Oversikt over april 2019-utgivelsen av Dynamics 365 for Finance and Operations

Obs!

Disse produktmerknadene beskriver funksjonaliteten som kanskje ikke er utgitt ennå. Hvis du vil se når denne funksjonen etter planen blir lansert, kan du se gjennom Hva er nytt og planlagt for Dynamics 365 for Finance and Operations. Lanseringstidslinjer kan endres og planlagt funksjonalitet blir kanskje ikke lansert (se Microsoft-policy).

Dynamics 365 for Finance and Operations samler globale økonomi- og driftsavdelinger slik at de ansatte kan ta raske og velinformerte beslutninger. Finance and Operations hjelper bedrifter å tilpasse seg endrede krav i markedet raskt og legge til rette for rask vekst. April 2019-utgivelsen vil samle brukerne på én versjon (versjon 10) for Dynamics 365 for Finance and Operations. Denne utgivelsen markerer et monumentalt skifte i støtte og gir fellesskapet kontinuerlige og hyppige oppdateringer. Fellesskapet kan fortsette å bygge utvidbare løsninger for Dynamics 365 for Finance and Operations.

Kjerneegenskapene som blir introdusert i april 2019-utgivelsen, vil bli gjort tilgjengelig for kunder månedlig. Disse kjernefunksjonene vil bli identitetsstyrt, slik at kundene kan velge å implementere disse nye funksjonene så ofte de vil. Nøkkelfaktoren for enhver kjernefunksjon er å øke produktiviteten og avkastningen på løsningen.

Denne utgivelsen fokuserer også på det grunnleggende for å forbedre brukeropplevelsen av løsningen med NPS-tilbakemelding (Net Promoter Score) som en primær driver. De målrettede områdene av disse forbedringene inkluderer ytelse, samsvar, automatisering og støtte for tjenesten.

Økonomistyring

April 2019-utgivelsen for økonomistyring fokuserer på å svare på tilbakemeldinger fra kunder for forskriftsmessige funksjoner og brukervennlighet. Kunder få de funksjonene som trengs for å overholde IFRS 15 og for å svare på veiledningen om regnskap for inntektsføring på kontrakter. Brukere vil oppleve en forbedret reiseregningsrapportoppføring med en ny topptekst og detaljert reiseregning, samt automatiserte utligninger i økonomimodulen, en prosess som fullføres regelmessig. En funksjonsforespørsel på topp 10-listen er oppfylt ved å legge til revaluering av utenlandsk valuta for bank.

Administrasjon av forsyningskjede

Administrasjon av produktinformasjon og lagerstyring

Den kontinuerlige tilbakemeldingen som oppnås ved drift av tjenesten, gjør det mulig å identifisere bestemte delprosesser innenfor lagerstyringsområdet som kan bli gjenstand for konkrete ytelsesforbedringer. Dette er en kontinuerlig innsats som har en stor innvirkning på flere områder av tjenesten. Det gir raskere tilbakemelding, mindre ventetid og frigjør ressurser som ellers må vente på at prosess skal fullføres. April 2019-utgivelsen utvider også muligheten til å konfigurere og bruke måleenhetskonverteringer for produktvarianter, slik at måleenhetskonverteringer på produktvariantnivå nå støttes i hele programmet.

I fremtidige utgivelser vil vi fortsette å investere i både behandling av produktinformasjon og lagerstyringsfunksjoner. Nye klasser av produkter og produksjonsprosesser vil fremme utviklingen av produktdefinisjonen og støtteelementene. Funksjonene for beholdningsvurdering vil bli utvidet for å støtte scenarier der flere vurderingsmetoder og flere valutaer kreves, for eksempel ved forskjellige krav til lederrapportering og lovpålagte rapporteringskrav. Vi vil også gjøre informasjon om lagerbeholdning lettere tilgjengelig i distribuerte scenarier, for eksempel i detaljhandelen.

Lagerstyring

Lagerstyringssystemet (LA) er et nytt, vellykket tillegg til programserien som brukes i flere bransjer, hver med spesifikke krav til drift av et lager. Løsningen er gradvis forbedret siden introduksjonen i Microsoft Dynamics AX 2012, og en stor programserie med forbedringer har nylig blitt lisensiert fra en uavhengig programvareleverandør. Integreringen av disse forbedringene begynner med april 2019-utgivelsen, og muligheten til å håndtere faktisk vekt-produkter i lagerstyringsprosesser vil bli lagt til.

Fremover vil vi fortsette å forbedre den utgitte faktisk vekt-funksjonen ved å legge til funksjoner fra de andre formålsutviklede faktisk vekt-løsningene, slik at eksisterende kunder kan oppgradere til april-utgivelsen eller senere månedlige utgivelser. Løsningen vil oppfylle behovene til både distributører og produsenter. Mangelen på denne integrasjonen har hindret opptaket av lagerstyringsløsningen hos enkelte kunder – denne reservasjonen vil bli fjernet. Programserien med over 30 forskjellige funksjoner blir delvis integrert som forhåndsvisning for april-utgivelsen og dens påfølgende månedlige utgivelser. En funksjon som aktiver etikettutskrift under bølge legger for eksempel til fleksibilitet i konfigurasjon og drift. Alle funksjonseksponeringer oppnås gjennom testversjonering for å muliggjøre en kontrollert utrulling.

Salg og innkjøp

April 2019-utgivelsen gir forbedret anvendelighet i salg og innkjøp som øker brukernes produktivitet og tilfredshet. Superbrukere vil kunne foreslå filtrerte visninger og bygge skjemaer der unødvendige felt eller handlinger kan fjernes. Som et resultat kan kunnskap fra superbrukerne bli formidlet til organisasjonen, og alle kompetansenivåer til brukere kan dra nytte av målrettede visninger, utformet for å passe den aktuelle oppgaven.

Fremover vil fokuset for salg og innkjøp og innkjøpsområder være å forbedre bedriftsstøtte for leverandørsamarbeid, utvidet selvbetjening, datadelings- og vedlikeholdsmuligheter, og forbedre bedriftsstøtte innenfor integrasjonsscenarier som dekker innkjøpsrekvisisjon, tilbudsforespørsel og innkjøpsordre i forhold til dataflyt og begrensninger for regnskapsdistribusjon.

I salg- og innkjøpsområdene vil det primære fokuset være å forbedre muligheten til å spore og beregne varer i transitt-scenarier. Forbedret støtte fra forretningsscenarier i sett til lager samt sett til ordre, og utvidelse av støtten til salgspris og kampanjebehandling ved å legge til utvidet fleksibilitet for prisstyring gir bedre effektivitet og lavere vedlikeholdskostnader.

Produksjon

Det er en kjerneprioritet å utnytte den kontinuerlige tilbakemeldingen som er oppnådd ved drift av tjenesten, til å generere konkrete ytelsesforbedringer og optimalisere kjernevirksomhetsprosesser. I april 2019-utgivelsen er fokuset på å optimalisere fleksibiliteten til hovedplanlegging mot plattform- og infrastrukturfeil, samt å levere trinnvise forbedringer i hovedplanlegging. Dette er en kontinuerlig innsats som vil fortsette i fremtidige utgivelser når muligheter for prosess- og ytelsesforbedringer blir identifisert.

I tillegg forbedrer og utvider vi kontinuerlig vår gjeldende produksjonsfunksjonalitet for å støtte de tilkoblede, intelligente operasjonene til moderne produsenter. Vi vil integrere med den intelligente Microsoft Azure IoT-tjenesten for å hjelpe våre produksjonskunder med å avslutte den digitale tilbakemeldingssløyfen. Dette vil konsolidere nær sanntidsinformasjon fra butikkgulvet med forretningsdata for å generere forretningshendelser og handlingsrettet innsikt.

Utover april 2019-utgivelsen vil vi introdusere funksjoner for anleggsmiddelbehandling som gjør det mulig for kundene å spore de totale eierkostnadene for driftsmidler, samt å administrere det pågående vedlikeholdet av disse anleggsmidlene. Utviklingen av additive produksjonsteknologier representerer et skifte i hvordan vi håndterer produksjon og vil også generere forbedringer i måten produksjonsprosesser defineres, planlegges og utføres på.

Globalisering

Microsoft Dynamics for Finance and Operations er lokalisert for 37 land/områder og leveres på 42 språk direkte av Microsoft. Hvis du vil ha mer informasjon om listen over lokaliserte land/områder og språk som leveres av Microsoft, kan du se Veiledning for lokaliserings- og oversettelsestilgjengelighet. Detaljert informasjon om lokaliseringsfunksjoner som leveres av Microsoft per land/område, finnes i Lokalisering og forskriftsmessige funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om lokaliserings- og oversettelsesløsninger som støttes av kanalpartnere, som utvider lokaliseringer og språk som leveres av Microsoft, kan du gå til AppSource. Microsoft leverer kontinuerlig forskriftsmessige oppdateringer for å svare på endringer i lovgivningen i 37 land/områder som støttes av Microsoft. Listen over planlagte og nylig leverte forskriftsmessige oppdateringer finnes på Lokalisering og forskriftsmessige funksjoner​ – forskriftsmessige oppdateringer. Du kan også logge på Lifecycle Services (LCS) og vise planlagte og utgitte forskriftsmessige oppdateringer gjennom verktøyet LCS-problemsøk, der du kan søke etter land, typer funksjoner og versjoner.

For å kunne operere i mange land eller områder må bedrifter reagere raskt på endringer i lovpålagte krav og oppfylle svært spesifikke krav til bransjer og vertikale. Med april 2019-utgivelsen fortsetter vi å foreta fokuserte investeringer i globalisering for å utvide områdene for konfigurerbar lokalisering for å forenkle denne prosessen. Med konfigurerbare motorer for både elektronisk rapportering og global avgift, som er tilgjengelige gjennom Regulatory Configuration Service, kan brukerne utvide Microsoft-leverte forskriftsmessige konfigurasjoner eller bygge nye konfigurerbare funksjoner fra bunnen av.

I april 2019-utgivelsen gjorde vi flere av funksjonene i Brasil og Mexico som endres ofte, konfigurerbare, spesielt elektroniske faktureringsfunksjoner for Brasil og Mexico og noen rapporter om regnskapsbøker for Brasil. Siden fakturaoppsettet er et av de mest tilpassede områdene av kunder som distribuerer globalt, utvider vi i april 2019- utgivelsen antallet konfigurerbare fakturaoppsett utover fritekstfakturaoppsettet som ble levert i oktober 2018-utgivelsen. Vi fortsetter å forbedre de konfigurerbare motorene på flere områder, for eksempel ytelsesoptimalisering av kundebygde funksjoner, forenkling av etterbehandlingsoperasjoner og forbedring av anvendelighet for avgiftskonfigurasjon. I april 2019 leverer vi også flere russiske lokaliseringsfunksjoner.

Plattform

Mellom april og juli 2019 vil flere forbedringer av utviklerverktøyene forhåndsvises, noe som gjør utviklingsmiljøene mer kostnadseffektive og produktive. Det blir mulig å utvikle mer enn ett program på det samme miljøet. Byggeautomatisering vil ikke kreve virtuelle maskiner og vil muliggjøre automatisert distribusjon til Lifecycle Services (LCS).

I tillegg introduserer webklienten nye funksjoner som styres av brukerproduktivitet, undersøkelse av brukervennlighet og tilbakemeldinger fra kunder. Dette inkluderer tilpassing av skjemaer og arbeidsområder, samhandling med store datasett (med bedre filtrering) og responsive funksjoner for mobilenheter. En forbedret arbeidsflytopplevelse, inkludert integrering med Microsoft Flow, vil være tilgjengelig.

Analytiske arbeidsområder støtter nye tilpassingsalternativer og redigeringsverktøy for storbrukere av Power BI-rapporter i Finance and Operations-klienten. Storbrukere kan utvide rapporter og utføre data-mashups ved hjelp av PowerBI.com-funksjonalitet uten hjelp fra utviklere.

Nye verktøy for styring av nettverksskrivere blir også introdusert. Enhetslageret støttes for lokale distribusjoner.

Integrering

Med april 2019-utgivelsen kan kundene koble sømløst til Common Data Service (CDS) for Apps fra Dynamics 365 for Finance and Operations. En bredt utvalg av Finans og Operations-enheter vil være tilgjengelig i CDS for Apps. I tillegg vil enhetslageret bli satt opp i en kundes Azure Data Lake. Microsoft vil holde dataene oppdatert med trinnvise synkroniseringer.

Hendelsesdrevne integreringer er en ny funksjon som gir et rammeverk som gjør at Finance and Operations-virksomhet og arbeidsflythendelser kan forbrukes av Microsoft Flow og eksterne systemer. Dette gjør for eksempel at en bestillingsbekreftelse utløser raskere oppfyllelse fra leverandøren, eller at mottak av en skadet del utløser leverandørkravprosessen i sanntid.

Skyoperasjoner og Lifecycle Services

Microsoft vil administrere de kontinuerlige oppdateringene av plattform, program (Finance and Operations, Retail) og finansrapportering uten behov for kostbare oppgraderinger. Et sett med verktøy og opplevelser som støtter denne opplevelsen (kalt Én versjon), vil bli gjort tilgjengelig i Lifecycle Services. Dette gir forutsigbarhet, pålitelighet og kontinuerlig levering. Tjenesten vil bli gjort tilgjengelig i nasjonal sky, Kina med alle kundedata vedlikeholdt i området.