Text.Trim

Syntaks

Text.Trim(text as nullable text, optional trim as any) as nullable text

Om

Returnerer resultatet av å fjerne alle innledende og avsluttende mellomrom fra tekstverdien text.

Eksempel 1

Fjern innledende og avsluttende mellomrom fra « a b c d ».

Bruk

Text.Trim("     a b c d    ")

Utdata

"a b c d"