Et bilde eller et objekt vises kanskje ikke i et Word 2010- eller Word 2007-dokument

Obs!

Office 365 ProPlus får nytt navn og heter nå Microsoft 365-apper for enterprise. Hvis du vil ha mer informasjon om denne endringen, kan du lese dette blogginnlegget.

Hvis en Microsoft Word 2000- og Microsoft Office Word 2003-versjon av denne artikkelen, kan du se 285957 .

Symptomer

Når du åpner et Microsoft Office Word 2010- eller Word 2007-dokument som inneholder et bilde eller et objekt, kan det hende at bildet eller objektet ikke vises. Dette problemet kan oppstå i et dokument som inneholder et bilde, et grafisk bilde, et autofigurobjekt eller et annet objekt.

Årsak

Dette problemet oppstår hvis du bruker et alternativ for innbrytingsstil enn alternativet På linje med tekst med bildet eller objektet. Og en av følgende forhold er sant:

 • Du viser Word-dokumentet i kladdevisning eller i disposisjonsvisning.
 • Alternativet Vis tegninger og tekstbokser på skjermen er deaktivert.
 • Alternativet Skriv ut tegninger som er opprettet i Word, er deaktivert.
 • Alternativet Bruk kladdekvalitet er slått på.
  Hvis du bruker alternativet På linje med tekst med bildet eller med objektet, kan dette problemet oppstå hvis alternativet Bildeplassholdere er aktivert.

Dette problemet kan også oppstå hvis du har et problem med skjermdriveren.

Løsning

Du bruker et annet alternativ for innbrytingsstil enn alternativet "I linje med tekst"

Hvis du bruker et annet alternativ for tekstbrytingsstil enn alternativet På linje med tekst, bruker du én av følgende løsninger.

Bruk alternativet "I linje med tekst" Tekstbrytingsstil

Hvis du vil endre alternativet Innbrytingsstil for et bilde eller et objekt til På linje med tekst, følger du denne fremgangsmåten, avhengig av hvilken versjon av Word.

Word 2007
 1. Klikk bildet eller objektet.
 2. Klikk Tekstbryting i Ordne-gruppen i kategorien Format.
 3. Klikk På linje med tekst.
Word 2010
 1. Klikk bildet eller objektet.
 2. Klikk Tekstbryting i Ordne-gruppen i kategorien Format.
 3. Klikk På linje med tekst.
  Når du bruker alternativet På linje med tekst, vises bildet eller objektet i en hvilken som helst visning.

Hvis du vil bruke et alternativ for innbrytingsstil enn alternativet På linje med tekst, bruker du én av følgende løsninger.

Endre visningen

Dette problemet kan oppstå hvis du viser dokumentet i kladdevisning eller i disposisjonsvisning. Du kan omgå dette problemet ved å vise dokumentet i en av følgende visninger:

 • Utskriftsoppsett
 • Fullskjermlesing
 • Weboppsett
 • Forhåndsvisning for Word 2007. For

Word 2010: Klikk Fil, og klikk deretter Skriv ut.
Word 2010- og Word 2007-dokumenter består av separate tekst- og tegnelag. Når du bruker et annet alternativ for tekstbrytingsstil enn alternativet På linje med tekst med et bilde eller med et objekt, settes bildet eller objektet inn i tegnelaget. Word 2010 og Word 2007 viser ikke tegnelaget når du viser dokumentet i kladdevisning eller i disposisjonsvisning. Tegnelaget vises i et Word 2010 og i et Word 2007-dokument når du bruker en av visningene som er nevnt i denne midlertidige løsningen.

Slå på alternativet "Vis tegninger og tekstbokser på skjermen"

Når du aktiverer alternativet Vis tegninger og tekstbokser på skjermen, kan du vise bildet eller objektet i utskriftsoppsettvisning eller i weboppsettvisning. Hvis du vil aktivere alternativet Vis tegninger og tekstbokser på skjermen, følger du denne fremgangsmåten, avhengig av hvilken versjon av Word.

Word 2007
 1. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Word.
 2. Klikk Avansert.
 3. Klikk for å merke av for Vis tegninger og tekstbokser på skjermen under Vis dokumentinnhold.
 4. Klikk på OK.
Word 2010
 1. Klikk Fil, og klikk deretter Alternativer.
 2. Klikk Avansert.
 3. Klikk for å merke av for Vis tegninger og tekstbokser på skjermen under Vis dokumentinnhold.
 4. Klikk på OK.

Aktivere alternativet "Skriv ut tegninger opprettet i Word"

Når du aktiverer alternativet Skriv ut tegninger som er opprettet i Word, kan du vise bildet eller objektet i Forhåndsvisning. Og du kan skrive ut bildet eller objektet. Hvis du vil aktivere alternativet Skriv ut tegninger som er opprettet i Word, følger du denne fremgangsmåten, avhengig av hvilken versjon av Word.

Word 2007
 1. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Word.
 2. Klikk Vis.
 3. Klikk for å merke av for Skriv ut tegninger som er opprettet i Word under Utskriftsalternativer.
 4. Klikk på OK.
Word 2010
 1. Klikk Fil, og klikk deretter Alternativer.
 2. Klikk Vis.
 3. Klikk for å merke **av for Skriv ut tegninger som er opprettet i Word ** under Utskriftsalternativer.
 4. Klikk på OK.

Slå av alternativet Bruk kladdekvalitet

Når du deaktiverer alternativet Bruk kladdekvalitet, kan du vise bildet eller objektet i Forhåndsvisning. Og du kan skrive ut bildet eller objektet. Hvis du vil deaktivere alternativet Bruk kladdekvalitet, følger du denne fremgangsmåten, avhengig av hvilken versjon av Word.

Word 2007
 1. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Word.
 2. Klikk Avansert.
 3. Klikk for å fjerne merket for Bruk kladdekvalitet under Skriv ut.
 4. Klikk på OK.
Word 2010
 1. Klikk Fil, og klikk deretter Alternativer.
 2. Klikk Avansert.
 3. Klikk for å fjerne merket for Bruk kladdekvalitet under Skriv ut.
 4. Klikk på OK.

Du bruker alternativet "I linje med tekst" Innpakningsstil

Slå av alternativet "Bildeplassholdere"

Når du deaktiverer alternativet Bildeplassholdere, kan du vise bildet eller objektet i alle visninger. Hvis du vil deaktivere alternativet Bildeplassholdere, følger du denne fremgangsmåten, avhengig av hvilken versjon av Word.

Word 2007
 1. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Word.
 2. Klikk Avansert.
 3. Under Vis dokumentinnholdfjerner du merket for Bildeplassholdere.
 4. Klikk på OK.
Word 2010
 1. Klikk Fil, og klikk deretter Alternativer.
 2. Klikk Avansert.
 3. Under Vis dokumentinnholdfjerner du merket for Vis bildeplassholdere.
 4. Klikk på OK.

Obs!

Alternativet Bildeplassholdere påvirker ikke bilder eller objekter når du bruker et alternativ for innpakningsstil enn alternativet På linje med tekst. Alternativet Bildeplassholdere påvirker bilder og objekter når du bruker alternativet På linje med tekst i alle visninger unntatt fullskjermlesingsvisningen.

Du har problemer med skjermdriveren

Hvis du opplever dette problemet ofte, kan du ha et problem med innstillingene for skjermdriveren eller innstillingene for Windows Display Properties. Hvis de tidligere løsningene ikke løser problemet, kan du prøve følgende løsninger.

Endre innstillingen for fargekvalitet eller skjermoppløsningen til gjeldende skjermdriver

Hvis du vil endre innstillingen for fargekvalitet, følger du denne fremgangsmåten, avhengig av situasjonen.

Windows XP
 1. Klikk Start, klikk Kjør, Skriv inn desk.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Innstillinger.
 3. Hvis innstillingen Fargekvalitet er satt til Høyeste (32-biters), endrer du denne innstillingen til Middels (16-biters), og deretter klikker du OK.

Hvis du fortsatt har problemet, endrer du skjermoppløsningen. Hvis du vil gjøre dette, gjør du følgende:

 1. Klikk Start, klikk Kjør, Skriv inn desk.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Innstillinger.
 3. Flytt glidebryteren til venstre under Skjermoppløsning, og klikk deretter OK.
Windows Vista
 1. Klikk Start, klikk Kjør, Skriv inn desk.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Hvis Farger-innstillingen er satt til Høyeste (32-biters), endrer du denne innstillingen til Middels (16-biters), og deretter klikker du OK.

Hvis du fortsatt har problemet, endrer du skjermoppløsningen. Hvis du vil gjøre dette, gjør du følgende:

 1. Klikk Start, klikk Kjør, Skriv inn desk.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Flytt glidebryteren til venstre under Oppløsning, og klikk deretter OK.
Windows 7
 1. Klikk Start, klikk Kjør, Skriv inn desk.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Avanserte innstillinger.
 3. Klikk på Overvåk.
 4. Hvis Farger er satt til Høyeste (32-biters), endrer du denne innstillingen til Middels (16-biters), og deretter klikker du OK.

Hvis du fortsatt har problemet, endrer du skjermoppløsningen. Hvis du vil gjøre dette, gjør du følgende:

 1. Klikk Start, klikk Kjør, Skriv inn desk.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk pilen under Oppløsning, og prøv en annen oppløsning, og klikk deretter OK.

Endre innstillingen for maskinvareakselerasjon

Windows XP
 1. Klikk Start, klikk Kjør, Skriv inn desk.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Avanserti kategorien Innstillinger.
 3. Klikk kategorien Feilsøking.
 4. Flytt glidebryteren til venstre for å redusere maskinvareakselerasjonen, og klikk deretter OK to ganger.
 5. Når du blir spurt om du vil starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
Windows Vista og Windows 7
 1. Klikk Start, klikk Kjør, Skriv inn desk.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Avanserte innstillinger.
 3. Klikk feilsøking.
 4. Hvis skjermdriveren tillater endringer, klikker du endre innstillinger. Flytt glidebryteren til venstre for å redusere maskinvareakselerasjonen, og klikk deretter OK to ganger.
 5. Når du blir spurt om du vil starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.

Få et oppdatert skjermkort

Hvis løsningene som er beskrevet i denne delen, bidrar til å løse dette problemet, kontakter du datamaskinprodusenten for oppdaterte skjermdrivere. Hvis du allerede har oppgradert skjermkortet, kontakter du produsenten av skjermkortet.