ISBLANK

Kontrollerer om en verdi er blank, og returnerer TRUE eller FALSE.

Syntaks

ISBLANK(<value>) 

Parametere

Term Definisjon
verdi Verdien eller uttrykket du vil teste.

Returverdi

En boolsk verdi som TRUE hvis verdien er tom, ellers FALSE.

Merknader

Hvis du vil ha mer informasjon om anbefalte fremgangsmåter for å arbeide med BLANKS, kan du se Unngå å konvertere BLANK-celler til verdier i DAX.

Eksempel

Denne formelen beregner forholdet mellom økning og reduksjon t i salg sammenlignet med fjoråret. Eksempelet bruker IF-funksjonen til å kontrollere verdien for fjorårets salg, for å unngå en deling på null-feil.

//Sales to Previous Year Ratio 
 
= IF( ISBLANK('CalculatedMeasures'[PreviousYearTotalSales]) 
  , BLANK() 
  , ( 'CalculatedMeasures'[Total Sales]-'CalculatedMeasures'[PreviousYearTotalSales] ) 
   /'CalculatedMeasures'[PreviousYearTotalSales]) 

Resultat,

Radetiketter Totalt salg Total salg i fjor Forholdstall for salg sammenlignet med forrige år
2005 USD 10 209 985,08
2006 USD 28 553 348,43 USD 10 209 985,08 179,66 %
2007 USD 39 248 847,52 USD 28 553 348,43 37,46 %
2008 USD 24 542 444,68 USD 39 248 847,52 -37,47 %
Totalt USD 102 554 625,71

Se også

Informasjonsfunksjoner