budžeta plāna dokumenta veidne tiks ģenerēta, izmantojot jau esošu izkārtojuma konfigurāciju.

  1. Atveriet sadaļu Budžeta plānu saraksts (Budžeta veidošana > Budžeta plāni).

  2. Noklikšķiniet uz Jauns, lai izveidotu jaunu budžeta plāna dokumentu.

    Budžeta plānu saraksts

  3. Izmantojiet rindas opciju Pievienot, lai pievienotu rindas. Noklikšķiniet uz Izkārtojumi, lai skatītu budžeta plāna dokumenta izkārtojuma konfigurāciju.

    Budžeta plānu pievienošana

Izkārtojuma konfigurāciju varat pārskatīt un pēc nepieciešamības koriģēt.

  1. Dodieties uz Veidne > Ģenerēt, lai izveidotu Excel failu šim izkārtojumam.
  2. Kad veidne ir ģenerēta, pārejiet uz Veidne > Skatīt, lai atvērtu un pārskatītu budžeta plāna dokumenta veidni. Šo Excel failu varat saglabāt lokālajā diskā.

Saglabāt kā

Piezīme

Kad ar budžeta plāna dokumenta izkārtojumu ir saistīta Excel veidne, šo izkārtojumu vairs nevar rediģēt. Lai izkārtojumu modificētu, izdzēsiet piesaistītās Excel veidnes failu un ģenerējiet to no jauna. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai izkārtojuma un darblapas lauki būtu sinhronizēti.

Excel veidnē būs visi elementi no budžeta plāna dokumenta izkārtojuma, kur kolonnas Pieejams darblapā vērtība ir iestatīta uz Patiess. Excel veidnē nav atļauta elementu pārklāšanās. Piemēram, ja izkārtojumā ietilpst kolonnas Pieprasījums Q1, Pieprasījums Q2, Pieprasījums Q3 un Pieprasījums Q4, un kopīgā pieprasījuma kolonna, kas pārstāv visu četru ceturkšņu kolonnu summu, tad Excel veidnē lietošanai ir pieejamas tikai ceturkšņa kolonnas vai kopējā kolonna. Atjaunināšanas laikā Excel fails nevar atjaunināt kolonnas, kas pārklājas, jo tabulā esošie dati varētu kļūt novecojuši vai neprecīzi.

Piezīme

Lai nepieļautu iespējamas problēmas saistībā ar budžeta plāna datu skatīšanu un rediģēšanu, izmantojot programmu Excel, programmā Microsoft Dynamics 365 Finance un Microsoft Dynamics Office pievienojumprogrammā Datu savienotājs ir jāpiesakās vienam un tam pašam lietotājam.

Pievienot galveni budžeta plāna dokumenta veidnei

Lai pievienotu galvenes informāciju, atlasiet augšējo rindu Excel failā un ievietojiet tukšas rindas. Programmā Datu savienotājs noklikšķiniet uz Dizains, lai Excel failam pievienotu galvenes laukus.

Cilnē Dizains noklikšķiniet uz Pievienot laukus un pēc tam kā elementa datu avotu atlasiet vienumu BudgetPlanHeader.

Ar kursoru norādiet uz vēlamo vietu Excel failā. Noklikšķiniet uz Pievienot etiķeti, lai atlasītajai vietai pievienotu lauka etiķeti. Atlasiet vienumu Pievienot vērtību, lai atlasītajai vietai pievienotu šo vērtības lauku. Lai aizvērtu noformētāju, noklikšķiniet uz Gatavs.

Atlasīt Pievienot vērtību

Pievienot aprēķinātu kolonnu budžeta plāna dokumenta veidnes tabulai

Pēc tam ģenerētajai budžeta plāna dokumenta veidnei tiks pievienotas aprēķinātas kolonnas. Kolonna Kopējais pieprasījums, kurā ir kolonnu Pieprasījums Q1: Pieprasījums Q4 summa, un kolonna Korekcija, kas kolonnu Kopējais pieprasījums pārrēķina pēc sākotnēji definēta koeficienta.

Programmā Datu savienotājs noklikšķiniet uz Dizains, lai tabulai pievienotu kolonnas. Noklikšķiniet uz Rediģēt blakus datu avotam BudgetPlanWorksheet, lai sāktu pievienot kolonnas.

Sākt kolonnu pievienošanu

Atlasītajā lauku grupā tiek rādītas veidnē pieejamās kolonnas. Noklikšķiniet uz Formula, lai pievienotu jaunu kolonnu. Jaunajai kolonnai piešķiriet nosaukumu un pēc tam ielīmējiet formulu laukā Formula. Noklikšķiniet uz Atjaunināt, lai šo kolonnu ievietotu.

Pievienot un ievietot kolonnu

Piezīme

Lai formulu definētu, izveidojiet šo formulu izklājlapā un pēc tam to iekopējiet logā Dizains. Ar Finance and Operations saistītai tabulai parasti tiek piešķirts nosaukums “AXTable1”. Piemēram, lai izklājlapā apkopotu kolonnas Pieprasījums Q1 : Pieprasījums Q4, tiek izmantota formula = AxTable1[Pieprasījums Q1]+AxTable1[Pieprasījums Q2]+AxTable1[Pieprasījums Q3]+AxTable1[Pieprasījums Q4].

Atkārtojiet šīs darbības, lai ievietotu kolonnu Korekcija. Šai kolonnai izmantojiet formulu = AxTable1[Kopējais pieprasījums]*$I$1. Šādi šūnā I1 esošā vērtība tiks izmantota reizināšanai ar vērtībām kolonnā Kopējais pieprasījums, lai aprēķinātu korekcijas summas.

Saglabājiet un aizveriet Excel failu. Sadaļā Izkārtojumi noklikšķiniet uz Veidne > Augšupielādēt, lai saglabāto Excel veidni augšupielādētu lietošanai budžeta plānā.

Augšupielādēt Excel veidni

Aizvediet slīdni Izkārtojumi. Dokumentā Budžeta plāns noklikšķiniet uz Darblapa, lai dokumentu skatītu un rediģētu programmā Excel. Ņemiet vērā, ka koriģētā Excel veidne tika izmantota, lai izveidotu šo budžeta plāna darblapu, un aprēķinātās kolonnas tiek atjauninātas, izmantojot iepriekšējās darbībās definētās formulas.

Skatīt un rediģēt dokumentu programmā Excel

Padomi un ieteikumi par budžeta plāna veidņu izveidošanu

Vai budžeta plāna veidnei var pievienot un lietot papildu datu avotus?

Jā, varat izmantot izvēlni Dizains, lai tai pašai vai citām Excel veidnes lapām pievienotu papildu elementus. Varat, piemēram, pievienot datu avotu BudgetPlanProposedProject, lai izveidotu un uzturētu sarakstu ar piedāvātajiem projektiem, tajā pašā laikā strādājot ar budžeta plāna datiem programmā Excel. Ņemiet vēra, ka lielapjoma datu avotu iekļaušana var ietekmēt Excel darbgrāmatas veiktspēju.

Programmā Datu savienotājs varat izmantot opciju Filtrs, lai papildu datu avotiem pievienotu vēlamos filtrus.

Vai programmā Datu savienotājs citiem lietotājiem varu slēpt opciju Dizains?

Jā, atveriet programmas Datu savienotājs opcijas, lai opciju Dizains paslēptu no citiem lietotājiem.

Atvērt Datu savienotāja opcijas

Izvērsiet sadaļu Datu savienotāja opcijas un noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai Iespējot dizainu. Šādi opcija Dizains tiks paslēpta no programmas Datu savienotājs loga.

Paslēpt Datu savienotāja opciju Izstrādāt

Vai varu nepieļaut, ka lietotāji nejauši aizver datu savienotāju, kamēr strādā ar datiem?

Ieteicams veidni bloķēt, lai nepieļautu, ka lietotāji to aizver. Lai ieslēgtu bloķēšanu, noklikšķiniet uz Datu savienotājs, un labā augšējā stūrī kļūst redzama bultiņa.

Ieslēgt bloķēšanu

Noklikšķiniet uz šīs bultiņas, lai atvērtu papildu izvēlni. Atlasiet vienumu Bloķēt.

Atlasiet vienumu Bloķēt

Vai savām budžeta plāna veidnēm varu lietot citus Excel līdzekļus, piemēram, šūnu formatēšanu, krāsas, nosacījumformatēšanu un diagrammas?

Jā, budžeta plāna veidnēs darbojas vairums Excel standarta iespēju. Ieteicams lietot krāsu kodējumu, lai tikai lasāmās kolonnas lietotāji varētu atšķirt no rediģējamajām. Nosacījumformatēšanu var izmantot, lai izceltu budžeta problemātiskos apgabalus. Kolonnu kopsummas var ērti attēlot, virs tabulas izmantojot Excel standarta formulas.

Varat arī izveidot un lietot rakurstabulas un diagrammas budžeta datu papildu grupēšanai un vizualizēšanai. Cilnē Dati, grupā Savienojumi noklikšķiniet uz Atsvaidzināt visu un pēc tam noklikšķiniet uz Savienojuma rekvizīti. Noklikšķiniet uz cilnes Lietojums. Sadaļā Atsvaidzināt atzīmējiet izvēles rūtiņu Atsvaidzināt datus faila atvēršanas laikā.