Outlook kan ikke koble til en Exchange-server som bruker sertifikatvalidering på en nettverksenhet

Opprinnelig KB-nummer:   4488049

Symptomer

Når du har konfigurert en nettverksenhet til å kreve sertifikatvalidering mellom Outlook og Exchange Server 2019, 2016 eller 2013, opplever du tilkoblingsfeil i Outlook-klienter.

Obs!

Nettverksenheten kan være en belastningsfordeling eller en annen nettverksenhet, som beskrevet i Sertifikatvalg og Validering.

Dette problemet oppstår spesielt hvis nettverksenheten er konfigurert til å kreve at klienten presenterer et sertifikat under SSL-håndtrykket i nettverkslaget i stedet for å sende trafikken direkte til serveren som kjører Exchange Server.

Årsak

Dette problemet oppstår fordi Outlook ikke støtter bruk av Windows-sertifikatlageret som legitimasjon. Outlook bruker Windows Legitimasjonsbehandling til å gi legitimasjon til servere.

Løsning

Hvis du vil konfigurere sertifikatgodkjenning i Outlook 2016 og nyere versjoner, anbefaler vi at du bruker moderne godkjenning. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer moderne godkjenning, kan du se følgende artikler:

Mer informasjon

Outlook støtter tilkobling direkte til smartkortgodkjenning ved hjelp av et fysisk smartkort eller et TPM-innebygd virtuelt smartkort for hver bruker. Sertifikatbasert godkjenning støttes for Outlook Web App -klienter (OWA) og Exchange ActiveSync-klienter, men ikke i Outlook som kjører på Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikler: