0x800488EE når du kobler til Office 365, Azure eller Intune i Azure AD-modul for PowerShell

Obs!

Office 365 ProPlus får nytt navn og heter nå Microsoft 365-apper for enterprise. Hvis du vil ha mer informasjon om denne endringen, kan du lese dette blogginnlegget.

Problem

Anta at Azure Multi-Factor Authentication ble deaktivert for administratorkontoen fordi du vil bruke Azure Active Directory-modul for Windows PowerShell. (Administratorer som er aktivert for Azure Multi-Factor Authentication kan ikke bruke Azure Active Directory-modul for Windows PowerShell.)

Når du åpner Azure Active Directory-modul for Windows PowerShell og deretter kjører cmdleten Connect-MsolService   for å prøve å koble til Microsoft Office 365, Azure eller Microsoft Intune, kjøres ikke cmdleten som forventet. I stedet får du følgende feilmelding:

Connect-MsolService : Exception of type
'Microsoft.Online.Administration.Automation.MicrosoftOnlineException' was thrown.
At line:1 char:1
+ Connect-MsolService
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : OperationStopped: (:) [Connect-MsolService], Mic
rosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId : 0x800488EE,Microsoft.Online.Administration.Automation.ConnectMsolService

Obs!

Denne artikkelen gjelder bare hvis den heksadesimale feilkoden i feilmeldingen er 0x800488EE, som i dette eksemplet.

Løsning

Start tjenesten Office Services-påloggingsassistent på nytt. Hvis du vil gjøre dette, gjør du følgende:

  1. Åpne Kontrollpanel, klikk Administrative verktøy, og klikk deretter Tjenester.
  2. Høyreklikk Microsoft Online Services-påloggingsassistent ilisten over tjenester, og klikk deretter Start på nytt.

MER INFORMASJON

Trenger du fremdeles hjelp? Gå til Microsoft Community eller azure Active Directory Forums-webområdet.