Du kan ikke koble til Azure Information Protection-tjenesten i Office 365

Obs!

Office 365 ProPlus får nytt navn og heter nå Microsoft 365-apper for enterprise. Hvis du vil ha mer informasjon om denne endringen, kan du lese dette blogginnlegget.

Microsoft Azure Information Protection var tidligere kjent som Microsoft Azure Rights Management.

Problem

Du kan ikke koble til Tjenesten Microsoft Azure Information Protection i Microsoft Office 365.

Årsak

Dette problemet oppstår hvis én av følgende betingelser er oppfylt:

  • Azure Information Protection er ikke aktivert for firmaet ditt.
  • Nettverket hindrer deg i å koble til Azure Information Protection.

Løsning

Hvis du vil løse dette problemet, gjør du følgende:

  1. Kontroller at firmaet er aktivert for Azure Information Protection. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du gå til følgende Microsoft TechNet-webområde:

    Veikart for distribusjon av Azure Information Protection

  2. Samarbeid med nettverksadministratoren for å sikre at nettverket oppfyller kravene for tilkobling til Azure Information Protection. Kravene er som følger:

  • Innkommende og utgående tilkoblinger til *.aadrm.com er aktivert
  • Innkommende og utgående tilkoblinger til CLOUDAPP.NET (rmsoprod-b-rms*.cloudapp.net) er aktivert
  • Port 443 er åpen

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om Azure Information Protection, kan du gå til følgende Microsoft TechNet-webområde:

Dokumentasjon for beskyttelse av Azure-informasjon

Trenger du fremdeles hjelp? Gå til Microsoft Community.