Office 365 e-postadresse inneholder et understrekings tegn etter katalog synkronisering

Obs!

Office 365 ProPlus får nytt navn og heter nå Microsoft 365-apper for enterprise. Hvis du vil ha mer informasjon om denne endringen, kan du lese dette blogginnlegget.

Symptomer

Når synkroniserings verktøyet for Microsoft Azure Active Directory kjører for å synkronisere det lokale Active Directory-miljøet til Azure Active Directory, inneholder en brukers Office 365-e-postadresse uventet et understrekings tegn som «_». 

Årsak

Dette skjer hvis bruker kontoen i det lokale miljøet har et proxyAddresses -attributt eller et e -postattributt som inneholder ett eller flere av følgende spesial tegn før delen @domain.com «delen i adressen:

Tast Navn
mellomrom
` apostrof
( venstre parentes
) avsluttende parentes
' enkelt anførsels tegn
& tegnet
| slange
= likhets tegn
? spørsmåls tegn
/ skrå strek
% andel

I dette scenariet blir spesialt egnet erstattet med et understrekings tegn når katalog synkroniseringen er kjørt. Derfor inneholder brukerens Office 365-e-postadresse et understrekings tegn i stedet for spesialt egnet.

Løsning

Fjern spesial tegnene fra proxyAddresses -attributtet for bruker kontoen i det lokale miljøet.

Mer informasjon

Tegnene som er oppført i årsak-delen, behandles som spesial tegn i Office 365. Bruk av noen av disse tegnene kan føre til problemer som tjeneste avbrudd.

Trenger du fremdeles hjelp? Gå til Microsoft Community.