Urus berbilang pelanggan pada sebut harga projek

Gunakan Pada: Project Operations untuk senario berasaskan sumber/bukan stok, pelaksanaan Ringan - urusan untuk penginvoisan proforma

Sebut harga projek menyokong senario bagi cadangan melibatkan berbilang pelanggan yang akan membiayai urusan itu. Tab Ringkasan Sebut Harga mempunyai medan Pelanggan berpotensi yang mengenal pasti pelanggan utama urusan. Pelanggan lain untuk urusan boleh ditetapkan pada tab Pelanggan sebut harga projek.

Semua pelanggan sebut harga pada tab Pelanggan sebut harga projek dilalaikan sebagai pelanggan baris sebut harga pada sebarang baris sebut harga berasaskan projek baharu yang dicipta untuk sebut harga. Sebarang baris sebut harga berasaskan projek sedia ada tidak akan mewarisi rekod pelanggan sebut harga baharu yang dicipta selepasnya.

Pelanggan sebut harga dan pelanggan baris sebut harga boleh ditambah, dikemas kini atau dipadam pada bila-bila masa sebelum sebut harga dimenangi. Pelanggan yang sah pada sebut harga projek mesti ditetapkan sebagai pelanggan dalam syarikat Pemilik atau entiti undang-undang pada halaman Pelanggan. Entiti undang-undang ditetapkan dalam modul Pengurusan projek dan perakaunan Dynamics 365 Project Operations dan tersedia sebagai Syarikat dalam modul Jualan dan penghantaran projek bagi Project Operations.

Konsep pelanggan utama

Pelanggan yang disenaraikan pada tab Ringkasan projek sebut harga sebagai pelanggan berpotensi adalah pelanggan utama sebut harga. Jika anda cuba memadam pelanggan utama daripada senarai pelanggan pada sebut harga, anda akan menerima ralat yang rekod pelanggan utama pada sebut harga tidak boleh dipadamkan.

Pelanggan utama tidak boleh dikemas kini daripada senarai pelanggan pada sebut harga. Walau bagaimanapun, anda boleh mempengaruhi pelanggan utama dengan mengubah pelanggan berpotensi pada tab Ringkasan sebut harga. Apabila medan ini dikemas kini pada tab Ringkasan Sebut Harga, pelanggan berpotensi yang terpilih ditambah sebagai pelanggan sebut harga baharu dengan set bendera Utama. Pelanggan berpotensi lama masih akan menjadi pelanggan pada sebut harga.

Cipta, Kemas kini atau Padam rekod pelanggan baris sebut harga

Pelanggan sebut harga boleh dicipta, dikemas kini atau dipadam daripada tab Pelanggan sebut harga pada halaman Sebut Harga. Medan yang disenaraikan dalam jadual berikut adalah pada rekod pelanggan sebut harga bagi sebut harga projek.

Medan Lokasi Perihalan Kesan hiliran
Akaun Grid boleh diedit pada tab Pelanggan sebut harga dan borang Utama dan Cipta Cepat untuk pelanggan sebut harga. Senaraikan semua akaun aktif. Medan ini dikunci selepas rekod dicipta. Jika anda mahu mengemaskinikannya, padam rekod dan ciptanya semula. Jika anda telah merekod sebarang aktual atau jika rekod pelanggan sebut harga adalah pelanggan utama, anda akan dibenarkan untuk memadam rekod itu. Pelanggan sebut harga disalin sebagai pelanggan baris sebut harga apabila baris sebut harga dicipta. Pelanggan sebut harga juga disalin ke pelanggan kontrak projek apabila sebut harga dimenangi.
Peratusan Pecahan Pengebilan Grid boleh diedit pada tab Pelanggan sebut harga dan borang Utama dan Cipta Cepat untuk pelanggan sebut harga. Mewakili peratusan bagi setiap transaksi jualan tidak dibilkan yang akan diatribut ke pelanggan sebut harga ini. Disalin ke baris sebut harga baharu yang dicipta dan untuk melindungi pelanggan kontrak projek.
Bil kepada Nama Kenalan Grid boleh diedit pada tab Pelanggan sebut harga dan borang Utama dan Cipta Cepat untuk pelanggan sebut harga. Ini ialah medan teks dan hendaklah digunakan bagi mengenal pasti orang hubungan Invois untuk pelanggan ini. Ini telah dilalaikan daripada rekod akaun yang berkaitan Disalin ke pelanggan kontrak projek apabila Sebut Harga dimenangi dan seterusnya ke medan nama Bil kepada Kontrak yang dijana untuk pelanggan ini.
Bil Kepada Nama Grid boleh diedit pada tab Pelanggan sebut harga dan borang Utama dan Cipta Cepat untuk pelanggan sebut harga. Medan teks ini hendaklah digunakan bagi mengenal pasti orang hubungan invois untuk pelanggan ini. Disalin ke pelanggan kontrak projek apabila sebut harga dimenangi dan seterusnya ke medan Nama Bil kepada Kontrak yang dijana untuk pelanggan ini.
Terma Pembayaran Grid boleh diedit pada tab Pelanggan sebut harga dan borang Utama dan Cipta Cepat untuk pelanggan sebut harga. Ini adalah set pilihan dengan nilai yang lalai daripada rekod akaun yang berkaitan. Disalin ke pelanggan kontrak projek apabila sebut harga dimenangi dan seterusnya ke medan Nama Bil kepada Kontrak yang dijana untuk pelanggan ini.
Adakah Pembundaran Grid boleh diedit pada tab Pelanggan sebut harga dan borang Utama dan Cipta Cepat untuk pelanggan sebut harga. Menunjukkan jika pelanggan ini adalah pelanggan pembundaran lalai untuk urusan ini. Disalin ke pelanggan kontrak projek apabila sebut harga dimenangi.
Syarikat Pemilikan Grid boleh diedit pada tab Pelanggan sebut harga dan borang Utama dan Cipta Cepat untuk pelanggan sebut harga. Entiti undang-undang yang disediakan oleh pelanggan dalam modul Pengurusan projek dan perakaunan. Medan ini adalah baca sahaja dan ditetapkan kepada syarikat pemilikan sebut harga itu sendiri. Senarai pelanggan untuk ditambah dalam medan Akaun sudah ditapis ke senarai daripada syarikat pemilikan ini dalam modul Project Operations Pengurusan projek dan perakaunan. Syarikat pemilik menyamai konsep entiti Undang-undang dalam modul Project Operations Pengurusan projek dan perakaunan. Semua kos dan pendapatan yang akan terakru daripada projek ini diambil kira dalam Lejar Am pemilik syarikat,
Had yang tidak boleh melebihi Grid boleh diedit pada tab Pelanggan sebut harga dan borang Utama dan Cipta Cepat untuk pelanggan sebut harga. Menunjukkan jika terdapat had atau atas yang dirunding ke jumlah keseluruhan yang akan diinvois kepada pelanggan ini untuk perikatan ini. Disalin ke pelanggan kontrak projek apabila sebut harga dimenangi.

Mengedit peratusan pecahan pengebilan

Anda boleh edit peratusan pecahan pengebilan menggunakan pengalaman edit grid dalam baris. Apabila peratusan pecahan pengebilan tidak berjumlah 100%, ralat akan berlaku. Selepas anda mengemas kini peratusan pecahan pengebilan, segar semula halaman untuk mengalih keluar ralat.

Anda juga boleh cuba memilih Agihkan Secara Sekata pada subgrid pelanggan sebut harga. Tindakan ini memperuntukkan pecahan pengebilan ke semua pelanggan sebut harga. Jika terdapat faktor pembundaran yang akan ditambah ke pelanggan pembundaran. Salah satu pelanggan sebut harga sentiasa ditag sebagai pelanggan pembundaran. Ini bermaksud bahawa rekod pelanggan sebut harga mempunyai bendera Pembundaran ditetapkan ke Ya. Kebiasaannya ini adalah pelanggan utama sebut harga tetapi yang boleh ditukar.