Tutup sebut harga - ringkas

Gunakan Kepada: Pelaksanaan ringan - urusan dengan invois proforma

Sebut harga projek boleh ditutup sebagai Menang atau Hilang. Operasi Aktifkan dan Semak Semula pada sebut harga tidak disokong dalam Microsoft Dynamics 365 Project Operations, jadi draf sebut harga boleh ditutup.

Tutup sebut harga sebagai Menang

Menutup sebut harga projek sebagai Menang akan tutup sebut harga dengan status ditetapkan kepada Ditutup dan sebab status ditetapkan kepada Menang. Menutup sebut harga menjadikan sebut harga projek baca sahaja dan mencipta draf kontrak projek yang mengandungi maklumat sebut harga. Oleh kerana sebut harga ditutup tidak boleh dibuka semula, dialog pengesahan Terdapat dialog pengesahan sebelum perubahan dilakukan memandangkan sebut harga tidak boleh dibuka semula dan perubahan tidak boleh diubah balik.

Jika sebut harga dilampirkan kepada peluang, sebarang sebut harga projek lain untuk peluang ditutup secara automatik sebagai hilang.

Kesan kewangan untuk menutup sebut harga sebagai Menang

Jika telah ada sebarang masa yang sebenar direkodkan pada projek semasa ia masih dilampirkan pada draf sebut harga, hanya kos masa atau perbelanjaan direkodkan. Selepas sebut harga ditutup sebagai Menang, aplikasi itu akan faktor semula kos dengan menterbalikkan kos sebenar yang lebih lama dan mencipta semula kos sebenar yang baharu. Aplikasi akan memproses kos sebenar berdasarkan kepada Kaedah pengebilan bagi baris kontrak projek berkaitan. Jika kos sebenar merujuk pada masa dan baris kontrak bahan, sistem akan secara automatik akan mencipta jualan sebenar yang belum dibilkan untuk apabila sebut harga ditutup dan kontrak projek dicipta. Jika kos sebenar merujuk kepada baris kontrak harga tetap, aplikasi akan berhenti untuk memproses semula kos sebenar berdasarkan peraturan pengebilan pecahan untuk pelanggan kontrak projek.

Menutup sebut harga sebagai hilang:

Menutup sebut harga projek sebagai Hilang akan menetapkan status sebut harga kepada Tutup dan sebab status kepada Hilang. Menutup sebut harga menjadikan sebut harga projek baca sahaja. Oleh kerana sebut harga ditutup tidak boleh dibuka semula dan, sebelum anda tutup sebut harga, dialog pengesahan akan mengesahkan perubahan anda.

Jika projek sebut harga yang ditutup sebagai Hilang mempunyai projek yang dirujuk pada sebarang baris, projek tersebut juga ditandakan sebagai Tutup dan sebarang penempahan sumber dari hari ke hadapan dibatalkan.

Nota

Dalam Project Operations, menutup sebut harga sebagai Menang atau Hilang tidak akan memberi kesan bahawa status Peluang, yang akan kekal terbuka sehingga ia secara manual ditutup.