Du må først installere én av følgende versjoner av .NET Framework når du kjører IdFix-verktøyet

Obs!

Office 365 ProPlus får nytt navn og heter nå Microsoft 365-apper for enterprise. Hvis du vil ha mer informasjon om denne endringen, kan du lese dette blogginnlegget.

Oppstår

Når du prøver å kjøre verktøyet for utbedring av IdFix DirSync-feil i det lokale Active Directory Domain Services-miljøet (AD DS), får du følgende feil melding:

To run this application, you first must install one of the following versions of .NET Framework. 

Dette problemet oppstår hvis Microsoft .NET Framework 4 ikke er installert på data maskinen. IdFix-verktøyet krever at .NET Framework 4 kjører.

Løsning

Du kan løse dette problemet ved å installere .NET Framework 4 på data maskinen der IdFix-verktøyet er installert. .NET Framework 4 er tilgjengelig fra Microsoft .NET Framework 4 (nett installasjons program).

Trenger du fremdeles hjelp? Gå til Microsoft Community eller Azure Active Directory forums-webområdet.