Du får utilstrekkelige minnefeil når du utvider en postboks eller fellesmappe i Outlook

Opprinnelig KB-nummer:   2968387

Symptomer

Når du utvider en postboks eller fellesmappe (bortsett fra innboksen) i Microsoft Outlook eller velger Adressebok på verktøylinjen, kan du få en av følgende feil:

Kan ikke vise mappen. Det er ikke nok ledig minne til å kjøre dette programmet. Avslutt ett eller flere programmer, og prøv deretter på nytt.

Kan ikke utvide mappen. Det er ikke nok minne tilgjengelig til å utføre operasjonen.

Får ikke tilgang til adresselisten. Du trenger mer minne eller systemressurser. Lukk noen vinduer, og prøv på nytt.

Når du mottar en av disse feilene, kan utgående e-post bli sittende fast i Utboks-mappen og sendes kanskje ikke før du starter Outlook.

Årsak

Dette problemet oppstår når Outlook-meldingsprofilen inneholder en Microsoft Exchange-konto som er konfigurert til å bruke bufret Exchange-modus, alternativet Last ned favoritter for fellesmappe er aktivert, og du har mange bufrede fellesmapper. Dette problemet oppstår vanligvis når du har mer enn omtrent 1000 fellesmapper, eller når de bufrede fellesmappene bruker én gigabyte med plass.

Løsning

Hvis du vil unngå dette problemet, kan du enten deaktivere alternativet Last ned favoritter for fellesmapper eller beholde antallet bufrede fellesmapper til færre enn 1 000. Hvis problemet vedvarer med færre enn 1000 favoritter for fellesmapper, reduserer du antall mapper til du slutter å motta feilen eller feilene. Du kan vanligvis redusere antall favoritter for fellesmapper ved å slette dem ved hjelp av Outlook klienten. I noen tilfeller der du har for mange favoritter for fellesmapper, kan det imidlertid hende at du ikke kan slette mappene ved hjelp av Outlook-klienten fordi feilen oppstår når du velger fellesmappen Favoritter-mappen. Hvis dette skjer, kan du slette favoritter for fellesmapper ved hjelp av MFCMapi i stedet.

Følg disse trinnene for å løse dette problemet ved å deaktivere alternativet Last ned favoritter for fellesmapper:

 1. I Outlook velger du Fil**, Innstillinger konto**, og deretter velger du Konto Innstillinger.

 2. Velg Microsoft Exchange-kontoen, og velg deretter Endre.

 3. Velg Flere innstillinger.

 4. Fjern merket for Last ned favoritter for fellesmapper på Avansert-fanen.

 5. Velg OK.

 6. Du blir bedt om å starte Outlook at disse endringene trer i kraft. Velg OK.

 7. Velg Neste, velg Fullfør, og velg deretter Lukk.

 8. Avslutt Outlook, og start deretter Outlook.

Hvis du vil slette favoritter for fellesmapper ved hjelp av MFCMapi, følger du disse trinnene:

 1. Last ned MFCMAPI.

 2. Kjør MFCMAPI.exe.

 3. Velg Pålogging i Økt-menyen.

 4. Velg Outlook profilnavnet, og velg deretter OK.

 5. Finn linjen som tilsvarer postboksen, i den øverste ruten, og dobbeltklikk på den.

 6. Utvid Rot – Postboks i navigasjonsruten (venstre rute), og velg deretter Snarveier-mappen.

 7. Finn PR_FOLDER_CHILD_COUNT i detaljruten (høyre rute). Verdi-kolonnen inneholder antall favoritter for fellesmapper.

 8. Hvis du vil slette alle favoritter for fellesmapper, følger du disse trinnene:

  1. I navigasjonsruten. høyreklikk Snarveier-mappen, velg Avansert, og velg deretter Tøm elementer og undermapper fra mappen.

   Skjermbilde av alternativet Tomme elementer og undermapper fra mappe i hurtigmenyen.

  2. Behold standardalternativene, og velg deretter OK.

 9. Hvis du vil slette bestemte favoritter for fellesmapper, følger du disse trinnene:

  1. Utvid Snarveier-mappen i navigasjonsruten, høyreklikk Fellesmappe-favoritten du vil slette, og velg Slett mappe.

   Skjermbilde av alternativet Slett mappe på hurtigmenyen.

  2. Behold standardalternativene, og velg deretter OK.