Rare mappenavn etter PST-overføring fra Exchange Server 2003 til Exchange Server 2013

Opprinnelig KB-nummer:   2978469

Symptom

Vurder følgende scenario:

  • Du eksporterer data fra en postboks på Exchange Server 2003 til en PST-fil ved hjelp av veiviseren for postboksfletting (ExMerge).
  • Du bruker New-MailboxImportRequest cmdleten til å importere PST-filen til en postboks på Exchange Server 2013.

I dette scenariet vises mappenavnene i Exchange Server 2013-postboksen med spesialtegn.

Årsak

Dette problemet oppstår fordi PST-filene som ble opprettet av ExMerge, er i ikke-Unicode-kode, og dette støttes ikke av Exchange 2013.

Løsning

Du kan omgå dette problemet ved å bruke Microsoft Outlook til å eksportere dataene fra postboksen på Exchange Server 2003. Outlook oppretter en Unicode-datafil (PST). Bruk deretter New-MailboxImportRequest cmdleten til å importere PST-filen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer PST-filen til postboksen, kan du se Postboksimport- og eksportforespørsler.