Halaman utama perbelanjaan

Gunakan Pada: Project Operations untuk senario berasaskan sumber/bukan stok, pelaksanaan Ringan - urusan untuk penginvoisan proforma

Dynamics 365 Project Operations menyokong keupayaan untuk memproses perbelanjaan. Pemprosesan perbelanjaan berlaku dengan atau tanpa projek menggunakan aliran kerja yang boleh disesuaikan bagi dasar, kategori transaksi dan kelulusan.

Dalam Project Operations, Terdapat dua model pelaksanaan yang disokong untuk Perbelanjaan:

  • Penuh: Pelaksanaan penuh tersedia untuk Project Operations untuk senario berasaskan sumber/bukan stok atau Project Operations untuk senario berasaskan pesanan pengeluaran.
  • Asas: Pelaksanaan asas tersedia untuk Project Operations untuk senario berasaskan sumber/bukan stok dan Pelaksanaan Lite – berurusan dengan penginvoisan proforma.

Penuh

Pelaksanaan Perbelanjaan Penuh menyediakan penguatkuasaan dasar yang lengkap yang termasuk keupayaan untuk mencipta dasar, seperti:

  • Had kategori perbelanjaan
  • Pelancongan
  • Bagi sehari
  • Import kad kredit
  • Penerimaan pengecaman aksara optik

Asas

Senario pelaksanaan Perbelanjaan Asas hanya membenarkan anda untuk merekodkan perbelanjaan asas ke atas projek.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Entri perbelanjaan (Lite)

Tentukan pelaksanaan Perbelanjaan anda

Untuk menentukan sama ada anda akan menjalankan pelaksanaan pengurusan Perbelanjaan Asas, sahkan bahawa URL alamat berakhir dengan .crm.dynamics.com.