Konfigurere en Microsoft Teams-kanal

Omnikanal for Customer Service har en rekke funksjoner som utvider kraften i Dynamics 365 Customer Service Enterprise slik at organisasjoner kan koble seg til og komme i kontakt med kundene på tvers av digitale meldingskanaler. En tilleggslisens kreves for å få tilgang til omnikanalen for Customer Service. Hvis du vil ha mer informasjon kan du se siden Prisoversikt for Dynamics 365 Customer Service og Prisplan for Dynamics 365 Customer Service.

Microsoft Teams-kanal

Ved å bruke Microsoft Teams som en engasjementskanal for støtte av interne funksjoner, for eksempel teknisk kundestøtte, personale og økonomi, kan organisasjoner koble sammen ansatte med internt støttepersonell ved hjelp av Omnikanal-tillegget for Dynamics 365 Customer Service.

Forutsetninger

Kontroller at følgende forhåndskrav oppfylles:

Konfigurere en Microsoft Teams-kanal i Administrasjonssenter for omnikanal

 1. Velg Kanaler under Generelle innstillinger i områdekartet, og velg Legg til konto på siden Kontoer og kanaler.
 2. Skriv inn følgende detaljer:
  1. Skriv inn et navn på Kanaldetaljer-siden, og velg Microsoft Teams i Kanaler.
  2. Skriv inn Microsoft Teams-navnet du bruker, i KontonavnKontodetaljer-siden.
  3. På siden Informasjon om tilbakeringing kopierer du verdien i boksen Robot-ID. Du skal bruke den i Teams-appen til å oppdatere verdien for robot-ID-en.
  4. Velg Ferdig. Kontoen legges til i listen.
 3. Du kan konfigurere ruting og arbeidsdistribusjon ved å opprette en arbeidsflyt eller velge en eksisterende.
 4. Velg arbeidsflyten du har opprettet for WhatsApp-kanalen, velg Konfigurer Microsoft Teams på arbeidsflytsiden, og konfigurer følgende alternativer:
  1. Velg nummeret du opprettet, fra listen Tilgjengelige Microsoft Teams-kontoer på siden Microsoft Teams-konfigurasjon.
  2. Velg språket på Språk-siden.
  3. Konfigurer følgende alternativer på Virkemåter-siden:
  1. Sett veksleknappen for Filvedlegg til Brukerfunksjoner-siden, og merk av for følgende alternativer hvis du vil la agenter og kunder sende og motta filvedlegg. Mer informasjon: Aktivere filvedlegg.
   • Kunder kan sende filvedlegg
   • Agenter kan sende filvedlegg
  2. Kontroller innstillingene på Sammendrag-siden, og velg Fullfør. WhatsApp-kanalforekomsten er konfigurert.
 5. Konfigurer rutingsregler. Mer informasjon: Konfigurere arbeidsklassifisering.
 6. Konfigurer arbeidsdistribusjon. Mer informasjon: Innstillinger for arbeidsdistribusjon
 7. Legg til en robot. Mer informasjon: Konfigurere en robot.
 8. Konfigurer følgende alternativer i Avanserte innstillinger basert på forretningsbehovene:

Konfigurere en Microsoft Teams-kanal i Administrasjon av omnikanal

 1. In Omnikanal-administrasjon, under Kanaler, velger du Teams. Siden Ny Teams-kanal vises.

 2. I Trinn 1: Kontodetaljer angir du følgende informasjon:

  • Navn: Angi et navn for kanalen.
  • Eier: Godta standardverdien, eller angi en annen verdi.
 3. I Trinn 2: Arbeidsdistribusjon velger du den medfølgende arbeidsflyten for Teams. Du kan også opprette en arbeidsflyt for Teams og knytte den til Teams-kanalen.

 4. Velg Lagre. Teams-kanalen lagres.

 5. I Trinn 3: Informasjon om tilbakeringing kopierer du verdien som vises i Robot-ID.

  Opprette en Teams-kanal.

 6. I fanen Automatiserte meldinger kan du eventuelt konfigurere automatiserte meldinger.

 7. I Evalueringer-fanen kan du eventuelt konfigurere en evaluering etter diskusjon.

Endre innstillinger for en bestemt Teams-konto

 1. I appen Administrasjon av Omnikanal går du til Microsoft Teams og velger kontoen du vil endre.

 2. Oppgi følgende informasjon i fanen Generelle innstillinger:

  • Språk: Velg foretrukket språk for Teams-kontoen.

  • Arbeidsflyt: Velg en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny.

  • Aktiver filvedlegg for kunder: Sett til Ja for å tillate at kunder sender filvedlegg til agenter. Ellers angir du Nei.

  • Aktiver filvedlegg for agenter: Sett til Ja for å tillate at agenter sender filvedlegg til kunder. Når agenten prøver å sende et vedlegg, ber appen om kundens samtykke. Vedlegget lagres på kundens OneDrive. Ellers angir du Nei.

   Hvis du vil ha mer informasjon om vedlegg, kan du se Aktivere filvedlegg.

   Hvis du vil vite mer om hvordan du laster opp medier i Microsoft Teams, se dokumentasjonen for Microsoft Teams.

 3. I fanen Automatiserte meldinger konfigurerer du automatiserte meldinger.

 4. I Evalueringer-fanen konfigurerer du en evaluering etter diskusjon.

Konfigurere Teams-detaljer

 1. I Teams-appen går du til App Studio > Manifestredigering, og deretter velger du appen du konfigurerte for Omnikanal for Customer Service.

 2. Velg ellipsis (...), og velg deretter Rediger.

 3. Velg Roboter > Rediger, og lim deretter inn verdien for Robot-ID i boksen som vises under Koble til en annen robot-ID.

 4. Kontroller at du har konfigurert alternativene i Appdetaljer.

 5. Velg Test og distribuer, og velg deretter Installer for å teste appen.

Obs!

Hvis du får en feil når du prøver å legge til en robot i teamet, kan du se Klargjøre Microsoft 365-leieren.

Se også

Kanaler i Omnikanal for Customer Service
Konfigurere automatiserte meldinger
Bruke en Microsoft Teams-kanal
Slette en konfigurert kanal