Cipta sebut harga projek daripada peluang

Gunakan Pada: Project Operations untuk senario berasaskan sumber/bukan stok, pelaksanaan Ringan - urusan untuk penginvoisan proforma

Sebut harga boleh dicipta daripada peluang projek dengan cara berikut:

 • Dari tab Sebut harga pada halaman Peluang Project
 • Daripada aliran proses jualan Peluang
 • Dengan mengemas kini rujukan peluang dalam sebut harga yang sedia ada

Daripada tab Sebut Harga dalam halaman Peluang Project

Untuk mencipta sebut harga projek daripada peluang, lengkapkan langkah berikut.

 1. Buka halaman Peluang Project dan pilih tab Sebut Harga.
 2. Pada subgrid Sebut harga, pilih + untuk mencipta sebut harga projek baharu berdasarkan peluang. Semua baris peluang dan senarai harga Project berkaitan disalin pada sebut harga baharu daripada peluang.

Daripada aliran proses jualan Peluang

Untuk mencipta sebut harga daripada aliran proses jualan Peluang, lengkapkan langkah berikut.

 1. Daripada aliran proses jualan Peluang, buka Peluang.

 2. Pilih peringkat Layakkan.

 3. Pilih Seterusnya kemudian pilih + Cipta untuk mencipta sebut harga baharu. Kebanyakan maklumat pada tab Ringkasan untuk sebut harga baharu ini akan ditetapkan daripada peluang.

 4. Masukkan sebarang maklumat yang diperlukan yang hilang atau kemas kini nilai yang telah ditetapkan sebagaimana perlu pada tab Ringkasan.

 5. Pilih Simpan. Sebut harga baharu dicipta dan berkaitan dengan peluang. Anda kini boleh melihat maklumat sebut harga pada tab Sebut Harga pada halaman Peluang.

  Proses jualan Peluang bergerak ke peringkat seterusnya, Cadangkan.

Dengan mengemas kini rujukan peluang dalam sebut harga yang sedia ada

Sebut harga sedia ada boleh dipautkan kepada Peluang. Lengkapkan langkah berikut untuk mengemas kini maklumat Peluang mengenai sebut harga sedia ada.

 1. Buka halaman Sebut Harga dan pilih tab Ringkasan.

 2. Dalam medan Peluang, pilih peluang yang anda mahu pautkan kepada sebut harga. Anda boleh melihat sebut harga dalam grid Sebut Harga dalam Peluang.

 3. Dengan menggunakan proses jualan Peluang, peluang boleh digerakkan ke peringkat seterusnya, Cadangkan.

  Apabila anda menggerakkan peluang ke peringkat ini, anda boleh memilih sebut harga daripada senarai sebut harga yang berkaitan dengan peluang ini. Memilih sebut harga ini menunjukkan bahawa anda bergerak ke hadapan bersama-sama.

  Semua sebut harga lain yang berkaitan dengan Peluang masih akan tersedia dan aktif sehingga salah satu sebut harga dimenangi. Anda boleh menggerakkan proses jualan kembali ke peringkat sebelumnya Layakkan dan memilih sebut harga lain untuk bergerak ke hadapan bersama-sama.