Reparasjonsverktøyet for innboks (Scanpst.exe) kan kjøre flere pass i Outlook 2016

Opprinnelig KB-nummer:   4055729

Sammendrag

I versjoner av Microsoft Outlook som er tidligere enn Microsoft Outlook 2016, versjon 1807, kan reparasjonsverktøyet for innboks (Scanpst.exe) kjøre bare ett enkelt pass for å skanne en skadet Outlook-datafil (PST) eller frakoblet Outlook-datafil ( .ost ). Det er imidlertid noen ganger nødvendig med flere passeringer for å rette opp alle feilene.

Fra og med Outlook 2016, versjon 1807 (bygg 16.0.10325.20082), kan reparasjonsverktøyet for innboks kjøres på en kommandolinje for automatisk å gjøre flere skanninger i en gruppe til en jevn status er nådd.

Mer informasjon

Nå kan du velge at reparasjonsverktøyet for innboks skal kjøre automatisk til en fast tilstand er nådd.

Stødig tilstand

Den stabile tilstanden nås når ett av følgende er sant:

  • Null -feil (0) returneres
  • Ingen nye feil rapporteres (to påfølgende passeringer gir nøyaktig samme resultat)
  • Maksimalt antall passeringer er nådd (for å unngå en mulig sløyfe); for øyeblikket er grensen 20 (denne verdien er 10 hvis den ikke er angitt)

Viktig!

Det finnes ingen støtte for PST-filer i nettverket.

Aktivere den nye funksjonaliteten

Ett av følgende kommandolinjeargumenter aktiverer den nye funksjonaliteten. Andre kommandolinjeargumenter dekkes i argumenttabellen kommandolinje.

  • -force
  • -stille
  • -rescan
  • -ingen reparasjon

Hvis disse kommandolinjeargumentene ikke brukes, brukes den eldre koden for verktøyet, og verktøyet oppfører seg slik det gjør i tidligere versjoner. Derfor må du kjøre en Scanpst.exe ledetekst for å dra nytte av den nye funksjonaliteten for å automatisk kunne hente inn på nytt.

Spore den automatiske fremdriften

Tidligere versjoner av Scanpst-verktøyet kjører bare åtte faser. Når du bruker argumentet -rescan sammen med det oppdaterte Scanpst-verktøyet, nummereres de etterfølgende fasesettene trinnvist. Hvis for eksempel tre nyankinger er nødvendig for å nå en jevn status, er fremdriften for oppdateringer i brukergrensesnittet som følger:

  • Første pass: Fase 1 til 8
  • Andre pass: Fase 9 til 16
  • Tredje pass: Fase 17 til 24

Obs!

I tillegg til den underordnede oppdateringen for brukergrensesnitt som er relatert til fasenummerering, nummereres hvert trinn i loggen sekvensielt (skannenummer 1, skannenummer 2 og så videre).

Kommandolinjeargumenter

Argument Betydning Merknader Standard
-log Opprette en logg Må etterfølges av ett av følgende:

tilføye, erstatte, ingen
erstatt
-backupfile Det opprettes en sikkerhetskopifil Må etterfølges av det ønskede filnavnet for sikkerhetskopien.
-rescan Maksimalt antall skanne- eller reparasjons iterasjoner før den har nådd stabil status 0-20; et heltall som er større enn 20 standardverdier til 20. 10
-ingen reparasjon Kjør skanningen uten å reparere Skann og reparer
-force Ikke krev at brukeren velger noen alternativer for brukergrensesnitt før du kjører eller lukker skanningen eller reparasjonen Brukergrensesnittet vises uten brukermedvirkning, også kalt umiddelbar modus. Normal modus
-stille Ikke vis noe brukergrensesnitt Brukeren må overvåke prosessen for å vite når den avsluttes. Hvis du for eksempel ser på .log-filen (hvis noen), opprettes BAK-filen (hvis sikkerhetskopialternativet brukes), eller ser etter Scanpst.exe i Oppgavebehandling. Normal modus
-file Fil som skal skannes Bane til .pst eller .ost fil