Du kan ikke sende et svar på en møteinnkallelse i Outlook

Opprinnelig KB-nummer:   3185258

Symptomer

Når du prøver å sende et svar på en møteinnkallelse i Microsoft Outlook, er ikke alternativet tilgjengelig. Knappene Godta, Foreløpig og Avslå utløser ikke de forventede rullegardinalternativene for Rediger svaret før du sender, Send svaret nå og Ikke send et svar.

Rediger svaret før du sender, Send svaret nå og Ikke send et svar.

Siden du ikke kan sende et svar, mottar ikke møtearrangøren et svar fra deg, og møtesporingsfunksjonen oppdateres ikke som forventet.

Årsak

Dette problemet oppstår hvis møtearrangøren har lagt deg til som en ressurs i møtet, og du er utenfor møtearrangørdomenet.

Løsning

Hvis du vil omgå dette problemet, kan du be møtearrangøren om å legge deg til som en obligatorisk eller valgfri deltaker i stedet for som en ressurs.