Synkroniseringen mislykkes etter at postbokselementer er endret via EWS-samtaler i bufret modus i Outlook-klienten

Opprinnelig KB-nummer:   4093129

Symptomer

Anta at du kjører Microsoft Outlook 2013-, Outlook 2016-, Outlook 2019- eller Outlook for Office 365-klienten i bufret modus. Når du lukker Outlook-klienten og deretter åpner den på nytt senere, synkroniseres ikke endringer som ble gjort i postbokselementene mens Outlook ble lukket, som forventet.

Dette problemet oppstår oftest når postbokselementer endres ved hjelp av Exchange Web Services -samtaler (EWS). Disse endringene utføres noen ganger ved arkivering av løsninger.

Under disse betingelsene forventes synkroniseringsfeilen for Outlook i bufret modus.

Løsning

Følg en av disse fremgangsmåtene for å omgå dette problemet:

  • For bufrede Outlook-klienter fjerner du frakoblede elementer fra mappen der synkroniseringsfeilene oppstår. Hvis du vil fjerne frakoblede elementer, høyreklikker du den aktuelle mappen, velger Egenskaper , velger Generelt-fanen og velger deretter Fjern frakoblede elementer.
  • Bruk Outlook i tilkoblet modus.

Mer informasjon

Outlook avhenger av flere MAPI-egenskaper for å styre synkronisering av bufret modus. De spesifikke egenskapene som Outlook bruker, PR_CHANGE_KEY er og PR_PREDECESSOR_CHANGE_LIST . I dette tilfellet avkortes verdiene for disse to egenskapene i stedet for økes når meldinger endres via EWS-anrop, og denne handlingen fører til synkroniseringsfeilen.