Teksta rekvizīti platformā Power Apps

Konfigurējiet vadīklā parādīto tekstu kā atgādinājumu, kad lietotājs ievada datus, un norādiet citus ar tekstu saistītos raksturlielumus.

Teksta izskats

Fonts — tās fontu saimes nosaukums, kurā tiek parādīts teksts.

FontWeight — vadīklas teksta biezums: Trekns, Pustrekns, Parasts vai Gaišāks.

Slīpināts — vai teksts vadīklā ir slīpināts.

Izmērs — teksta fonta izmērs, kas tiek parādīts vadīklā.

Pārsvītrojums — vai līnija tiek parādīta pār tekstu, kas tiek parādīts vadīklā.

Pasvītrojums — vai līnija tiek parādīta zem teksta, kas tiek parādīts vadīklā.

Teksta novietojums

Līdzināt — teksta atrašanās vieta attiecībā pret tās vadīklas horizontālo centru.

LineHeight — attālums starp, piemēram, teksta rindiņām vai vienumiem sarakstā.

VerticalAlign — teksta atrašanās vieta vadīklā attiecībā pret šīs vadīklas vertikālo centru.

Piezīme

Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)

Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).