Funkcijas Average, Max, Min, StdevP, Sum un VarP lietojumprogrammā Power Apps

Apkopojuma funkcijas, kas apkopo skaitļu kopu.

Apraksts

Funkcija Average aprēķina savu argumentu vidējo vai aritmētisko vērtību.

Funkcija Max atrod maksimālo vērtību.

Funkcija Min atrod minimālo vērtību.

Funkcija Sum aprēķina savu argumentu summu.

Funkcija StdevP aprēķina savu argumentu standarta novirzi.

Funkcija VarP aprēķina savu argumentu dispersiju.

Šīm funkcijām var sniegt tādas vērtības kā:

  • Atsevišķi argumenti. Piemēram, Sum( 1, 2, 3 ) atgriež 6.
  • Tabula un formula darbam šajā tabulā. Apkopojums tiks aprēķināts, balstoties uz katra ieraksta formulas vērtībām.

Formulā ir pieejami pašlaik apstrādātie ieraksta lauki. Izmantojiet operatoru ThisRecord vai vienkārši norādiet uz laukiem pēc nosaukuma, kā to darītu ar jebkuru citu vērtību. Operatoru As var izmantot arī, lai apstrādājamajam ierakstam piešķirtu nosaukumu, kas var palīdzēt padarīt formulu saprotamāku, bet ligzdotos ierakstus — pieejamus. Papildinformāciju skatiet tālāk sniegtajos piemēros un sadaļā Darbs ar ierakstu tvērumu.

Šīs funkcijas darbojas tikai ar skaitliskajām vērtībām. Citi vērtību tipi, piemēram, virknes vai ieraksti, tiek ignorēti. Izmantojiet Value funkciju, lai virkni pārvērstu skaitlī.

Funkcijas Average, Max, Min un Sum var deleģēt, ja tās tiek izmantotas ar datu avotu, kas atbalsta deleģēšanu šīm funkcijām. Tomēr funkcijas StdevP un VarP nevar deleģēt nevienam datu avotam. Ja deleģēšana netiek atbalstīta, tiks izgūta tikai pirmā datu daļa, un pēc tam funkcija tiks izmantota lokāli. Rezultātā var nebūt iekļauts viss saturs. Lai atgādinātu par šo ierobežojumu un ieteiktu pārslēgties uz deleģējamu alternatīvu (ja tas ir iespējams), autorēšanas laikā būs redzams deleģēšanas brīdinājums. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pārskats par deleģēšanu.

Sintakse

Average( Skaitliska formula 1, [ Skaitliska formula 2,...] )
Max( Skaitliska formula 1, [ Skaitliska formula 2, ... ] )
Min( Skaitliska formula 1, [ Skaitliska formula 2,...] )
Sum( Skaitliska formula 1, [ Skaitliska formula 2,...] )
StdevP( Skaitliska formula 1, [ Skaitliska formula 2,...] )
VarP( Skaitliska formula 1, [ Skaitliska formula 2,...] )

  • Skaitliska(-s) formula(-s) – obligāti. Skaitliskās vērtības, ar kurām strādāt.

Average( Tabula, Skaitliska formula )
Max( Tabula, Skaitliska formula )
Min( Tabula, Skaitliska formula )
Sum( Tabula, Skaitliska formula )
StdevP( Tabula, Skaitliska formula )
VarP( Tabula, Skaitliska formula )

  • Tabula — Obligāti. Tabula, ar kuru strādāt.
  • Skaitliska formula – obligāti. Formula, kuru novērtēt katram ierakstam. Šīs formulas rezultāts tiek izmantots apkopošanai. Varat izmantot tabulas kolonnas formulā.

Piemēri

Pakāpeniskas darbības

Pieņemsim, ka jums ir datu avots ar nosaukumu Pārdošana, kurā bija kolonna Maksa par vienību un kolonna Pārdotās vienības, un jūs iestatāt etiķetes Teksta rekvizītu šai funkcijai:
Sum(Pārdošana, Maksa par vienību * Pārdotās vienības)

Etiķetē būs redzams pārdošanas kopapjoms, reizinot vērtības šajās kolonnās katram ierakstam un pēc tam pievienojot rezultātus no visiem ierakstiem kopā:
Kopējā pārdošanas apjoma aprēķināšana, balstoties uz pārdotajām vienībām, un izmaksas par vienību.

Cits piemērs – pieņemsim, ka jums ir bijuši slīdņi ar nosaukumu Slīdnis 1, Slīdnis 2 un Slīdnis 3, kā arī etiķete ar tā Teksta rekvizītu, kam iestatīta šāda formula:
Sum(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) — etiķetē tiks rādīta visu to vērtību summa, uz kādām slīdņi tika iestatīti.
Average(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) — etiķetē tiks rādīta visu to vērtību vidējā vērtība, uz kādām slīdņi tika iestatīti.
Max(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) — etiķetē tiks rādīta visu to vērtību maksimālā vērtība uz kādām slīdņi tika iestatīti.
Min(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) — etiķetē tiks rādīta visu to vērtību minimālā vērtība, uz kādām slīdņi tika iestatīti.
StdevP(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) — etiķetē tiks rādīta visu to vērtību standarta novirze, uz kādām slīdņi tika iestatīti.
VarP(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) — etiķetē tiks rādītas visu to vērtību variācijas, uz kādām slīdņi tika iestatīti.

Piezīme

Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)

Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).