Behandle påloggingsledeteksten for Google i Outlook 2016 for Mac

Opprinnelig KB-nummer:   4340460

Varsel

Når du bruker Outlook 2016 for Mac versjon 16.13 (180513) eller en nyere versjon, blir du bedt om å logge på Google-kontoen din.

Påloggingsledetekst

Alternativ for å deaktivere varsling

Hvis du vil deaktivere denne ledeteksten, setter du verdien for Outlook googlePromoTriggeredPref PLIST til SANN. Dette gjør du slik:

  1. Velg Finder > Applications > Utilities Terminal på > Mac-maskinen.

    Finder i Mac

  2. Skriv inn følgende kommando, og trykk deretter ENTER:

    defaults write com.microsoft.Outlook googlePromoTriggeredPref -bool TRUE