Brīvā laika uzkrāšana, balstoties uz nostrādātajām stundām

Pārskats

Organizācijām ar darbiniekiem ar stundu likmi var piešķirt laika uzkrāšanu pēc organizācijā nostrādātajam stundām, nevis pēc darba stāža. Dati par nostrādātajām stundām tiek glabāti laika un apmeklētības sistēmā.

Atvaļinājumu plāni

Atvaļinājuma plānā uzkrājuma veids var būt vai nu nodarbinātības mēnešu skaits vai nostrādātās stundas. Ja atlasīta ir nostrādāto stundu opcija, pieejami ir divu stundu uzkrāšanas veidi: pastāvīgais darba laiks un virsstundas.

Lai iestatītu atvaļinājumu plānu, izmantojot nostrādātās stundas, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Lapā Atvaļinājumu un prombūtnes plāni noklikšķiniet uz Izveidot jaunu plānu.
 2. Ievadiet atvaļinājuma plāna nosaukumu.
 3. Atlasiet plānam paredzēto uzkrājuma biežumu.
 4. Atlasiet plāna sākuma datumu.
 5. Izvēlieties uzkrājuma perioda kritēriju un atlasiet ar darbinieku saistīto datumu atbilstoši situācijai.
 6. Uzkrājuma grafikam atlasiet stundu uzkrājuma tipu Nostrādātās stundas.
 7. Atlasiet uzkrājumam izmantojamo stundu veidu.
 8. Ievadiet nostrādāto stundu skaitu un saistīto uzkrājuma summu, minimālo bilanci un maksimālo pārnešanas vai dotācijas summu.

Lai noteiktu uzkrājamo stundu skaitu, nostrādāto stundu plānu uzkrājuma apstrādē izmanto uzkrāšanas biežumu kopā ar uzkrājuma perioda kritēriju.

Uzkrāšana reizi gadā

Uzkrājuma prēmijas datums Nostrādāto stundu pakāpe Uzkrājuma summa Darba stundu datumi Faktiski nostrādāto stundu skaits Piemaksa
12/31/2018 2080 144 1/1/2018-12/31/2018 2085 144
12/31/2018 2080 144 1/1/2018-12/31/2018 2000 0

Uzkrāšana reizi mēnesī

Uzkrājuma prēmijas datums Nostrādāto stundu pakāpe Uzkrājuma summa Darba stundu datumi Faktiski nostrādāto stundu skaits Piemaksa
8/31/2018 160 12 8/1/2018-8/31/2018 184 12
8/31/2018 160 3 8/1/2018-8/31/2018 184 3

Uzkrāšana divas reizes mēnesī

Uzkrājuma prēmijas datums Nostrādāto stundu pakāpe Uzkrājuma summa Darba stundu datumi Faktiski nostrādāto stundu skaits Piemaksa
8/31/2018 80 6. 8/16/2018-8/31/2018 81 6.
8/31/2018 80 6. 8/16/2018-8/31/2018 75 0

Uzkrāšana reizi nedēļā

Uzkrājuma prēmijas datums Nostrādāto stundu pakāpe Uzkrājuma summa Darba stundu datumi Faktiski nostrādāto stundu skaits Piemaksa
8/31/2018 40 3 8/27/2018-8/31/2018 42 3
8/31/2018 40 3 8/27/2018-8/31/2018 35 0

Darbiniekam piešķirtie atvaļinājumu plāni

Darbiniekam piešķirtajos atvaļinājumu plānos tiek parādīts tiem paredzētais pakāpes kritērijs un stundu uzkrāšanas veids, kur nostrādāto stundu skaits ir definēts kā uzkrājuma veids. Aktīvajos plānos kā atsauce tiek parādīts uzkrājuma periodos faktiski nostrādāto stundu skaits, sākot no pašreizējā datuma.

Notiek datu ielāde

Faktiski nostrādāto stundu skaitu var importēt, izmantojot nostrādāto atvaļinājuma un kavējuma stundu skaita elementu datu pārvaldībā. Ja tiek izmantoti darba laika kalendāri, importēšanas funkcija pārbauda, var pastāvīgi nostrādāto stundu skaists nepārsniedz ieplānoto stundu skaitu dienā, ko nosaka kalendārs. Importēšanas funkcija arī pārbauda, vai konkrētajā dienā nostrādāto stundu skaits nepārsniedz 24 stundas.

Tālāk sniegtā informācija ir nepieciešama, lai importētu faktisko stundu skaitu, kas jāizmanto atvaļinājuma uzkrāšanas procesā.

 • Personāla numurs
 • Darbdienas datums
 • tips
 • Stundas

Uz vienu datumu var attiekties tikai viens ar to saistītais veids.

PERSONĀLA NUMURS DARBDIENAS DATUMS TIPS STUNDAS
000337 8/6/2018 Regulārs 8
000337 8/7/2018 Regulārs 8
000337 8/7/2018 Virsstundas 3
000337 8/8/2018 Regulārs 8
000337 8/7/2018 Regulārs 8
000337 8/9/2018 Regulārs 8

Piezīme

Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)

Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).