Webområder mister SSL-sertifikatbindinger på Office Online Server

Obs!

Office 365 ProPlus får nytt navn og heter nå Microsoft 365-apper for enterprise. Hvis du vil ha mer informasjon om denne endringen, kan du lese dette blogginnlegget.

Symptomer

Vurder følgende scenario:

  • Du binder webområder i Internet Information Services (IIS) ved hjelp av et SSL-sertifikat.
  • Office Online Server kjører på serveren.

I dette scenariet når serveren startes på nytt, blir sertifikatet ubundet fra webområdene. Dette problemet oppstår også noen ganger tilfeldig. Du kan se dette problemet ved å vise bindingene i IIS Manager.

Årsak

Dette problemet oppstår fordi sertifikatet ikke har et unikt egendefinert navn-feltet. Dette feltet kreves av Microsoft Office Online. Microsoft Offices Online manager fjerner derfor bindingene.

Egendefinert navn-feltet må være unikt i lageret klarerte rotsertifikatmyndigheter. Hvis du har flere sertifikater som deler et Egendefinert navn-felt, mislykkes farmopprettingsprosessen fordi cmdleten New-OfficeWebAppsFarm ikke kan vite hvilke sertifikater som skal brukes.

Løsning

Hvis du vil løse dette problemet, må du kontrollere at sertifikatet har et unikt egendefinert navn-felt.

Referanser

Planlegge Office Online-server