Pieejamu pamatnes programmu izveide

Pieejama pamatnes programma ļaus lietotājiem ar redzes, dzirdes un cita veida traucējumiem sekmīgi izmantot šo programmu. Papildus tam, ka tā ir prasība daudzām valsts iestādēm un organizācijām, tālāk norādīto vadlīniju ievērošana palielina lietojamības iespējas visiem lietotājiem neatkarīgi no viņu spējām.

Izmantojiet pieejamības pārbaudītāju, lai programmā varētu pārskatīt iespējamās pieejamības problēmas.

Izkārtojums un krāsa

Vienota izpratne un vienkāršs noformējums palīdz programmām būt pieejamākām visiem lietotājiem. Veicot intensīvu programmu pielāgošanu, ņemiet vērā tālāk sniegtos ieteikumus. Power Apps motīvi ir izstrādāti atbilstoši pieejamības standartiem.

 • Gādājiet, lai visi elementi ir skaidri redzami un teksts ir pietiekami liels. Visam saturam ir jābūt viegli lasāmam un saprotamam ar neapbruņotu aci.
 • Nelietojiet elementu redzamības rekvizītu, lai elementu varētu skatīt. Ja nepieciešams kaut ko norādīt, izveidojiet saturu jaunā ekrānā un pārejiet uz to un atpakaļ.
 • Gādājiet, lai ievades elementi ir apzīmēti ekrānā. AccessibleLabel rekvizīts definē, ko paziņos ekrāna lasītājs.
 • Pielāgojot krāsas, pārliecinieties, vai teksta kontrasta attiecība pret fonu ir 4:5:1 vai lielāka. Programmatūras rīki, kas palīdz šajā procesā, ir jau gatavi un pieejami.
 • Gādājiet, lai izkārtojumam ir loģiskā plūsma, kad teksts tiek lasīts no augšas uz apakšu un no kreisās puses uz labo.

Tastatūra

Testējot programmas pieejamību, nodrošiniet, ka programmu var izmantot tikai ar tastatūru, pieejamības režīmus operētājsistēmai iOS un Android , kā arī tastatūras ekrāna lasītājiem.

Tastatūras navigācijas (ar ekrāna lasītāju vai bez tā) izmantošanai gādājiet, lai tiktu ievērota loģiska secība, izmantojot tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz ievades laukiem, iestatot katras vadīklas TabIndex rekvizītu:

 • vadīklām Etiķete, Attēls, Ikona, Forma — ja tās ir interaktīvi elementi (piemēram, pogas) — iestatiet TabIndex uz 0; ja tie ir dekoratīvi elementi vai teksts, ietstatiet TabIndex uz -1.
 • Neiestatiet ciļņu indeksu lielāku par nulli.

Ekrāna lasītāji

Ir pārbaudīti šādi ekrāna lasītāji darbam ar Power Apps:

Lai nodrošinātu atbilstošas lietošanas iespējas, izmantojot ekrāna lasītāju, ieteicams, veikt tālāk norādītās darbības.

 • Pārliecinieties, vai visām ievades vadīklām ir iestatīta AccessibleLabel rekvizītu kopa.
 • Attēliem iestatītiem AccessibleLabel uz atbilstošu aprakstu.
  • Ja attēls netiek izmantots kā poga vai saite (t.i., ikona ir domāta tikai dekorācijai) un to nevar lasīt ekrāna lasītājs, pārliecinieties, vai AccessibleLabel ir tukšs vai nav iestatīts.
  • Ja attēls vai ikona tiek izmantota kā poga, iestatiet TabIndex uz 0 un AccessibleLabel uz saites aprakstu.

Vadīklas tips un struktūra

Pareizo vadīklu izmantošana un to grupēšana palīdzēs ekrāna lasītājiem izprast lietotnes struktūru.

Multivide

Gādājiet, lai visiem videoklipiem ir titri un lietotājam ir pieejams visu audio ierakstu atšifrējums. Video vadīkla atbalsta slēgtus titrus WebVTT formātā, izmantojot ClosedCaptionsUrl rekvizītu.

Kad ekrāna lasītājs ir iespējots, Taimeris laikā nepaziņo pogas tekstu bet to, cik daudz laika pagājis. Paziņojumus nevar izslēgt, pat ja taimeris ir paslēpts ar zemu necaurspīdību.

Darbs ar parakstiem

Ja jums ir paraksta lauks, kurā tiek izmantota PenInput vadīkla, nepieciešams iespējot alternatīvu paraksta ievades metodi. Ieteicamais veids ir rādīt TextInput vadīklu, kurā lietotājs var ierakstīt savu vārdu. Pārliecinieties, vai norādījumi par parakstīšanu ir ievietoti rekvizītā AccessibleLabel, un vadīkla tiek novietota gandrīz pie Pildspalvveida šļirces ievades — pa labi vai uzreiz zem tās.

Nākamās darbības

Pieejama programmas struktūra

Skatiet arī