Installere en lokal datagateway

En lokal datagateway er programvare som du installerer i et lokalt nettverk. Gatewayen gjør det enklere å få tilgang til data i det gjeldende nettverket.

Som vi forklarer i oversikten kan du installere en gateway enten i personlig modus, som gjelder bare for Power BI, eller i standardmodus. Vi anbefaler standardmodus. I standardmodus kan du installere en frittstående gateway eller legge til en gateway i en klynge. Dette anbefales for høy tilgjengelighet.

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du installerer en standard gateway, hvordan du legger til en annen gateway for å opprette en klynge, og hvordan du installerer en gateway for personlig modus.

Krav

Minimumskravene til systemet

 • .NET Framework 4.7.2 (Gateway-utgivelse desember 2020 og tidligere)
 • .NET Framework 4.8 (Gateway-utgivelse februar 2021 og senere)
 • En 64-biters versjon av Windows 8 eller en 64-biters versjon av Windows Server 2012 R2 med gjeldende TLS-1.2 og-chiffreringssamlinger
 • 4 GB diskplass for logger for ytelsesovervåkning (i standardkonfigurasjon)

Obs!

Minimumsskjermoppløsningen som støttes for lokale datagatewayer er 1280 x 800.

 • En 8-kjerners CPU
 • 8 GB minne
 • En 64-biters versjon av Windows Server 2012 R2 eller senere
 • SSD-lagring (solid state drive) for utskriftskø.
 • Gatewayer støttes ikke på serverkjerneinstallasjoner.
 • Gatewayer støttes ikke i Windows-beholdere.
 • Brukeren som installerer gatewayen, må være administrator for gatewayen.
 • Gatewayen kan ikke installeres på en domenekontroller.
 • Hvis du planlegger å bruke Windows-godkjenning, må du sørge for at du installerer gatewayen på en datamaskin som er medlem av det samme Active Directory-miljøet som datakildene.
 • Ikke installer en gateway på en datamaskin, for eksempel en bærbar PC, som kan være slått av, i hvilemodus eller koblet fra Internett. Gatewayen kan ikke kjøres under noen av disse forholdene.
 • Hvis en gatewayen bruker et trådløst nettverk, kan det påvirke ytelsen.
 • Du kan installere andre programmer på gateway-maskinen, men dette kan redusere gateway-ytelsen. Hvis du installerer andre programmer på gateway-maskinen, må du passe på at du overvåker gatewayen nøye for å kontrollere om det finnes en ressurskonflikt.
 • Du kan installere opptil to gatewayer på én enkelt datamaskin: én som kjører i personlig modus og den andre som kjører i standard modus. Du kan ikke ha mer enn én gateway som kjører i samme modus på samme datamaskin.
 • Lokal datagateway (standardmodus) må installeres på en domenetilkoblingsmaskin som har et klareringsforhold med måldomenet.

Last ned og installer en standard gateway

Fordi gatewayen kjører på datamaskinen den installeres på, må du passe på å installere den på en datamaskin som alltid er påslått. Vi anbefaler at datamaskinen er koblet til et kablet nettverk i stedet for et trådløst nettverk, for å oppnå bedre ytelse og pålitelighet.

 1. Laste ned standard gateway.

  Obs!

  Lokal datagateway (standardmodus) må installeres på en domenetilkoblingsmaskin som har et klareringsforhold med måldomenet.

 2. Behold standard installasjonsbane i gateway-installasjonsprogrammet, godta vilkårene for bruk, og velg deretter Installer.

  Installer i standard installasjonsbane.

 3. Skriv inn e-postadressen til Office 365-organisasjonskontoen, og velg deretter Logg på.

  Angi e-postadressen.

  Obs!

  Du må logge på med enten en jobbkonto eller en skolekonto. Denne kontoen er en organisasjonskonto. Hvis du registrerte deg for et Office 365-tilbud og ikke registrerte e-postadresse for arbeid, kan det hende at adressen ser ut som nancy@contoso.onmicrosoft.com. Kontoen er lagret i en leier i Azure AD. I de fleste tilfeller vil Azure AD-kontoens UPN (User principal Name) samsvare med e-postadressen.

  Gatewayen er knyttet til Office 365-organisasjonskontoen. Du administrerer gatewayer fra den tilknyttede tjenesten.

  Du er nå logget på kontoen din.

 4. Velg Registrer en ny gateway på denne datamaskinen > Neste.

  Registrer gatewayen.

 5. Angi et navn for gatewayen. Navnet må være unikt for hele leieren. Du må også angi en gjenopprettingsnøkkel. Du trenger denne nøkkelen for å gjenopprette eller flytte gatewayen. Velg Konfigurer.

  Konfigurer gatewayen.

  Legg merke til avmerkingsboksen Legg til i en eksisterende gateway-klynge. Vi bruker denne avmerkingsboksen i den neste inndelingen av denne artikkelen.

  Vær også oppmerksom på at du kan endre området som kobler gatewayen til skytjenester. Du finner mer informasjon i Angi datasenterområdet.

  Obs!

  For nettskyer støtter vi for øyeblikket bare installasjon av gatewayer i standard PowerBI-område i leieren din. Områdevelgeren i installasjonsprogrammet støttes bare for offentlig sky.

  Til slutt kan du også angi dine egne Azure Relay-detaljer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer Azure Relay-detaljene, kan du se Angi Azure Relay til lokal datagateway.

 6. Se gjennom informasjonen i det siste vinduet. Fordi dette eksemplet bruker samme konto for Power BI, Power Apps og Power Automate, er gatewayen tilgjengelig for alle tre tjenestene. Velg Lukk.

  Gateway-sammendrag.

Du har nå installert en gateway, og du kan derfor legge til en ny gateway for å opprette en klynge.

Å legge til en annen gateway for å opprette en klynge

Ved bruk en av klynge kan gateway-administratorer unngå at én kritisk systemdel kan forhindre tilgangen til lokale data. Hvis den primære gatewayen er utilgjengelig, rutes dataforespørsler til den andre gatewayen, og så videre.

Du kan bare installere én standard gateway på en datamaskin, så du må derfor installere hver tilleggsgateway i klyngen på en annen datamaskin. Dette kravet gir mening fordi du ønsker redundans i klyngen.

Obs!

Medlemmer i en frakoblet gateway i en klynge vil ha en negativ virkning på ytelsen. Disse medlemmene bør enten fjernes eller deaktiveres.

Kontroller at gateway-medlemmene i en klynge kjører samme gateway-versjon, fordi forskjellige versjoner kan føre til uventede feil basert på støttet funksjonalitet.

Hvis du vil opprette dataklynger med høy tilgjengelighet, må du har november 2017-oppdateringen eller senere oppdatering for gateway-programvaren.

 1. Last ned gatewayen på en annen datamaskin, og installer den.

 2. Etter at du har logget på Office 365-organisasjonskontoen, må du registrere gatewayen. Velg Legg til i en eksisterende klynge. I listen Tilgjengelige gateway-klynger velger du den primære gatewayen, som er den første gatewayen du installerte. Angi gjenopprettingsnøkkelen for gatewayen. Velg Konfigurer.

  Legg til en gateway i en klynge.

Last ned og installer en gateway for personlig modus

 1. Last ned gateway for personlig modus.

 2. Angi standard installasjonsbane i gateway-installasjonsprogrammet, godta vilkårene for bruk, og velg deretter Installer.

  Installer personlig modus i installasjonsbanen.

 3. Skriv inn e-postadressen til Office 365-organisasjonskontoen, og velg deretter Logg på.

  Skriv inn e-postadressen i personlig modus.

  Obs!

  Du må logge på med enten en jobbkonto eller en skolekonto. Denne kontoen er en organisasjonskonto. Hvis du registrerte deg for et Office 365-tilbud og ikke registrerte e-postadresse for arbeid, kan det hende at adressen ser ut som nancy@contoso.onmicrosoft.com. Kontoen er lagret i en leier i Azure AD. I de fleste tilfeller vil Azure AD-kontoens UPN (User principal Name) samsvare med e-postadressen.

  Gatewayen er knyttet til Office 365-organisasjonskontoen. Du administrerer gatewayer fra den tilknyttede tjenesten.

 4. Du er nå logget på kontoen din. Velg Lukk.

  Informasjon om gateway for personlig modus.

Neste trinn