Pakalpojumu līgumam pievienots projekts

Svarīgi

Risinājums Dynamics 365 for Finance and Operations ir pievērsies noteiktam mērķim izstrādātām lietojumprogrammām, kas palīdz pārvaldīt konkrētas biznesa funkcijas. Plašāku informāciju par šīm izmaiņām skatiet Dynamics 365 licencēšanas rokasgrāmatā.

Jūs varat pievienot pakalpojuma līgumus visiem projektu tipiem, izņemot tipu Laika projekts.

Jūs reģistrējat un iegrāmatojat visas pakalpojumu pasūtījumu darbības, izmantojot projektu, kuru pievienojat pakalpojuma līgumam. Jūs nosakāt žurnālus, kuros šīs darbības tiek reģistrētas un iegrāmatotas, veidlapas Pakalpojumu pārvaldības parametri saitē Žurnāli.

Piezīme

Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)

Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).