Fra-feltet i en møte invitasjon viser ikke alle kontoene i Microsoft Outlook

Opprinnelig KB-nummer:   978809

Symptomer

Når du åpner en møte innkallelse i Microsoft Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2016 eller Outlook for Microsoft 365, vises ikke alle kontoene i fra -feltet. Derfor kan det hende du ikke kan bytte til kontoen du vil sende møte innkallelsen fra.

Løsning

Hvis du vil sende en møte invitasjon fra riktig konto, lukker du møte innkallelsen. Bytt deretter til kalenderen for den tiltenkte kontoen før du oppretter en ny møte innkallelse.