Støtte for direkte chat og asynkrone kanaler

Omnikanal for Customer Service har en rekke funksjoner som utvider kraften i Dynamics 365 Customer Service Enterprise slik at organisasjoner kan koble seg til og komme i kontakt med kundene på tvers av digitale meldingskanaler. En tilleggslisens kreves for å få tilgang til omnikanalen for Customer Service. Hvis du vil ha mer informasjon kan du se siden Prisoversikt for Dynamics 365 Customer Service og Prisplan for Dynamics 365 Customer Service.

Støtte for adaptive kort

Tabellen nedenfor viser de rike kortene som støttes på tvers av ulike kanaler når du bruker flasker. Støttekategoriene er forsettlig brede, fordi mange mulige kombinasjoner av kort, funksjoner og kanaler er aktuelle. Vi anbefaler at du bruker informasjonen i tabellen som basisreferanse, og tester hvert av kortene dine i de nødvendige kanalene.

Markedskanal Heltekort Miniatyrbildekort Påloggingskort Lydkort Kortkarusell
Microsoft Teams
Facebook ??
LINE ??
Egendefinert (telegram) ??
Egendefinert (Direct Line) ✔* ✔*

✔: Støttes. Kortet støttes fullstendig, med unntak av at enkelte kanaler støtter et delsett av korthandlingene. Antallet handlinger som er tillatt på hvert kort, kan være begrenset, som varierer fra kanal til kanal.

⚠: Delvis støtte. Varierer etter kanal. Det kan hende at kortet ikke vises i det hele tatt hvis det inneholder inndata eller knapper.

✔*: Kortelementer støttes i webchatversjonen av Custom (Direct Line), men ikke i Android-versjonen.

✖: Ingen støtte.

??: Kortet konverteres til et bilde.

??: Kort konverteres til uformatert tekst: Koblinger er kanskje ikke aktive, bilder vises kanskje ikke, eller medier fungerer kanskje ikke. Virkemåten kan variere etter kanal.

Markdown-elementet for adaptive kort støttes delvis på tvers av alle chattekanaler. Markdown-elementet støttes for eksempel ikke i live chat, mens det støttes i LINE.

Elementer for medie- eller lydkort og datoinndataelementer for adaptive kort støttes bare i live chattekanaler. Adaptive kortelementer som tekstblokk og bilder støttes også på tvers av kanaler.

Andre sosiale kanaler, for eksempel Twitter, SMS, WhatsApp og WeChat, støtter ikke kort som er oppført i tabellen over.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende:

Støtte for foreslåtte handlinger

Foreslåtte handlinger støttes fullt ut med unntak av at enkelte kanaler kan begrense antall handlinger som er tillatt. Antallet handlinger som støttes, varierer også etter kanal.

Markedskanal Støttes?
Microsoft Teams No
Facebook Ja
LINE Ja
Twitter No
WeChat No
WhatsApp No
Tekstmelding No
Egendefinerte meldinger (Telegram) Ja
Egendefinerte meldinger (Direct Line) Ja

Støtte for filvedlegg

Du kan aktivere filvedlegg i fanen Generelle innstillinger i en kanal, slik at kunder og agenter kan sende filer som vedlegg. Innkommende vedlegg refererer til vedlegg som kunder sender til agenter, og utgående vedlegg refererer til vedlegg som er sendt til kunder. Hvis du vil ha mer informasjon om filvedlegg, kan du se Aktivere filvedlegg.

Markedskanal Innkommende vedlegg Utgående vedlegg
Microsoft Teams Bilde, lyd, video, dokument, GIF og emoji Bilde, lyd, video, dokument og GIF
Facebook Bilde, lyd, video, dokument, GIF og emoji Bilde, lyd, video, dokument og GIF
LINE Bilde, lyd, video og GIF Bilde, lyd, video, dokument og GIF
Twitter Bilde, video, GIF og emoji Bilde, video og GIF
WeChat Bilde, lyd og video Bilde, lyd og video
WhatsApp Bilde, lyd, video, GIF og PDF Bilde, lyd, video og PDF
SMS (Twilio) Bilde, video, GIF og emoji Bilde, lyd, video og GIF
Egendefinerte meldinger (Telegram) Bilde, lyd, video, dokument, GIF og emoji Bilde, lyd, video, dokument og GIF
Egendefinerte meldinger (Direct Line) Alle typer bortsett fra blokkerte typer i organisasjoner Alle typer bortsett fra blokkerte typer i organisasjoner

Obs!

  • For Microsoft Teams, når en kunde sender en emoji fra Teams-klienten, mottar agenten et PNG-bilde. Når en agent sender et GIF-bilde (utgående), mottar kunden et PNG-bilde.
  • Direct Line-kanalen støtter vedleggstypene over, men det er opp til klienten å implementere dem.
  • Når det gjelder inngående og utgående meldinger for LINE, mottar mottakeren et JPG-bilde når et GIF-bilde sendes.
  • Når en kunde i WhatsApp-meldinger sender et vedlegg i dokumentformat (for eksempel en DOCX-, XLSX- eller TXT-fil), mottar agenten vedleggsnavnet som meldingstekst. Det anbefales at du konverterer dokumenter til PDF-format før du sender dem som vedlegg.

Støtte for emojier

Markedskanal Virkemåten til emoji
Microsoft Teams Ja. Emoji i PNG-format
Facebook Ja. Emoji i tekst, for eksempel «??»
LINE Ja. Når en emoji sendes, ser mottakeren en merkelapp.
Twitter Ja. Emoji i tekst, for eksempel «??»
WeChat Ja. Når en emoji sendes, ser mottakeren tegn som :-)
WhatsApp Støttes ikke.
SMS (Twilio) Ja. Emoji i tekst, for eksempel «??»
Egendefinerte meldinger (Telegram) Ja. Emoji i tekst, for eksempel «??»
Egendefinerte meldinger (Direct Line) Ja. Emoji i tekst, for eksempel «??»

Obs!

Direct Line-kanalen støtter emojier, men det er opp til klienten å implementere dem.

Støtte for klistremerker

Markedskanal Virkemåten til merkelapp
Microsoft Teams Støttes ikke.
Facebook Ja, som PNG-bilde
LINE Støttes ikke. Mottakeren ser teksten «Merkelapp».
Twitter Støttes ikke.
WeChat Støttes ikke. Mottakeren ser melding om at meldingen ikke støttes.
WhatsApp Støttes ikke.
Egendefinerte meldinger (Telegram) Støttes ikke.
Egendefinerte meldinger (Direct Line) Ja, som merkelappbilde

Obs!

Direct Line-kanalen støtter merkelapper, men det er opp til klienten å implementere dem.

Støtte for sosiale profiler

Omnikanal for Customer Service oppretter en sosial profil for innkommende forespørsler fra asynkrone kanaler. Når en sosial profil opprettes for en samtale i en kanal, kobles senere diskusjoner til samme sosiale profil for denne kanalen.

Du kan gjøre følgende med sosiale profiler:

  • Identifisere kunder automatisk på sosiale kanaler
  • Vise kundenavnet eller telefonnummeret med diskusjoner på agentinstrumentbordet
  • Sende utgående meldinger
Markedskanal Støttes?
Facebook Ja
LINE Ja
Twitter Ja
WeChat Ja
WhatsApp Ja
Egendefinerte meldinger (Telegram) Ja

Forhåndsversjon: Støtte for formaterte meldinger

Viktig!

Denne delen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.

Agenter kan bruke grunnleggende formateringsfunksjoner i utgående meldinger på tvers av både asynkrone og direkte chatkanaler. Vær imidlertid oppmerksom på at det for øyeblikket ikke er støtte for noen få stiler på enkelte kanaler. Tabellen nedenfor viser tekststilene som støttes av Microsoft Teams, Facebook WhatsApp, Telegram og Direct Line-baserte kanaler.

Stil Direktechat Microsoft Teams Facebook WhatsApp Egendefinerte meldinger (Telegram) Egendefinerte meldinger (Direct Line)
bold
kursiv
gjennomstreking
blokksitat
fast tegnavstand
hyperkobling med tekst
hyperkobling
ny linje
topptekster
nummerert liste
liste som ikke er sortert

Obs!

Twitter-, WeChat-, WhatsApp- og SMS-kanalene støtter ikke formaterte meldinger.

Se også

Oversikt over kanaler
Ta med din egendefinerte meldingskanal: Direct Line
Konfigurere egendefinert meldingskanal
Aktivere filvedlegg
Aktiver formaterter meldinger
Markdown-formater
Bruke Markdown til å formatere meldinger