Aktual

Gunakan pada: Project Operations untuk senario berasaskan sumber/bukan stok

Aktual ialah jumlah kerja yang telah disiapkan pada sebuah projek. Ia dicipta sebagai hasil daripada entri masa dan perbelanjaan, serta entri jurnal dan invois.

Garisan jurnal dan serahan masa

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang entri masa, lihat Gambaran keseluruhan entri masa.

Masa dan bahan

Apabila entri masa yang diserahkan telah dipautkan dengan projek yang dipetakan dengan baris kontrak masa dan bahan, sistem mencipta dua garisan jurnal, satu untuk kos dan satu untuk jualan yang tidak dibilkan.

Harga tetap

Apabila entri masa yang telah diserahkan dipautkan kepada projek yang dipetakan kepada baris kontrak harga tetap, sistem mencipta satu garisan jurnal untuk kos.

Penetapan harga lalai

Logik untuk mencipta harga lalai terletak pada garisan jurnal. Nilai medan daripada entri masa disalin kepada garisan jurnal. Nilai-nilai ini termasuk tarikh transaksi, baris kontrak yang projek dipetakan padanya, dan mata wang yang menghasilkan senarai harga yang sesuai.

Medan-medan yang mempengaruhi penetapan harga lalai, seperti Peranan dan Unit Organisasi, digunakan untuk menentukan harga yang sesuai pada garisan jurnal. Anda boleh menambah medan tersuai pada entri masa. Jika anda mahu nilai medan disebarkan kepada aktual, cipta medan pada entiti Aktual dan gunakan pemetaan medan untuk menyalin medan daripada entri masa kepada aktual.

Serahan garisan jurnal dan perbelanjaan asas

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang entri perbelanjaan, lihat Gambaran keseluruhan perbelanjaan.

Masa dan bahan

Apabila entri perbelanjaan asas yang diserahkan telah dipautkan kepada projek yang dipetakan kepada baris kontrak masa dan bahan, sistem mencipta dua garisan jurnal, satu untuk kos dan satu untuk jualan yang tidak dibilkan.

Harga tetap

Apabila entri perbelanjaan asas yang telah diserahkan dipautkan kepada projek yang dipetakan kepada baris kontrak harga tetap, sistem mencipta satu garisan jurnal untuk kos.

Penetapan harga lalai

Logik untuk memasukkan harga lalai bagi perbelanjaan adalah berdasarkan kategori perbelanjaan. Tarikh transaksi, baris kontrak yang projek dipetakan dan mata wang semuanya digunakan untuk menentukan senarai harga bersesuaian. Walau bagaimanapun, secara lalai, jumlah yang dimasukkan untuk harga itu sendiri ditetapkan secara langsung pada garisan jurnal perbelanjaan bagi kos dan jualan.

Entri berasaskan kategori bagi setiap unit harga lalai pada entri perbelanjaan tidak tersedia.

Gunakan jurnal entri untuk merekodkan kos

Anda boleh menggunakan jurnal entri untuk merekodkan kos atau hasil dalam kelas bahan, yuran, masa, perbelanjaan, atau transaksi cukai. Jurnal boleh digunakan untuk tujuan berikut:

  • Rekodkan kos aktual bahan dan jualan pada projek.
  • Alihkan transaksi aktual daripada sistem lain kepada Microsoft Dynamics 365 Project Operations..
  • Rekodkan kos yang berlaku dalam sistem yang lain. Kos ini boleh merangkumi kos perolehan atau subkontrak.

Penting

Aplikasi ini tidak mengesahkan jenis garisan jurnal atau penetapan harga yang berkaitan yang dimasukkan pada garisan jurnal. Oleh itu, hanya pengguna yang menyedari sepenuhnya kesan perakaunan yang aktual ada pada projek itu, harus menggunakan jurnal entri untuk mencipta aktual. Disebabkan oleh kesan jenis Jurnal ini, anda perlu memilih dengan teliti orang yang mempunyai akses untuk mencipta jurnal entri.

Rekodkan aktual berdasarkan peristiwa projek

Project Operations merekodkan transaksi kewangan yang berlaku semasa projek. Transaksi ini direkodkan sebagai aktual. Jadual berikut menunjukkan jenis aktual berbeza yang dicipta, bergantung pada sama ada projek itu adalah projek masa dan bahan atau projek harga tetap, dalam peringkat prajualan, atau merupakan projek dalaman.

Sumber tersebut tergolong dalam unit organisasi yang sama seperti unit kontrak projek

Peristiwa Projek boleh dibilkan atau dijual Projek dalam peringkat prajualan Projek dalaman
Masa dan bahan Harga tetap
Sebenar Mata wang transaksi Harga tetap Mata wang transaksi
Entri masa dicipta. Tiada aktiviti dalam entiti Aktual
Entri masa diserahkan. Tiada aktiviti dalam entiti Aktual
Masa telah diluluskan dan tiada perubahan kepada atau peningkatan dalam masa boleh dibilkan berlaku semasa kelulusan. Kos sebenar Mata wang unit pengkontrakan Kos sebenar Mata wang unit pengkontrakan Kos sebenar Kos sebenar
Jualan belum dibilkan sebenar – Boleh dituntut Mata wang kontrak projek
Masa telah diluluskan dan tiada pengurangan dalam masa boleh dibilkan berlaku semasa kelulusan. Kos sebenar Mata wang unit pengkontrakan Kos sebenar Mata wang unit pengkontrakan Kos sebenar Kos sebenar
Jualan belum dibilkan sebenar – Boleh dituntut untuk kuantiti baharu Mata wang kontrak projek
Jualan belum dibilkan sebenar – Tidak boleh dituntut untuk perbezaan Mata wang kontrak projek
Invois disahkan dan tiada perubahan kepada atau peningkatan dalam masa boleh dibilkan berlaku. Pengunduran jualan belum dibilkan Mata wang kontrak projek Jualan dibilkan untuk pencapaian Mata wang kontrak projek Tidak berkenaan Tidak berkenaan
Jualan dibilkan Mata wang kontrak projek
Invois disahkan dan pengurangan dalam masa boleh dibilkan berlaku. Pengunduran jualan belum dibilkan Mata wang kontrak projek Tidak berkenaan Tidak berkenaan Tidak berkenaan Tidak berkenaan
Jualan dibilkan – Boleh dituntut untuk kuantiti baharu Mata wang kontrak projek
Jualan dibilkan – Tidak boleh dituntut untuk perbezaan Mata wang kontrak projek
Invois dibetulkan untuk menambah kuantiti yang boleh dituntut. Julana dibilkan – Pengunduran Mata wang kontrak projek
  • Pengunduran jualan dibilkan untuk pencapaian
  • Penukarang status pencapaian daripada Diinvoiskan kepada Sedia untuk invois
Mata wang kontrak projek Tidak berkenaan Tidak berkenaan
Jualan dibilkan Mata wang kontrak projek
Invois dibetulkan untuk mengurangkan kuantiti yang boleh dituntut. Julana dibilkan – Pengunduran Mata wang kontrak projek
Jualan dibilkan untuk kuantiti baharu Mata wang kontrak projek
Jualan tidak dibilkan – Boleh dituntut untuk perbezaan Mata wang kontrak projek

Sumber tersebut tergolong dalam unit organisasi yang berbeza daripada unit kontrak projek

Peristiwa Projek boleh dibilkan atau dijual Projek dalam peringkat prajualan Projek dalaman
Masa dan bahan Harga tetap
Sebenar Mata wang transaksi Harga tetap Mata wang transaksi
Entri masa dicipta. Tiada aktiviti dalam entiti Aktual
Entri masa diserahkan. Tiada aktiviti dalam entiti Aktual
Masa telah diluluskan dan tiada perubahan kepada atau peningkatan dalam masa boleh dibilkan berlaku semasa kelulusan. Kos sebenar Mata wang unit pengkontrakan Kos sebenar Mata wang unit pengkontrakan Kos sebenar Kos sebenar
Jualan belum dibilkan sebenar – Boleh dituntut Mata wang kontrak projek
Kos unit persumberan Mata wang unit persumberan
Jualan antara organisasi Mata wang unit pengkontrakan
Masa telah diluluskan dan tiada pengurangan dalam masa boleh dibilkan berlaku semasa kelulusan. Kos sebenar Mata wang unit pengkontrakan Kos sebenar Mata wang unit pengkontrakan Kos sebenar Kos sebenar
Kos unit persumberan Mata wang unit persumberan
Jualan antara organisasi Mata wang unit pengkontrakan
Jualan belum dibilkan sebenar – Boleh dituntut untuk kuantiti baharu Mata wang kontrak projek
Jualan belum dibilkan sebenar – Tidak boleh dituntut untuk perbezaan Mata wang kontrak projek
Invois disahkan dan tiada perubahan kepada atau peningkatan dalam masa boleh dibilkan berlaku. Pengunduran jualan belum dibilkan Mata wang kontrak projek Jualan dibilkan untuk pencapaian Mata wang kontrak projek Tidak berkenaan Tidak berkenaan
Jualan dibilkan Mata wang kontrak projek
Invois disahkan dan pengurangan dalam masa boleh dibilkan berlaku. Pengunduran jualan belum dibilkan Mata wang kontrak projek Tidak berkenaan Tidak berkenaan Tidak berkenaan Tidak berkenaan
Jualan dibilkan – Boleh dituntut untuk kuantiti baharu Mata wang kontrak projek
Jualan dibilkan – Tidak boleh dituntut untuk perbezaan Mata wang kontrak projek
Invois dibetulkan untuk menambah kuantiti yang boleh dituntut. Julana dibilkan – Pengunduran Mata wang kontrak projek
  • Pengunduran jualan dibilkan untuk pencapaian
  • Penukarang status pencapaian daripada Diinvoiskan kepada Sedia untuk invois
Mata wang kontrak projek Tidak berkenaan Tidak berkenaan
Jualan dibilkan Mata wang kontrak projek
Invois dibetulkan untuk mengurangkan kuantiti yang boleh dituntut. Julana dibilkan – Pengunduran Mata wang kontrak projek
Jualan dibilkan untuk kuantiti baharu Mata wang kontrak projek
Jualan tidak dibilkan – Boleh dituntut untuk perbezaan Mata wang kontrak projek