Lesen Dynamics 365 Team Members

Banyak organisasi mempunyai peratusan besar pengguna yang mungkin menggunakan data atau laporan daripada sistem perniagaan—atau melaksanakan tugas mudah seperti memasukkan kad perakam waktu atau mengemas kini rekod HR—tetapi tidak memerlukan keupayaan pengguna penuh. Lesen Dynamics 365 Team Members adalah untuk pengguna sebegini.

Lesen Dynamics 365 Team Members ialah langganan pengguna bernama yang direka untuk pengguna yang tugasnya tidak sepatutnya terikat dengan fungsi tetapi yang masih perlu menggunakan fungsi asas sistem perniagaan. Lesen ini memberi pengguna capaian ringan melalui senario yang ditetapkan yang terbina dalam pengalaman Team Member.

Untuk aplikasi penglibatan pelanggan dalam Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation), pengalaman Team Member ini disediakan melalui set aplikasi yang ditetapkan:

Nota

Pengguna yang mempunyai lesen Team Member sedia ada yang dibeli pada atau selepas Oktober 2018 akan dihadkan kepada set aplikasi yang ditetapkan ini; pengguna ini tidak lagi dapat mengakses Hab Khidmat Pelanggan, Hab Jualan, atau aplikasi tersuai.

Semasa fasa akses awal lesen Dynamics 365 Team Members baharu, pengguna yang mempunyai lesen baharu akan dapat menggunakan aplikasi Ahli Pasukan yang ditetapkan bersama dengan semua aplikasi sedia ada. Walau bagaimanapun, selepas penguatkuasaan lesen dihidupkan dengan binaan gelombang keluaran 1 tahun 2020, aplikasi yang tidak berhak digunakan oleh pengguna—seperti Hab Khidmat Pelanggan, Hab Jualan dan aplikasi tersuai—tidak akan dapat diakses oleh mereka. Kami menyarankan bahawa anda menguji senario Team Member anda dan memindahkan apa-apa penyesuaian kepada aplikasi yang ditetapkan jika perlu.

Untuk memudahkan peralihan yang lancar, semua tika organisasi pelanggan yang dicipta sebelum 1 April 2020 telah diberi tempoh ihsan tambahan hingga 31 Januari 2021.

Langganan Dynamics 365 Team Members tidak menyediakan akses kepada aplikasi tersuai dan tidak bertujuan untuk senario melangkaui yang disenaraikan dalam Panduan Pelesenan Microsoft Dynamics 365.

Perubahan dalam pengalaman masa jalanan

Untuk menggambarkan pengalaman pengguna baharu ini, pertimbangkan senario berikut untuk pengguna aplikasi Khidmat Pelanggan. (Pengalaman ini akan konsisten dengan senario aplikasi Hab Jualan dan juga Hab Sumber Projek.)

Seorang pengguna mempunyai lesen Dynamics 365 Enterprise bernilai lebih tinggi atau pelan Dynamics 365 Customer Engagement, dan boleh melihat aplikasi Hab Khidmat Pelanggan bersama dengan aplikasi Ahli Pasukan Khidmat Pelanggan yang baru diperkenalkan.

Aplikasi Dynamics 365

Seorang pengguna lagi hanya mempunyai lesen Dynamics 365 Team Members, dan hanya melihat aplikasi Ahli Pasukan Khidmat Pelanggan.

Hanya aplikasi Ahli Pasukan Dynamics 365

Apabila pengguna seperti ini cuba untuk mendapatkan akses ke mana-mana aplikasi lain yang tidak berhak kepada mereka (Hab Khidmat Pelanggan atau Hab Jualan) melalui penanda buku atau perkongsian pautan lain, mereka akan melihat mesej ralat mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai lesen untuk mengakses aplikasi itu.

Sekatan penyesuaian

Aplikasi Ahli Pasukan boleh disesuaikan supaya lebih padan dengan industri, tatanama, dan proses perniagaan unik organisasi anda, seperti aplikasi dipacu model lain yang dibina pada Common Data Service. Walau bagaimanapun, penyesuaian ini perlu mematuhi hak penggunaan Dynamics 365 Team Members yang diperincikan dalam panduan pelesenan. Semasa menyesuaikan aplikasi, anda boleh menambah 15 entiti tambahan. Entiti tambahan ini boleh menjadi mana-mana Common Data Service entiti teras atau anda boleh mencipta entiti tersuai.

Soalan lazim

Saya memilih gelombang keluaran 1 tahun 2020 dalam pusat pentadbir. Mengapa pengguna dengan lesen Team Member masih boleh melihat aplikasi tersuai saya dan aplikasi Dynamics 365 lain (seperti Hab Jualan dan Hab Khidmat Pelanggan)?

Semasa akses awal dan sehingga penguatkuasaan dikenakan, pelanggan boleh menjalankan aplikasi sebelah menyebelah dan pengguna dengan lesen Team Member akan dapat mengakses semua aplikasi. Sekiranya anda ingin mengesahkan pengalaman penguatkuasaan awal, anda boleh menghidupkannya pada mana-mana peringkat organisasi atau tika. Ini adalah untuk mengelakkan gangguan perniagaan semasa anda sedang menilai aplikasi Ahli Pasukan baharu dan sedang mengerjakan pemindahan. Namun, jika perlu, anda boleh menghidupkan tindakan penguatkuasaan ini secara terpilih untuk tika organisasi anda dengan menghantarkan permintaan kepada pasukan sokongan Microsoft.

Adakah penguatkuasaan lesen Team Member menyekat penciptaan, pengemaskinian, operasi pemadaman dan operasi lain seperti yang dinyatakan dalam panduan pelesenan?

Penguatkuasaan lesen disertakan dengan gelombang keluaran 1 tahun 2020 tertumpu pada penyediaan pengalaman Team Member dan penjajaran penggunaan terhadap aplikasi Ahli Pasukan. Kelayakan tertentu, seperti pengemaskinian akaun atau penyuntingan kes dalam modul aplikasi, bukan sebahagian daripada penguatkuasaan lesen dalam keluaran ini.

Artikel ini menyatakan bahawa semua tika organisasi pelanggan sedia ada yang terkesan oleh perubahan ini akan diberikan tempoh ihsan tambahan secara automatik hingga 31 Januari 2021. Adakah ini bermaksud tiada tindakan diperlukan?

Setakat 1 April 2020, semua tika organisasi pelanggan sedia ada yang terkesan oleh perubahan ini akan diberikan pengecualian secara automatik sehingga 31 Januari 2021. Ini akan membantu meminimumkan gangguan perniagaan yang disebabkan oleh penguatkuasaan lesen. Pelanggan digalakkan untuk memanfaatkan masa ihsan tambahan ini untuk memindahkan penyesuaian mereka ke aplikasi Ahli Pasukan yang baharu.

Adakah saya boleh menyesuaikan aplikasi Ahli Pasukan baharu ini?

Ya, aplikasi Ahli Pasukan baharu ini boleh disesuaikan sama seperti mana-mana aplikasi Dynamics 365 atau aplikasi tersuai yang lain. Walau bagaimanapun—seperti yang disebut dalam panduan pelesenan—anda tidak boleh memasukkan lebih daripada 15 entiti tambahan. 15 entiti tambahan termasuklah entiti Common Data Service teras yang bukan sebahagian daripada modul aplikasi asal, entiti lain yang diterbitkan oleh Microsoft atau entiti tersuai.

Bagaimanakah saya boleh menyesuaikan aplikasi Ahli Pasukan baharu ini?

Aplikasi Ahli Pasukan adalah sama seperti modul aplikasi sedia ada. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyesuaian aplikasi, lihat artikel berikut:

Selepas memilih gelombang keluaran 1 bulan April 2020, saya masih tidak nampak aplikasi Ahli Pasukan, aplikasi Ahli Pasukan Khidmat Pelanggan atau Hab Sumber Projek. Bagaimanakah dapat saya memaparkan aplikasi ini?

Lihat artikel berikut:

  • Aplikasi Ahli Pasukan Khidmat Pelanggan: Ikuti langkah yang diperincikan di sini memasang aplikasi Ahli Pasukan Khidmat Pelanggan selepas gelombang keluaran 1 tahun 2020 didayakan.
  • Aplikasi Ahli Pasukan Jualan: Semasa akses awal, jika Hab Jualan telah dipasangkan dalam tika organisasi, aplikasi ahli Pasukan Jualan akan dipasangkan secara automatik apabila gelombang keluaran 1 tahun 2020 didayakan. Jika Hab Jualan belum dipasangkan dalam tika organisasi, anda perlu memasang Hab Jualan dan kemudian aplikasi Ahli Pasukan Jualan akan dipasangkan secara automatik. Anda boleh melakukan ini sebelum atau selepas memilih untuk mengakses awal. Kami sedang berusaha untuk menjadikan aplikasi Ahli Pasukan Jualan tersedia dalam semua organisasi, bebas daripada pemasangan Hab Jualan.
  • Hab Sumber Projek: Sama seperti proses semasa, Hab Sumber Projek dipasangkan sebagai sebahagian daripada pemasangan penyelesaian Project Service, tanpa mengira status pemilihan gelombang keluaran 1 tahun 2020.

Bagaimanakah boleh kami mengakses pematuhan penggunaan hak jika aplikasi atau peranan keselamatan tidak akan menguatkuasakan semua sekatan?

Anda boleh menyemak laporan pematuhan Team Member, tersedia untuk dimuat turun dalam pusat pentadbir Power Platform. Pergi ke kawasan Common Data Service dalam bahagian Analitis dan kemudian pilih Muat Turun untuk mengakses laporan. Gunakan pautan Ubah penapis untuk menapis laporan mengikut Persekitaran dan Tarikh. Laporan ini hanya bertujuan untuk digunakan sebagai panduan umum dan mendapatkan gambaran keseluruhan harian entiti dan operasi yang dianggap tidak patuh menurut hak penggunaan Team Member.

Adakah pengguna Ahli Pasukan dapat mengakses aplikasi dipacu model tersuai dalam organisasi?

Selepas penguatkuasaan dikenakan untuk persekitaran anda (tika organisasi), pengguna yang memiliki lesen Team Member akan dapat mengakses aplikasi Ahli Pasukan sahaja.

Adakah peranan keselamatan boleh disesuaikan dan diubah oleh pelanggan untuk menambahkan atau mengalihkan kelayakan tambahan?

Ya, peranan keselamatan boleh disesuaikan kerana peranan ini (Ahli Pasukan Jualan, Ahli Pasukan Khidmat Pelanggan dan Hab Sumber Projek) adalah serupa dengan mana-mana peranan keselamatan lain dalam platform; peranan itu disediakan untuk kemudahan konfigurasi. Walau bagaimanapun, kami menyarankan supaya mana-mana perubahan anda buat untuk mematuhi keselamatan dengan hak penggunaan untuk lesen Team Member seperti yang digariskan dalam panduan pelesenan.

Apakah yang berlaku sekiranya pengguna dengan lesen Team Member telah menandakan URL ke Hab Khidmat Pelanggan, Hab Jualan atau aplikasi lain? Adakah pengguna ini tidak dapat lagi mengakses aplikasi yang ditanda selepas penguatkuasaan dikenakan?

Pengguna dengan lesen Team Member akan melihat ralat berikut jika mereka cuba untuk mengakses aplikasi yang bukan sebahagian daripada kelayakan mereka:

"Lesen Tidak Sah: Aplikasi ini memerlukan lesen dan anda tidak mempunyai lesen yang wajar untuk mengakses aplikasi ini. Sila hubungi pentadbir anda untuk mendapatkan lesen yang wajar ditugaskan, seperti butiran yang diberikan."

Adakah pengguna yang ditugaskan dengan lesen Enterprise atau Pro boleh mengakses aplikasi Ahli Pasukan?

Ya, aplikasi Ahli Pasukan boleh diakses oleh mana-mana pengguna yang memiliki lesen Dynamics 365.

Adakah saya boleh membaca entiti yang tidak dihantarkan dengan aplikasi Ahli Pasukan apabila hak penggunaan menyatakan bahawa Ahli Pasukan sepatutnya boleh membaca semua data Dynamics 365?

Ya, aplikasi Ahli Pasukan boleh disesuaikan untuk menambahkan apa-apa entiti untuk tujuan baca sahaja. Membaca data Dynamics 365 tidak disekat oleh penguatkuasaan lesen ini. Sebagai tambahan kepada 15 entiti yang boleh ditambahkan secara langsung kepada setiap aplikasi Ahli Pasukan, entiti tambahan boleh diakses menerusi subgrid, papan pemuka atau carian.

Saya masih menggunakan antara muka klasik klien web legasi; adakah penguatkuasaan ini terpakai untuk saya?

Penguatkuasaan lesen ini tidak menjejaskan pengguna yang menggunakan antara muka klien web (klasik) legasi; walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa semua pelanggan akan dipindahkan kepada Antara Muka Disatukan seperti yang diterangkan dalam siaran blog ini.

Jika anda belum beralih kepada Antara Muka Disatukan, anda harus memasukkan rancangan anda untuk aplikasi Ahli Pasukan ke dalam peralihan. Semak sumber di bawah untuk panduan:

Saya memerlukan pengguna saya untuk mengakses aplikasi tersuai. Apakah lesen terbaik untuk ditugaskan bagi pengguna ini?

Untuk mengakses aplikasi tersuai, pengguna perlu ditugaskan lesen mengikut aplikasi atau lesen mengikut pengguna Power Apps seperti yang sewajarnya. Jika pengguna memerlukan akses kepada satu atau dua aplikasi, pertimbangkan lesen mengikut aplikasi sebagai pilihan; jika tidak, pengguna akan memerlukan pilihan lesen mengikut pengguna yang membenarkan akses kepada aplikasi tersuai tanpa had pada platform. Untuk mengetahui maklumat lanjut, lihat Power Apps halaman utama dan Harga Dynamics 365.

Saya memerlukan pengguna saya untuk mengakses dan mengemas kini data Dynamics 365 melangkaui perkara yang disebut dalam hak penggunaan untuk lesen Team Member dalam panduan pelesenan. Apakah lesen terbaik untuk ditugaskan kepada pengguna ini?

Untuk pengguna yang mengakses aplikasi Dynamics 365, nilai Penggunaan tidak patuh oleh pengguna dengan laporan lesen Team Member dalam pusat pentadbir. Laporan ini—tersedia untuk dimuat turun daripada bahagian Analitis untuk Common Data Service—akan membantu anda menentukan corak penggunaan yang menunjukkan aplikasi, entiti dan operasi yang dijalankan oleh pengguna ini yang dapat mengenal pasti lesen Dynamics 365 yang paling wajar untuk mereka. Sebagai contoh, jika anda melihat banyak pengeditan terhadap entiti Kes (di luar senario layan diri), anda harus mempertimbangkan menugaskan lesen Dynamics 365 Customer Service Enterprise kepada pengguna aplikasi tersebut. Untuk mendapatkan panduan terperinci tentang pelesenan bagi pelbagai senario, lihat Panduan Pelesenan Dynamics 365.