Det oppstod en OLE-registreringsfeil da du fikk tilgang til en InfoPath-skjemamappe i Outlook

Opprinnelig KB-nummer:   3095452

Symptomer

Når du prøver å få tilgang til en InfoPath Forms-mappe i postboksen i Microsoft Outlook 2016, Outlook 2019 eller Outlook for Office 365, får du følgende feilmelding i Outlook:

Kan ikke vise mappen. Det oppstod en OLE-registreringsfeil. Programmet er ikke riktig installert. Kjør installasjonsprogrammet på nytt for programmet.

Hvis du har en programmatisk løsning som bruker Outlook-objektmodellen til å få tilgang til InfoPath Forms-mappen, får du følgende kjøretidsfeil i Microsoft Visual Basic:

Kjøretidsfeil '-2147221164 (80040154)':
Det oppstod en OLE-registreringsfeil. Problemet er ikke riktig installert. Kjør installasjonsprogrammet på nytt for programmet.

Årsak

Office 2016, Office 2019 og Outlook for Office 365 inkluderer ikke InfoPath-skrivebordsklienten. InfoPath 2013 er den siste versjonen av skrivebordsklienten.

Løsning

Hvis du ikke aktivt bruker InfoPath-skjemaer i Outlook, kan du forhindre feilene i Symptomer-delen ved å slette InfoPath-skjemamappen fra Outlook-mappelisten. Før du sletter mappen, må du bruke en tidligere versjon av Outlook til å vise og sikkerhetskopiere innholdet.