Vanlige spørsmål om livssyklus – utvidede sikkerhetsoppdateringer

Opprinnelig publisert: 2. april 2019
Oppdatert: 14. januar 2021

Vennligst gå hit for å søke etter produktets livssyklus.

Hva er ESU-programmet (Extended Security Update)?

Programmet Extended Security Update (ESU) er et siste utvei-alternativ for kunder som trenger å kjøre enkelte eldre Microsoft-produkter etter endt kundestøtte. Den inneholder kritiske* og/eller viktige* sikkerhetsoppdateringer i maksimalt tre år etter produktets dato for slutt på utvidet støtte.

Utvidede sikkerhetsoppdateringer distribueres hvis og når de blir tilgjengelige. ESU-er inkluderer ikke nye funksjoner, kundeforespurte ikke-sikkerhetsrelaterte oppdateringer, eller forespørsler om designrelaterte endringer.

Alle Windows 7- og Windows Server 2008/R2-kunder mottok en oppdatering den 14. januar 2020, siden operativsystemene hadde støtte frem til da. Oppdateringer for disse operativsystemene etter 14. januar 2020 gis kun til ESU-kunder.

Hvis du vil vite mer om år 2 av ESU-programmet for Windows 7 og Windows Server 2008, kan du gå hit og se Vanlige spørsmål om Windows 7 ESU.

* Som definert av Microsoft Security Response Center (MSRC).

Hvilke produkter er inkludert?

ESU tilgjengelighet og sluttdatoer

Produkter Slutt på utvidet støtte/ESU startdato ESU-sluttdato for år 1 ESU-sluttdato for år 2 ESU-sluttdato for år 3 Type sikkerhetsoppdatering
SQL Server 2008/R2 (Enterprise, standard, Datacenter, Web, Workgroup) 9. juli 2019 14. juli 2020 13. juli 2021 12. juli 2022 Kritisk
SQL Server 2008/R2 for innebygde systemer* 9. juli 2019 14. juli 2020 13. juli 2021 12. juli 2022 Kritisk
Windows Server 2008/R2 (Datacenter, Standard, Enterprise) 14. januar 2020 12. januar 2021 11. januar 2022 10. januar 2023 Kritisk, viktig
Windows 7 (Professional, Enterprise) 14. januar 2020 12. januar 2021 11. januar 2022 10. januar 2023 Kritisk, viktig
Windows 7 Professional for Embedded-systemer* 14. januar 2020 12. januar 2021 11. januar 2022 10. januar 2023 Kritisk, viktig
Windows Server Embedded 2008/R2* 14. januar 2020 12. januar 2021 11. januar 2022 10. januar 2023 Kritisk, viktig
Windows Embedded Standard 7* 13. oktober 2020 12. oktober 2021 11. oktober 2022 10. oktober 2023 Kritisk, viktig
Windows Embedded POSReady 7* 12. oktober 2021 11. oktober 2022 10. oktober 2023 8. oktober 2024 Kritisk, viktig

* Utvidede sikkerhetsoppdateringer for utvalgte innebygde produkter er tilgjengelige via OEM-er. Alle andre er tilgjengelig via volumlisensiering.

Kan jeg få kundestøtte etter Extended support-datoen uten å kjøpe utvidede sikkerhetsoppdateringer?

For kundestøtte må kunder kjøpe utvidede sikkerhetsoppdateringer og ha en aktiv støtteplan på plass for å få teknisk støtte for et produkt som har gått utenfor den utvidede kundestøttedatoen. Ring 1-800-Microsoft for å få støtte.

Bare for sikkerhetsoppdateringer kan kunder motta utvidede sikkerhetsoppdateringer på følgende produkter uten ekstra kostnad:

  • SQL og Windows Server 2008/R2: Kunder som flytter arbeidsbelastninger til Azure Virtual Machines (IaaS) "som de er", får gratis tilgang til utvidede sikkerhetsoppdateringer for både SQL Server og Windows Server 2008 og 2008 R2 i tre år etter at kundestøtten er avsluttet.

  • Windows 7: Microsoft Windows Virtual Desktop gir en Windows 7-enhet med utvidede sikkerhetsoppdateringer uten ekstra kostnad, til og med januar 2023.

Hvordan kan jeg kjøpe ESUs?

Utvidede sikkerhetsoppdateringer er tilgjengelige via bestemte programmer for volumlisensiering. Kontakt din Microsoft-partner eller kontoteam for å finne ut mer. ESUs for utvalgte Embedded-produkter er tilgjengelige via enhetsprodusenten for den innebygde enheten.

Dekningen vil være tilgjengelig i tre påfølgende 12-måneders intervaller etter at støtten avsluttes. Kunder kan ikke kjøpe delvise perioder (f.eks. bare 6 måneder). Utvidede sikkerhetsoppdateringer blir overført per år (12-måneders periode), og begynner med datoen for slutt på kundestøtte.

Kvalifiserte kunder kan bruke Azure Hybrid Benefit (tilgjengelig for kunder med aktiv Software Assurance eller serverabonnement) for å få rabatter på lisens av Azure Virtual Machines (IaaS) eller Azure SQL Database Managed Instance (PaaS).

Inkluderer Unified Support ESUs?

Nei, kunder må kjøpe ESU-støtte atskilt fra Helhetlig støtte. Når ESU-støtte er kjøpt kan kundene få teknisk støtte for produkter som dekkes av programmet.

Hvordan installerer jeg ESU-oppdateringer?

SQL Server 2008/R2: Når SQL Server-forekomster er registrert med SQL Server-registertjenesten, kan kunder laste ned utvidede sikkerhets-oppdateringspakker ved hjelp av koblingen som finnes i Azure-portalen, hvis og når de gjøres tilgjengelige. Gå hit for å finne ut mer.

Kan jeg bruke System Center Configuration Manager (SCCM) til å distribuere utvidede sikkerhetsoppdateringer?

Kunder som har kjøpt Windows ESU, kan bruke den nyeste versjonen av System Center Configuration Manager, gjeldende gren (SCCM) til å distribuere og installere sikkerhetsoppdateringer for Windows.

SCCM 2012 R2 vil ikke bli støttet på operativsystemene Windows 7 eller Windows Server 2008/R2 under deres respektive ESU-faser.

For mer informasjon, gå hit.

Hvilke versjoner av .NET støttes i Windows i løpet av de respektive fasene for utvidet sikkerhetsoppdatering (ESU)?

.NET 3.5 SP1, .NET 4.5.2 og .NET 4.6 støttes under Windows Server 2008 ESU.

.NET 3.5. SP1 og .NET 4.5.2 til .NET 4.8 støttes under Windows Server 2008 R2 og Windows 7 ESU faser.

Hvordan kan jeg lære mer?

Hvis du vil vite mer om det utvidede sikkerhetsoppdateringprogrammet, samt avslutning av støtte og migreringsalternativer for Windows 7 og SQL og Windows Server 2008/R2, kan du se følgende artikler:

Endringslogg

Endringer for januar 2020
ENDRET: URL-adresser for SQL Server 2008 / R2 ESU vanlige spørsmål og ressurser

Endringer for juli 2020
ENDRET: Sluttdato for ESU år 2 for Windows Embedded Standard 7

Endringer for november 2020
LAGT TIL: Sluttdato for ESU år 2 for Windows 7 og Windows Server 2008
LAGT TIL: Kobling til å få ESU for Windows Embedded 7 Standard

Endringer for januar 2021
LAGT TIL: Kobling til vanlige spørsmål til Windows 7 ESU