Tilkoblingsproblemer mellom Outlook og Exchange når MAPI er deaktivert for en bruker

Opprinnelig KB-nummer:   2996728

Symptomer

Vurder følgende scenario:

 • Du prøver å opprette en ny Outlook-profil, og du får følgende feilmelding:

  Handlingen kan ikke fullføres. Tilkoblingen til Microsoft Exchange er ikke tilgjengelig. Outlook må være tilkoblet eller tilkoblet for å fullføre denne handlingen.

 • Du kan ikke koble til Exchange-postboksen med en eksisterende Outlook-profil og Frakoblede visninger i statuslinjen i Outlook:

  Skjermbilde 1 av meldingen Koble fra i Outlook 2010

  Skjermbilde av KOBLE FRA-meldingen i Outlook 2013

 • Du kan ikke åpne fellesmapper eller et nettarkiv, og du får følgende feilmelding:

  Kan ikke utvide mappen. Microsoft Exchange er ikke tilgjengelig. Enten er det nettverksproblemer, eller Exchange-serveren er nede for vedlikehold.

Årsak

Du har ikke MAPI aktivert i protokollinnstillingene.

Løsning

Hvis du vil løse dette problemet, kjører du følgende fra Windows PowerShell-cmdleten fra Exchange Management Console:

Set-CasMailbox User1@contoso.com -MapiEnabled $True

Mer informasjon

Du kan kontrollere at MAPI er aktivert ved å kontrollere protokollinnstillingene for brukeren:

Skjermbilde 2 av Koble fra-meldingen i Outlook 2010

Hvis du vil ha mer informasjon om protokollinnstillinger og Adsiedit, kan du se ADSI Edit (adsiedit.msc).