Petakan projek dan tugas kepada baris sebut harga berasaskan projek

Gunakan Pada: Project Operations untuk senario berasaskan sumber/bukan stok, pelaksanaan Ringan - urusan untuk penginvoisan proforma

Pada baris sebut harga berasaskan projek, anda boleh memetakan tugas khusus projek yang sudah dikaitkan kepada baris sebut harga.

Apabila anda memetakan tugas kepada baris sebut harga, item berikut yang anda takrifkan pada baris sebut harga hanya akan digunakan pada tugas tersebut:

 • Kaedah pengebilan
 • Pilihan boleh dikenakan caj
 • Had yang tidak melebihi
 • Pelanggan

Contohnya, anda mungkin mempunyai projek yang satu fasa adalah harga tetap dan semua fasa lain adalah masa dan bahan. Dalam kes ini, anda boleh mengaitkan fasa pertama dan semua tugas anak kepada baris sebut harga untuk fasa tersebut dengan kaedah pengebilan harga tetap. Anda kemudian boleh mengaitkan semua fasa lain kepada masa dan baris sebut harga berasaskan bahan.

Kaitkan tugas kepada baris sebut harga berasaskan projek

Anda boleh mengaitkan tugas dengan baris sebut harga daripada lokasi berikut:

 • Halaman Projek > tab Pengebilan tugas (optimum)
 • Halaman Baris Sebut Harga > tab Tugas boleh dicaj

Daripada halaman Projek

Halaman Projek menyediakan pengalaman optimum untuk mengaitkan tugas kepada baris sebut harga. Anda boleh menggunakan halaman ini untuk memilih berbilang tugas dan mengaitkan semuanya, ditambah dengan tugas anaknya kepada baris sebut harga terpilih.

 1. Pada tab Umum bagi baris sebut harga berasaskan projek, sahkan medan Projek telah diisi.
 2. Dalam medan Tugas yang disertakan, pilih Tugas terpilih sahaja.
 3. Simpan baris sebut harga berasaskan projek. Apabila borang disegar semula, tab Tugas boleh dicaj dipaparkan.
 4. Pada tab Umum, pilih pautan untuk projek daripada medan Projek.
 5. Pada halaman Projek, pilih tab Pengebilan tugas.
 6. Dalam grid kedua, yang digunakan kepada persediaan pengebilan berkhususkan tugas, pilih satu atau lebih tugas dan kemudian pilih Kaitkan baris sebut harga.
 7. Dalam halaman dialog yang muncul, pilih baris sebut harga yang memaparkan baris sebut harga berasaskan projek pada sebut harga.
 8. Dalam medan Jenis pengebilan, menunjukkan jika tugas ini boleh dikenakan caj atau tidak boleh dikenakan caj.
 9. Pilih kotak semak untuk menunjukkan jika perkaitan harus memasukkan tugas anak bagi tugas terpilih. Menyemak kotak akan mengaitkan tugas anak bagi tugas terpilih kepada baris sebut harga.
 10. Pilih OK untuk menutup dialog.

Daripada halaman baris sebut harga

Anda boleh mengaitkan tugas projek kepada baris sebut harga daripada tab Tugas boleh dicaj pada halaman Baris sebut harga.

Nota

Tempat yang optimum untuk mengaitkan tugas projek kepada baris sebut harga pada tab Pengebilan tugas pada halaman Projek. Jika anda mengaitkan tugas daripada tab Tugas boleh dicaj pada halaman Baris sebut harga, anda mesti mengaitkan setiap projek secara manual.

 1. Pada tab Umum bagi baris sebut harga berasaskan projek, sahkan terdapat projek terpilih di dalam medan Projek.
 2. Dalam medan Tugas yang disertakan, pilih Tugas terpilih sahaja.
 3. Simpan baris sebut harga berasaskan projek. Apabila borang disegar semula, tab Tugas boleh dicaj dipaparkan.
 4. Pada tab Tugas boleh dicaj, pilih Tambah tugas baris sebut harga.
 5. Pada halaman Tugas baris sebut harga, di dalam medan Tugas, pilih tugas dan di dalam medan Jenis pengebilan, pilih Simpan.
 6. Tutup halaman. Tugas terpilih kini dikaitkan kepada baris sebut harga.

Pisahkan tugas kepada baris sebut harga berasaskan projek

Daripada halaman Projek

Kaedah ini menyediakan pengalaman paling optimum untuk memisahkan tugas daripada baris sebut harga. Anda boleh memilih berbilang tugas dan memisahkan semuanya, ditambah dengan tugas anaknya daripada baris sebut harga terpilih.

 1. Pada tab Umum bagi baris sebut harga berasaskan projek, di dalam medan Projek, pilih pautan projek.
 2. Pada halaman Projek, pilih tab Pengebilan tugas.
 3. Dalam grid kedua, yang digunakan kepada persediaan pengebilan berkhususkan tugas, pilih satu atau lebih tugas dan kemudian pilih Pisahkan baris sebut harga.
 4. Dalam halaman dialog yang muncul, pilih baris sebut harga.
 5. Pilih kotak semak untuk menunjukkan sama ada hubungan juga harus dialih keluar daripada tugas anak bagi tugas terpilih. Menyemak kotak juga akan memisahkan tugas anak bagi tugas terpilih kepada baris sebut harga.
 6. Pilih OK. Mesej amaran memberitahu anda bahawa jika anda telah mengalih keluar perkaitan ini, sebarang rekod pada tugas sebelum ini boleh diterbalikkan.
 7. Pilih OK untuk meneruskan dan mengalih keluar perkaitan antara tugas dan baris sebut harga berasaskan projek.

Daripada halaman baris sebut harga

Anda juga boleh memisahkan tugas projek kepada baris sebut harga daripada tab Tugas boleh dicaj pada halaman Baris sebut harga.

 1. Pada tab Tugas boleh dicaj, pilih Padam tugas baris sebut harga.
 2. Pilih OK. Mesej amaran memberitahu anda bahawa jika anda telah mengalih keluar perkaitan ini, sebarang rekod pada tugas sebelum ini boleh diterbalikkan.
 3. Pilih OK untuk meneruskan dan mengalih keluar perkaitan antara tugas dan baris sebut harga berasaskan projek.

Nota

Prosedur ini tidak memadam tugas daripada projek tersebut. Ia hanya mengalih keluar perkaitan tugas daripada baris sebut harga berasaskan projek.