Beskrivelse av loggingsfeil for verktøy for installasjonsverktøy for Microsoft 365

Opprinnelig KB-nummer:   2404500

Når du prøver å installere oppdateringer for klientdatamaskiner ved hjelp av installasjonsverktøyet for Microsoft 365-skrivebordet, kan det oppstå feil. Når det oppstår en feil, registreres en feilmelding i loggfilen for Microsoft 365 Desktop Setup Tool. Denne artikkelen beskriver feilmeldingene du kan motta, og betingelsene som utløser disse feilene.

Mer informasjon

Loggfilene for Microsoft 365 Desktop Setup Tool finnes på følgende plasseringer:

  • Mens installasjonsverktøyet for Microsoft 365-skrivebordet kjører, kan du trykke CTRL+SKIFT+L for å pakke loggfilene og lagre dem på en plassering du ønsker.
  • På en datamaskin som kjører Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista, finner du loggfilen på en av følgende plasseringer:
    • C:\Brukere <User_Name> \AppData\Local\Microsoft\Office365\DesktopSetup
    • %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office365\DesktopSetup

Hvis du vil feilsøke problemer ytterligere, for eksempel oppdateringer som ikke kan installeres, kan du se følgende loggfiler:

  • Programloggen
  • Loggfilene i loggmappen for Windows Update

Når installasjonen av en nødvendig oppdatering ikke lykkes, logges feilen i programloggen. Hendelser som er relatert til installasjonsverktøyet for Microsoft 365-skrivebordet, inneholder følgende tekst:

Denne informasjonen logges som standard også i Windows Update-loggen. Plasseringen til Windows Update-loggfilen er %windir%\WindowsUpdate.log. Windows Update-loggfilen kan inneholde informasjon om hvorfor en bestemt oppdatering ikke ble installert.

Installasjonsverktøyet for Microsoft 365-skrivebordet kan også returnere MSI-spesifikke feil og feilkoder som et resultat av oppdateringene som brukes. Dette er ikke feil som genereres av installasjonsverktøyet for Microsoft 365-skrivebordet. Dette er feil som genereres av oppdateringene. Hvis du vil vise hele listen over feil, kan duMsiExec.exe og InstMsi.exe feilmeldinger.

Installasjonsfeil for Microsoft 365-skrivebordet

Tabellen nedenfor beskriver betingelsene som kan utløse en feil i installasjonsverktøyet for Microsoft 365-skrivebordet. Tabellen beskriver også feilmeldingen som er mottatt og som er registrert i loggen.

ID Innhold Beskrivelse
AbortMessageDescription Hvis du avbryter installasjonen, kan det hindre deg i å koble til Microsoft 365. Beskrivelse for dialogboksen Avbrudd
AvbrytMessageTitle Vil du avbryte installasjonen? Titteltekst for dialogboksen Avbrudd
AdminMustSignInForUpdates Datamaskinkontoen har ikke tillatelsene som er nødvendige for å oppdatere datamaskinen. Kontakt systemansvarlig for å oppdatere datamaskinen, og kjør deretter skrivebordsinstallasjonen av Microsoft 365 på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du systemansvarlig. Advarselstekst når en vanlig bruker i Windows XP ikke kan installere oppdateringer
AppConfigurationsAvailable Du kan konfigurere skrivebordsprogrammer for bruk med Microsoft 365. Forteller brukeren at programkonfigurasjoner kan utføres uten administratorrettigheter
CannotDownloadUpdatesDescription Installasjon av Microsoft 365-skrivebordet kan ikke laste ned oppdateringer til datamaskinen. Kontroller nettverkstilkoblingen og proxy-innstillingene, og kjør deretter skrivebordsinstallasjonen av Microsoft 365 på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du systemansvarlig. Tekst i skjermbildet krav om ikke å kunne laste ned oppdateringer
CannotDownloadUpdatesTitle Installasjon av Microsoft 365-skrivebordet kan ikke laste ned oppdateringer til datamaskinen. Skjermbildet Tittel for krav om ikke å kunne laste ned oppdateringer
ConfigurationDataNotAvailableFormatString Konfigurasjonsdata for {0} er for øyeblikket ikke tilgjengelige. {0} er produktnavnet.
ConfigurationOptionsChanged Konfigurasjonsalternativene er endret. Bekreft valgene, og velg Fortsett. Beskrivelse som er under toppteksten
ConfigureAppForMigrationIncompatibleDescription Din versjon {0} av er ikke kompatibel med Microsoft 365. Det vil fortsette å fungere med gjeldende innstillinger, men vil ikke fungere etter at du har blitt overgang til Microsoft 365. Høyre paneltekst
ConfigureLyncDisabledDescription Finner ikke en kompatibel versjon av Microsoft Lync. Tekst i statusruten
ConfigureLyncDisabledTitle Kan ikke konfigurere Microsoft Lync Tekst i statusruten
ConfigureLyncUncheckedDescription Du har valgt ikke å konfigurere Microsoft Lync for bruk med Microsoft 365. Tekst i statusruten
ConfigureLyncUncheckedTitle Microsoft Lync blir ikke konfigurert Tekst i statusruten
ConfigureLyncUnprovisionedDescription Kontoen din er ikke klargjort for Lync-tjenesten. Kontakt administratoren. Tekst i statusruten
ConfigureLyncUnprovisionedTitle Lync kan ikke konfigureres Tekst i statusruten
ConfigureOutlookDisabledDescription Finner ikke en kompatibel versjon av Microsoft Outlook. Tekst i statusruten
ConfigureOutlookDisabledTitle Kan ikke konfigurere Microsoft Outlook Tekst i statusruten
ConfigureOutlookTransitionNotReadyDescription Office-kontoen din går over til Microsoft 365. Systemansvarlig har imidlertid kanskje ikke fullført overgangsprosessen. Bekreft med systemansvarlig at overgangsprosessen for Microsoft 365-kontoen er fullført før du konfigurerer Microsoft Outlook. Beskrivelse av høyre panel for Outlook-konfigurasjon for en bruker som er i overgang, men som ikke er klar for Microsoft 365-konfigurasjon
ConfigureOutlookUncheckedDescription Du har valgt ikke å konfigurere Microsoft Outlook for bruk med Microsoft 365. Du kan kanskje ikke motta e-post uten Outlook Web Access. Tekst i statusruten
ConfigureOutlookUncheckedTitle Microsoft Outlook blir ikke konfigurert Tekst i statusruten
ConfigureOutlookUnprovisionedDescription Kontoen din er ikke klargjort for bruk med Microsoft 365 Exchange-servere. Kontakt administratoren. Tekst i statusruten
ConfigureOutlookUnprovisionedTitle Microsoft Outlook blir ikke konfigurert Tekst i statusruten
ConfigureSharePointNoActionTitle Microsoft SharePoint blir ikke konfigurert Tekst i statusruten
KonfigurereSharePointUnprovisionedDescription Kontoen din er ikke klargjort med Microsoft SharePoint for Microsoft 365. Kontakt administratoren. Tekst i statusruten
ConfigureSharePointUnprovisionedTitle Microsoft SharePoint blir ikke konfigurert Tekst i statusruten
DeclineEulaMessageDescription Hvis du fjerner lisensavtalen for sluttbrukere, lukkes Microsoft 365 uten å installere de nødvendige oppdateringene. Beskrivelse av meldingsboksen Avslå sluttbrukere
ErrorAnotherInstallationInProgressTitle En annen installasjon kjører allerede på denne datamaskinen
ErrorAnotherVersionInstalledDescription Før installasjonen kan fortsette, må du fjerne den eksisterende versjonen av dette produktet.
ErrorAnotherVersionInstalledTitle En annen versjon av dette produktet er allerede installert på denne datamaskinen
ErrorBelowRequirementsTitle Datamaskinen oppfyller ikke minimumskravene for systemet Dialogboksen Tittel på minimumskrav
ErrorCodeFormatString Feilkode:{0} {0} er feilkodenummeret
ErrorConfigurationFailedDescription Dette skrivebordsprogrammet kan ikke konfigureres. Hvis du vil fullføre konfigurasjonen, lukker du alle åpne programmer og kjører dette verktøyet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte administratoren for å få hjelp. Beskrivelse av informasjonsruten for en konfigurasjonsoppdatering som mislykkes
ErrorConfigurationFailedTitle Konfigurasjonen mislyktes Tittelen på informasjonsruten for en konfigurasjonsoppdatering som mislykkes
ErrorFailedToCreateShortcutsDescription En Start-menysnarvei for Microsoft 365 kan ikke opprettes på dette tidspunktet. Du kan få tilgang til tjenesten ved å gå til hjemmesiden for Microsoft 365.
ErrorFailedToCreateShortcutsTitle Kan ikke opprette startmenysnarvei
ErrorIncompatibleLanguageDescription Kontakt Kundestøtte for Microsoft 365 for å få hjelp.
ErrorIncompatibleLanguageTitle Denne oppdateringen er ikke tilgjengelig for din foretrukne plassering eller språk
ErrorInstallationWasCanceledDescription Kontakt Kundestøtte for Microsoft 365 for å få hjelp.
ErrorInstallationWasCanceledTitle Installasjonen ble avbrutt
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeDescription Kjør installasjonen på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte Kundestøtte for Microsoft 365.
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeTitle Denne oppdateringen kan ikke installeres på datamaskinen
FeilInstallFolderInaccessibleDescription Start datamaskinen på nytt, og prøv installasjonen på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte Kundestøtte for Microsoft 365.
FeilInstallFolderInaccessibleTitle Installasjonsmappen er full eller utilgjengelig
ErrorInsufficientDiskSpaceDescriptionFormatString Nødvendig diskplass: {0} MB

Tilgjengelig diskplass: {1} MBFrigjør diskplass på datamaskinen, og velg deretter OK for å fortsette.
Detaljer relatert til advarsel om utilstrekkelig plass. {0} og {1} er heltallsverdier som viser diskplass.
ErrorInsufficientDiskSpaceTitle Datamaskinen har ikke nok diskplass Tittel for advarsel om utilstrekkelig diskplass
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedDescription Én eller flere nødvendige oppdateringer kan ikke installeres. Hvis du vil installere disse oppdateringene, kan du prøve på nytt eller kontakte systemansvarlig.
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedTitle Får ikke tilgang til en nødvendig oppdatering
ErrorMissingUserConfigurationInfoDescription All nødvendig informasjon for oppdateringen kan ikke lastes ned, så oppdateringen ble ikke installert.
ErrorMissingUserConfigurationInfoTitle Oppdateringen ble ikke installert
ErrorNoInternetConnectionDescription Kontroller Internett-tilkoblingen, og kjør installasjonen på nytt.
ErrorNoInternetConnectionTitle Microsoft 365 finner ikke Internett-tilkoblingen.
ErrorNoneDescription Med hensikt tom
ErrorNoneTitle Med hensikt tom
ErrorNotCompatibleWithOSDescription Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte Kundestøtte for Microsoft 365.
ErrorNotCompatibleWithOSTitle Denne oppdateringen er ikke kompatibel med din versjon av Windows
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerDescription Oppdateringen kan hentes fra Windows Update.
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerTitle Datamaskinen krever en oppdatering fra Windows Installer-tjenesten
ErrorNotEnoughDiskSpaceDescription Opprett mer plass på datamaskinen, og kjør deretter installasjonen på nytt.
ErrorNotEnoughDiskSpaceTitle Datamaskinen har ikke nok ledig plass
ErrorOpeningLinkDescriptionFormatString Det oppstod et problem under åpning av nettsiden {0} i standardleseren. Kontroller innstillingene for standardleseren, og prøv på nytt. Beskrivelse av meldingsboks. {0} er nettadressen som ikke ble åpnet.
ErrorOpeningLinkTitle Kan ikke åpne standardleseren Tittel på meldingsboks
ErrorOptInMuDescription Systempolicyen tillater ikke at du kobler deg til Microsoft Update-tjenestene, noe som hindrer at noen oppdateringer blir installert. Kontroller at du har tillatelse til å koble til Microsoft Update-tjenestene, eller kontakt systemansvarlig for å få mer hjelp.
ErrorOptInMuTitle Datamaskinen har ikke tillatelse til å koble til Microsoft Update-tjenesten
ErrorRebootRequiredDescription Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen.
ErrorRebootRequiredTitle Du må starte datamaskinen på nytt
ErrorRemoteInstallationFailedDescription Logg på den eksterne datamaskinen, og kjør installasjonen manuelt.
ErrorRemoteInstallationFailedTitle Den eksterne installasjonen mislyktes
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedDescription Vilkårene i tjenesteavtalen for denne oppdateringen ble ikke godtatt.
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedTitle Oppdateringen ble ikke installert
ErrorSkippedDueToPrereqFailureDescription En tidligere oppdatering ble ikke installert, noe som hindrer at denne oppdateringen installeres. Kjør installasjonen på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du systemansvarlig.
ErrorSkippedDueToPrereqFailureTitle Denne oppdateringen kan ikke installeres
ErrorUnknownDescription Kjør installasjonen på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte Kundestøtte for Microsoft 365.
ErrorUnknownTitle Denne oppdateringen kan ikke installeres på datamaskinen
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledDescription Avinstaller Sign-In assistenten, og prøv installasjonen på nytt.
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledTitle Versjonen av Microsoft Online Services Sign-In Assistant som allerede kjører på datamaskinen, støttes ikke lenger
ErrorUpdateNotApprovedDescription Hvis problemet vedvarer, kontakter du systemansvarlig.
ErrorUpdateNotApprovedTitle Denne oppdateringen er ikke godkjent for organisasjonen
ErrorUpdateUponRestart Microsoft 365 prøver å oppdatere datamaskinen ved omstart.
EulaDescription Se gjennom tjenesteavtalene. Hvis du vil fortsette, velger du Jeg godtar. Beskrivelse av EULA-skjermen
EulaLink Se personvernerklæringen for Microsoft 365. Tekst for EULA-koblingen
EulaTitle Se gjennom og godta tjenesteavtalene Tittelen på EULA-skjermen
FinishUpdatesFailedFormatString Oppdateringer som ikke ble installert: {0} Denne strengen vil være en del av en fullstendig rapportliste for endelig oppdatering. Den er formatert tilsvarende.
LoggingSaveErrorDescription Installasjon av Microsoft 365-skrivebordet kan ikke opprette installasjonsloggen for Microsoft 365-skrivebordet. Beskrivelsestekst for dialogboksen Lagre feil
LoggingSaveErrorTitle Feil under oppretting av installasjonsloggen for Microsoft 365-skrivebordet Dialogboksen Titteltekst for lagring av feil
MainDescriptionSomeUpdatesFailed Noen oppdateringer ble ikke installert. Velg en mislykket oppdatering hvis du vil ha mer informasjon. Lagre arbeidet, og start datamaskinen på nytt. Hvis du vil fortsette å arbeide, kan du velge å starte på nytt senere. Beskrivelse av enkelte oppdateringer mislyktes-skjermen
MainLinkTroubleshoot Lær hvordan du feilsøker installasjonsfeil
OfficeReleasesSupported Din versjon av Microsoft Office er ikke kompatibel med Microsoft 365. Microsoft 365 støtter bare utgitte versjoner av Office- og Office-oppdateringspakker. Oppdater din versjon av Office til en støttet versjon, og kjør deretter Microsoft 365 på nytt. Skjermbildet Tekst i forutsetninger om støttede Office-utgivelser
StatusConfigureFailed Konfigurasjonen mislyktes Statuskolonneverdi
StatusDownloadFailed Nedlasting mislyktes Statuskolonneverdi
StatusInstallFailed Installasjonen mislyktes Statuskolonneverdi
UserConfigurationDownloadErrorDescription Informasjonen som kreves for å konfigurere datamaskinen for Microsoft 365, kan ikke lastes ned. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte Kundestøtte for Microsoft 365. Dialogboksen Beskrivelse av feil når brukerkonfigurasjonsdata ikke kan lastes ned
UserConfigurationDownloadErrorTitle Ufullstendig programkonfigurasjon Dialogboksen Tittel på feil når brukerkonfigurasjonsdata ikke kan lastes ned
UserConfigurationVersionErrorDescription Start den nyeste versjonen av programmet fra Microsoft Online Services Portal. Beskrivelse av dialogboksen for feil som angir at brukeren må kjøre den nyeste versjonen av programmet via Information Worer -portalen (IW)
UserConfigurationVersionErrorTitle Denne versjonen av programmet støttes ikke lenger. Tittel på feildialogboksen som sier at brukeren må kjøre den nyeste versjonen av programmet via W-portalen
WarningBelowSystemRequirements Versjonen av Microsoft Windows eller Microsoft Office du bruker, er ikke kompatibel med Microsoft 365. Tekst for dialogboksen systemkrav
WarningCloseApplicationsToContinueTitle Du må lukke følgende programmer før Microsoft 365 kan konfigureres: Tittelen på dialogboksen Du må lukke. Beskrivelse er en liste over programnavn.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om problemer som kan oppstå når du kjører skrivebordsinstallasjon av Microsoft 365,kan du se Installasjonsverktøyet for Microsoft 365-skrivebordet kan ikke laste ned oppdateringer, eller du får feilmeldingen «Datamaskinen har ikke tillatelse til å koble til Microsoft Update-tjenesten».

Trenger du fremdeles hjelp? Gå til Microsoft Community.