Postbokser som kontoen din har full tilgang til, tilordnes ikke automatisk til Outlook-profilen

Opprinnelig KB-nummer:   3190323

Symptomer

Når du tilordner full postbokstilgang til et bestemt sett med postbokser gjennom en sikkerhetsgruppe, ser ikke medlemmene av den tilordnede gruppen postboksen automatisk tilordnet Outlook-profilen. Du kan imidlertid få tilgang til postboksen hvis postboksen legges til i Outlook-profilen manuelt eller ved hjelp av Outlook på nettet.

Årsak

Autosøkprosessen undersøker postboksattributtet for å finne ut hvilke postbokser som skal tilordnes til msExchDelegateListBL Outlook-profilen automatisk. Medlemskapslisten for sikkerhetsgrupper utvides for øyeblikket ikke under autosøkprosessen. Dette hindrer i sin tur at postboksene blir automatisk tilordnet brukerens Outlook-profil.

Løsning

For at automapping skal fungere riktig, må brukere eksplisitt legge til full postbokstilgang til hver postboks som de vil ha automatisk tilordnet til Outlook-profilen sin.